Waarom HR meer met filosofie moet doen

31/10/2010 Leestijd: 3 minuten

Na een HBO personeel & Arbeid heb ik nu ook een master Filosofie in Bedrijf afgerond. Nu ik terugkijk op mijn master zie ik veel raakvlakken met HR. Het is nu mijn overtuiging dat iedere HRM’er er goed aan zou doen om zich te verdiepen in filosofie. Hieronder zal ik twee delen van de filosofie beschrijven, met daarbij enkele filosofen en waarom ze voor HRM’ers interessant zijn.

Filosofie van Management en Organisatie

Of dit daadwerkelijk een tak van de filosofie is, valt te betwijfelen. Wel zijn er enkele journals over dit onderwerp en heeft een aantal (hoog)leraren zich hierop gespecialiseerd. Dit deel van de filosofie concentreert zich op de werking van organisaties, de rol (verantwoordelijkheid) van mensen in die organisaties en de rol van de organisatie in de samenleving.

Enkele boeken die de moeite waard zijn:
Functions of the executive, door Chester Barnard
Dit boek bespreekt de verantwoordelijkheden die de CEO van een organisatie heeft of zou moeten hebben. Barnards benadering is erg helder en laat zien wat het betekent om op een goede manier leiding te geven aan een organisatie.

Just business, door Elaine Sternberg
Eigenlijk een ethisch boek: dit boek stelt dat organisaties eigenlijk maar één verantwoordelijkheid hebben, namelijk om winst te maken. De titel is dan ook een woordspeling: ze betekent zowel ‘rechtschapen business’, als ‘enkel business’.

Sociale en politieke filosofie

De sociale en politieke filosofie beschrijft hoe we onze samenleving in moeten richten. Onderlinge relaties spelen hierbij een belangrijke rol, evenals machtsverhoudingen. Veel sociale en politieke theorieën kunnen ook gebruikt worden om de werking van organisaties te verklaren en om ze beter te leren begrijpen.

Een voorbeeld van een boek dat zeker de moeite waard is:
Discipline, toezicht en straf, door Michel Foucault
Dit boek – overigens vrij pittig – beschrijft hoe ons handelen wordt beperkt door de (talige) omgeving waarin we ons bevinden. Foucault stelt zich op als beschrijver van de ontwikkelingen in het gevangenisleven en laat zien hoe we daar hebben geleerd om mensen op een bepaalde manier te conditioneren.
De wiki over Foucault maakt ook veel duidelijk.

Wat kunnen HRM’ers hier mee?

Filosofie van M&O maakt een studie van wat organisaties zijn, wat ze zouden moeten doen (ethiek) en welke verantwoordelijkheden de mensen in de organisaties dragen en zouden moeten dragen. Dit is niet alleen nuttig bij iets als het opstellen van functieomschrijvingen: het draagt bij aan je begrip van de werking van een organisatie en de opvattingen die er aan ten grondslag liggen.

Sociale en politieke filosofie bevorderen – net als psychologie – het begrip van sociale situaties. Voorbeeld: de sfeer op de werkvloer is een discours (Foucault) – hoe je deze beïnvloedt hangt af van hoe je haar begrijpt. Een studie van sociale en politieke filosofie biedt ook een extra bril om naar je organisatie te kijken.

In bovenstaande laat ik de ethiek nog buiten beschouwing, het nut van ethiek voor een HRM’er – of een andere professional – lijkt me zelf evident.

En, ziet u al enige link tussen HR en filosofie?

0 reactie(s) op “Waarom HR meer met filosofie moet doen”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.