Verlofsoorten voor ouders: alles wat je moet weten

04/08/2021 Leestijd: 3 minuten

Laatst kreeg ik de vraag van een klant over doorbetaald geboorteverlof; want dat hebben we sinds 2021, toch? Of was dat ouderschapsverlof? En waar gaat de wet WIEG dan over? Klopt het dat we vanaf volgend jaar ook negen weken betaald zwangerschapsverlof voor vaders hebben? De termen van verlof waar je als ouder aanspraak op kunt maken, kunnen behoorlijk in elkaar overlopen waardoor verwarring ontstaat. Daarom maak ik in dit artikel zowel de huidige als de komende wetgeving simpel en overzichtelijk.

In deze samenvatting kijken we naar zwangerschapsverlof, bevallingsverlof, geboorteverlof, aanvullend geboorteverlof en ouderschapsverlof. Dit zijn namelijk vijf verschillende verlofsoorten die vaak door elkaar gebruikt worden.

Zwangerschaps- en bevallingsverlof (voor vrouwen)

Zoals de meeste zullen weten hebben vrouwelijke werknemers, wanneer ze zwanger worden, recht op zwangerschapsverlof en bevallingsverlof. In het kort heeft een vrouwelijke werknemer dan recht op zes weken zwangerschapsverlof. Deze verlofsoorten worden ook (deels) doorbetaald door het UWV (ter hoogte van 70% van het dagloon). Het zwangerschapsverlof gaat uiterlijk vier weken voor de uitgerekende datum in. Het restant van het zwangerschapsverlof wordt meegenomen naar het bevallingsverlof.

Bevallingsverlof betreft tien weken aaneengesloten verlof die de vrouwelijke werkneemster op kan nemen na de bevalling. In totaal heeft een vrouwelijke werknemer dus recht op zestien weken verlof wat voor 70% doorbetaald wordt door het UWV.

Geboorteverlof en aanvullend geboorteverlof (voor partners)

Voor de partners kennen we in Nederland ook het geboorteverlof. De werknemer heeft recht op één week doorbetaald verlof bij de geboorte van een kind. Dit verlof komt voor de rekening van de werkgever. Een werknemer die per week 40 uur werkt heeft dus recht op 40 uur geboorteverlof. Deze uren mag de werknemer gespreid opnemen binnen een periode van vier weken, geteld vanaf de dag van bevalling.

Daarnaast kan een werknemer tegenwoordig recht hebben op nog eens maximaal vijf weken aanvullend geboorteverlof (200 uur in het voorbeeld van hierboven) wat in een periode van zes maanden opgenomen kan worden, geteld vanaf de dag van bevalling. Dit verlof wordt niet door werkgever betaald, maar door het UWV. Deze uitkering (ter hoogte van 70% van het dagloon) kan via de werkgever aangevraagd worden bij het UWV. Om in aanmerking te komen voor aanvullend geboorteverlof, moet het geboorteverlof wat door de werkgever betaald wordt, volledig opgenomen zijn.

Ouderschapsverlof

Tot slot heeft een werknemer recht op ouderschapsverlof zonder behoud van loon. De duur van dit onbetaald verlof is 26 weken (1040 aldus bij een werkweek van 40 uur). Het recht op dit onbetaald verlof vervalt op de datum waarop het kind de leeftijd van acht jaar bereikt. In de CAO of het bedrijfsreglement kan opgenomen worden dat de werknemer toch (deels) wordt doorbetaald tijdens ouderschapsverlof.

De wet- en regelgeving rondom ouderschapsverlof zal per 2 augustus 2022 wijzigen. Deze wijziging houdt in het kort in dat, vanaf augustus volgend jaar, de eerste negen weken van het ouderschapsverlof deels doorbetaald worden door het UWV voor zover dit wordt opgenomen in het eerste levensjaar van het kind (ter hoogte van 50% van het dagloon van werknemer). Daarna heeft de werknemer nog recht op het resterende van de 26 weken als onbetaald ouderschapsverlof tot het achtste levensjaar van het kind zoals het nu ook geregeld is.

Tot slot

Uiteraard zijn er meer regels te bespreken die onder te verdelen zijn in bovenstaande verlofsoorten; zoals wat er gebeurt bij ziekte door zwangerschap of wanneer het adoptie betreft in plaats van geboorte. Dit werk graag verder uit, mocht daar behoefte aan zijn. Voor nu hoop ik dat deze samenvatting van het meer duidelijkheid biedt zodat je makkelijker wegwijs kunt in de bestaande situaties en de verschillen beter in beeld hebt.

0 reactie(s) op “Verlofsoorten voor ouders: alles wat je moet weten”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.