Verkorte ontslagprocedure CWI geschrapt

23/02/2007 Leestijd: 2 minuten

De verkorte ontslagprocedure bij de Centrale organisatie voor werk en inkomen (CWI*) is per 1 januari 2007 afgeschaft. Dit heeft Minister De Geus van SZW* bekendgemaakt.

Achtergrond
De verkorte procedure werd sinds 1999 gebruikt bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden. Wanneer wegens bedrijfseconomische reden, bijvoorbeeld een reorganisatie, een ontslagvergunning van het CWI vereist is, kon een verkorte procedure worden gevolgd. De werknemer moest dan een ‘verklaring van geen bezwaar’ tekenen. Het CWI verleende dan op zeer korte termijn een ontslagvergunning. Artikel 2:6 van het ontslagbesluit, dat deze verkorte procedure regelt, wordt per 1 januari 2007 geschrapt.

Wijzigingen WW
Minister de Geus vindt de verkorte procedure niet meer nodig vanwege de wijzigingen in de WW per 1 oktober 2006. Om voor een WW-uitkering in aanmerking te komen was altijd de afwezigheid van verwijtbare werkloosheid vereist. Sinds de wijzigingen in de WW, is een werknemer alleen nog verwijtbaar werkloos als de beëindiging van de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werknemer heeft plaatsgevonden, of als de werknemer aan de werkgever een verwijtbare dringende reden heeft gegeven om de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Beëindiging wederzijds goedvinden voldoet
Dit heeft als gevolg dat een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden volstaat om aan de (reeds versoepelde) verwijtbaarheidstoets van de WW te voldoen. Om deze reden is de verkorte procedure van opzegging door een door de werkgever aangevraagde ontslagvergunning bij het CWI overbodig geworden.

Nadeel voor de werkgever
Bij een (verkorte) CWI-procedure wordt een opzegtermijn van meer dan één maand verkort, waardoor de ingangsdatum van de WW naar voren kan worden gehaald. De werkgever heeft dan minder kosten. Bij een beëindigingsovereenkomst wordt de opzegtermijn echter niet verkort. De werknemer is daardoor op grond van de WW verplicht over de gehele opzegtermijn doorbetaling van loon of een schadevergoeding van de werkgever te vragen.

De opzegtermijn die langer duurt dan een maand kan nog wel worden verkort als werkgever en werknemer een formele ontbinding door de kantonrechter laten uitspreken.

* Onder beide woorden stond een link die niet meer werkt per 4-5-2015, red.

0 reactie(s) op “Verkorte ontslagprocedure CWI geschrapt”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *