Verpleegkundige daagt werkgever voor de rechter

08/02/2009 Leestijd: 2 minuten

Verpleegkundige gestraft. In strijd met de voorgeschreven richtlijnen ten aanzien van dienstverband en rapportagemethodiek had A. de Vries opa X niet inde tillift boven het bad laten bungelen, maar buiten haar diensttijd om afgedroogd, verzorgd en weer op bed gelegd.
Het overschrijden daardoor van haar diensttijd met een half uur werd niet alleen niet vergoed, maar ze werd ook disciplinair gestraft. Ze had in de rapportage het verzorgen in eigen tijd niet vermeld en ook niet de juiste behandelduur vermeld. Haar verweer, dat haar collega door griep was geveld werd niet gehonoreerd. Haar eerste verweer, dat zij handelde in het belang van meneer X werd als arrogant verworpen. Verbeeldde zij zich soms Florence Nightingale te zijn of wilde zij terug naar het ineffectieve en onbetaalbare idealisme van begin en medio vorige eeuw?

De directie van Zorginstelling “Levensvreugd” wilde een voorbeeld stellen, daar de laatste jaren steeds meer ziekenverzorgenden en verpleegkundigen een loopje namen met hun werktijd en de rapportage. “Integer leiderschap vraagt om eerlijke rapportage en managementoverzichten die overeen komen met de werkelijkheid. Zorgverzekeraars en de politiek en onze Raad van Toezicht vragen hier terecht om, daar de eerste twee ons financieren en de laatste borg staan voor adequaat inzicht en effectieve controle. Zonder adequate marktwerking vallen er ontslagen.” Aldus directievoorzitter, de heer Vliegenvoor. Vandaar de disciplinaire straf.

De verpleegkundige nam een vrij unieke beslissing. Zij nam een advocaat in de arm en ging naar de rechter. Uitspraak over veertien dagen. Om privacy redenen zijn alle namen gefingeerd. Graag doe ik een onderzoek naar deze materie. De reacties vindt u ook op http://www.bertjanvandermieden.nl en http://www.puurpeno.nl.  Ik hoop dat u uw reactie wilt geven op de volgende vragen:

  1. Staat dit verhaal op zichzelf of wordt dit herkend? Welke voorbeelden zijn er?
  2. Wat vindt u als leidinggevende, als bestuurder, als politicus en als werknemer hiervan?
  3. Wat is het nut en onnut van rapportagemethodieken en managementoverzichten?
  4. Welke maatregelen stelt u voor?
0 reactie(s) op “Verpleegkundige daagt werkgever voor de rechter”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *