Vervolg van groeten uit Houston (8)

30/03/2016 Leestijd: 3 minuten

Tja, hoe begin je nu met het schrijven van een positief artikel over Human Resources ervaringen in een tijd waar personeelsreductie centraal staat. Deze periode is begonnen medio 2015 en helaas is het einde nog niet in zicht voor de Olie- & Gasindustrie. Het moge duidelijk zijn dat door de huidige economische situatie er onder het personeel een grote mate van onzekerheid heerst ten aanzien van job-security.

Kortom, het zijn geen gemakkelijke tijden, dit geldt met name voor Human Resource die een voorbereidende, coördineerde en uitvoerende rol heeft in het proces van personeelsreductie. Het proces ten aanzien van het beëindigen van een dienstverband is hier in Texas is efficiënt, zakelijk, waardig en met respect. Echter, onderhandelingen met ondernemingsraden, vakbonden en advocaten kent men hier niet en dat blijft een bijzondere gewaarwording in relatie tot bijvoorbeeld de Nederlandse wet- en regelgeving. Men heeft hier wel het recht om een beroep te doen op basis van een zogenaamde ‘unfair dismall’, echter als de juiste procedure is gevolgd en de zogenaamde minimale ontslagvergoeding is toegekend, zoals deze is vastgesteld in Texas, dan is het eenvoudig om aan te tonen dat er geen sprake is van ‘unfair dismall’. Wij als werkgever kennen overigens meer toe dan de minimale ontslagvergoeding.

Naast personeelsreductie hebben vele olie- en gasbedrijven in Houston diverse initiatieven genomen om de personeelskosten te beperken. Een verlaging van het salaris van tien tot zelfs dertig procent is hiervan een voorbeeld. Een ander initiatief dat recentelijk in Houston door een aantal ondernemingen is toegepast, is een verplichte vermindering van de werkduur van 40 naar 32 uur. Een laatste voorbeeld dat genoemd kan worden, is van een lokale onderneming die heeft besloten om over 2015 geen werkgeversbijdrage toe te kennen voor het zogenaamde 401K / Pensioenplan.

Zoals in mijn vorige blog gemeld (Groeten uit Houston 7, over veranderingen in de O&G industrie, red.) is er reeds met de personeelsreductie en aanpassingen van onze vakantie- en ziektedagenregeling een aanzienlijke kostenbesparing gerealiseerd. De toekomst zal uitwijzen of dit voldoende is. Een vermindering van de werkduur is overigens ook een optie waar op dit moment zorgvuldig naar wordt gekeken.

Zijn er buiten de O&G industrie geen andere opties om emplooi te vinden in Houston? Die zijn er zeker wel, echter alleen voor professionals die werkzaam zijn binnen de zogenaamde ondersteunende servicediensten zoals Finance, IT, Legal en HR. Houston kent een behoorlijke automative industrie en er zijn hier grote en vele medische faciliteiten met overigens een hele goede reputatie op het gebied van kankeronderzoek en behandeling.

Het is wel bijzonder om te zien dat het aantal HR seminars dat hier wordt georganiseerd niet is beïnvloed door de crisis. Integendeel. Elke week is er wel één waar je volgens de organisatoren ‘echt bij moet zijn’. Jammer genoeg zijn deze niet gratis (we blijven tenslotte Nederlander). Tijdens een van de seminars, waar ik overigens wel kosteloos voor was uitgenodigd, was het leuk om te zien dat Nederland sterk is vertegenwoordigd binnen de HR community in Houston. Zowel de HR Directeur van Shell als die van Baker and Hughes komen uit Nederland. Overigens is Nederland met 5.000 inwoners sterk vertegenwoordigd in Houston.

Goed, dat was het weer uit Houston waar de lente inmiddels zijn intrede heeft gedaan met een gemiddelde temperatuur van 30 graden.

0 reactie(s) op “Vervolg van groeten uit Houston (8)”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.