Verwarring schoonmaakbedrijven rond thuiszorg

22/11/2006 Leestijd: 3 minuten

Er is de afgelopen week een hoop verwarring ontstaan bij schoonmaakbedrijven door het standpunt van CNV Publieke Zaak. CNV Publieke Zaak stelt namelijk dat het gevreesde massaontslag in de thuiszorg zal uitblijven doordat schoonmaakbedrijven verplicht zouden zijn het thuiszorgpersoneel over te nemen. De andere grote werknemersvakbonden ABVAKABO FNV en ACTIZ delen deze opvatting.

Wat is er aan de hand?

Door invoering van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) worden de gemeenten per 1 januari 2007 verantwoordelijk voor de inkoop van huishoudelijke verzorging via een aanbestedingsprocedure. Hiervoor komen zowel thuiszorgorganisaties als schoonmaakbedrijven in aanmerking. Gevreesd wordt dat een deel van de huishoudelijke verzorging zal gaan lopen via de goedkopere schoonmaakbedrijven. Tot voor kort werd gedacht dat dit zou leiden tot een massaontslag bij thuiszorgorganisaties.

De grote werknemersbonden stellen echter dat de CAO van de schoonmaakbranche de schoonmaakbedrijven verplicht om het thuiszorgpersoneel over te nemen. Deze CAO-verplichting zou ertoe leiden dat de Wet Overgang Ondernemingen (WOO) van toepassing is. Deze wet zou er vervolgens toe leiden dat het schoonmaakbedrijf verplicht is om thuiszorgwerknemers over te nemen. Nota bene ook nog eens met behoud van de duurdere arbeidsvoorwaarden zoals dat personeel dat ontving op grond van de CAO Thuiszorg. Dat is iets waar de schoonmaakbedrijven bij hun offertes bij de aanbestedingen geen rekening mee gehouden hebben en bij hen tot een groot financieel nadeel zou leiden.

Het is echter maar zeer de vraag of de CAO Schoonmaak de schoonmaakbedrijven verplicht om personeel over te nemen dat niet onder de CAO Schoonmaak valt en of we dan aan toepassing van de Wet Overgang Ondernemingen toekomen. De CAO Schoonmaak heeft namelijk als doel het schoonmaakpersoneel te beschermen en zoveel mogelijk te voorkomen dat personeel als gevolg van concurrentie tussen schoonmaakbedrijven op straat komt te staan.

Artikel 50 van de CAO heeft hiervoor een bijzondere regel opgenomen en bepaalt dat het schoonmaakbedrijf dat bij een contractswisseling ten gevolge van een heraanbesteding een project verwerft, verplicht is om alle werknemers die werkzaam zijn op het project een arbeidsovereenkomst aan te bieden.

In dit geval gaat het echter niet om concurrentie tussen schoonmaakbedrijven onderling waar schoonmaakpersoneel voor beschermd moet worden, maar om concurrentie tussen schoonmaakbedrijven en de thuiszorg. En om thuiszorgwerknemers te beschermen is de CAO Schoonmaak niet geschreven; hiervoor bestaat de eigen CAO van thuiszorgwerknemers: de CAO Thuiszorg, die een dergelijke bepaling niet kent.

Daarnaast is het maar de vraag of het in dit geval gaat om een heraanbesteding in de zin van de CAO Schoonmaak. Thuiszorg is nooit eerder in de schoonmaakbranche aanbesteed. Van een heraanbesteding kan dus geen sprake zijn.

Met andere woorden: het is maar de vraag of de CNV gelijk heeft en of de schoonmaakbedrijven een verplichting hebben om het thuiszorgpersoneel over te nemen.

En al zou dat zo zijn, dan is het verder nog maar de vraag hoe ver de plicht reikt om het overgenomen personeel te blijven belonen conform de (gunstiger) CAO Thuiszorg. De verplichting om eventueel het hogere loon op grond van de CAO Thuiszorg te betalen is namelijk beperkt tot het moment waarop er een nieuwe CAO Thuiszorg van toepassing wordt. De nieuwe CAO Thuiszorg zal waarschijnlijk op 1 oktober 2007 in werking treden, aangezien op dat moment de verlenging van de oude CAO afloopt.

Genoeg reden dus om de publicaties van de CNV kritisch te bezien en niet zomaar voor juist aan te nemen.

0 reactie(s) op “Verwarring schoonmaakbedrijven rond thuiszorg”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *