Verslag co-creatie en slimmer (samen)werken

28/06/2011 Leestijd: 3 minuten

Gisteren was ik op het event ‘Co-creatie en slimmer (samen)werken’, georganiseerd door Brainport, dat recent een prijs won als intelligentste community van de wereld. Op het evenement waren enkele grote namen aanwezig, zoals Henk Volberda en Ton Wilthagen. En er kwamen de nodige HR-relevante ideeën voorbij, die ik graag met jullie wil delen.

Henk Volberda: 75% van innovatie succes komt door sociale innovatie

Henk Volberda trapte scherp af met enkele kritische noten. Hij feliciteert Brainport met de gewonnen prijs, maar stelt tegelijk dat er nog enorm veel te winnen valt. Nederland, stelt hij, is goed in het scheppen van kennis, maar minder sterk in het absorberen en toepassen van die kennis.

Volberda gaf hier enkele redenen voor: (1) kennisinstellingen zijn goed in kenniscreatie, maar hebben nog steeds een afstand tot het bedrijfsleven, (2) 62% van de bedrijven kiest nog steeds voor efficiency en kostenverlaging als belangrijkste strategie – in tegenstelling tot het leveren van onderscheidende producten. En juist die slag om de laagste prijs, in een zeer doorzichtige markt, is problematisch, want in zo een open markt kan er maar één prijstopper zijn. Dit hangt samen met het feit dat begin jaren ’90 18% het Angelsaksische model aanhielden, tegen ruim 80% nu. Het Angelsaksische model concentreert zich op de aandeelhouder en dus op kortetermijnwinst. Het resultaat is verlies op de langetermijnschaal, die juist sterk samenhangt met innovatie.

Volberda sluit af met een krachtig betoog voor innovatie. Gesteund door de cijfers (‘75% van innovatie succes komt door sociale innovatie’), geeft hij antwoord op de vraag wat we nu moeten doen. “We moeten er voor zorgen dat de kennis weer gaat stromen. We moeten echt investeren in kenniswerkers. Dat zijn lastige, eigenwijze, arrogante individuen die beter uit de verf komen in platte organisatievormen. Dat betekent dat management een hele andere rol gaat hebben in deze organisaties.”

Ton Wilthagen: de arbeidsmarkt is de achilleshiel van onze economie

De arbeidsmarkt is de achilleshiel van onze economie, stelt Ton Wilthagen. En dus verdient zij onze aandacht, zeker ook op het gebied van innovatie. Wilthagen geeft een definitie van innovatie als de waarde-creatie of toevoeging door middel van sociaal-wetenschappelijke kennis en ervaring. En dit is zeker toepasbaar op de arbeidsmarkt. Het gebied waarop we de arbeidsmarkt kunnen verbeteren is met name de frictie: de markt is niet perfect, vraag en aanbod sluiten niet op elkaar aan. Maar door hier innovatief mee om te gaan, kunnen we de frictie beperken.

Wilthagen haalt hier onder andere zijn term flexicurity aan – het idee dat we werknemers verzekeren van een baan, maar niet bij een specifiek bedrijf. Deze term is in de afgelopen jaren door Europa opgepikt. Voor flexicurity hebben we vier zaken nodig: (1) Contractuele flexibiliteit, (2) responsief een leven lang leren, (3) moderne sociale zekerheid en (4) een efficiënt arbeidsmarktbeleid.

De arbeidsmarkt wordt krapper de komende jaren, maar er zijn nog veel arbeidsuren te winnen. Zo heeft Nederland een enorme participatiegraad, maar werken veel vrouwen nog weinig uren. Daarnaast zouden ouderen langer op de arbeidsmarkt kunnen blijven en zouden we moeten kijken naar het aanwezige potentieel – en beter op de hoogte moeten zijn van wat onze werknemers en werklozen allemaal kunnen.

Afsluitend

Er kwamen meer interessante onderwerpen voorbij en een volledig verslag volgt op de website van Brainport. Ondertussen hoop ik dat Nederland inderdaad meer gaat investeren in innovatie. Dat betekent voor een deel inzet van de overheid, maar ook zeker vanuit het bedrijfsleven. Uit Henk Volberda’s presentatie blijkt dat veel organisaties zich nog richten op korte termijn winst en dat is funest voor innovatie, dat toch vooral opbloeit wanneer de lange termijn insteek wordt genomen. Hopelijk lukt het Volberda om zijn boodschap te verspreiden.

0 reactie(s) op “Verslag co-creatie en slimmer (samen)werken”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.