Waarom is er in Nederland geen wettelijk rouwverlof?

01/09/2022 Leestijd: 4 minuten

De regelingen voor ouders worden steeds verder uitgebreid. Omdat de geboorte van een kind een grote impact heeft op je leven, krijg je hier tijd en ruimte voor met behulp van ouderschapsverlof. Iets wat óók een grote impact heeft op je leven, maar dan in negatieve zin, is rouw. Hier is op dit moment wettelijk niets voor geregeld in Nederland. Waarom eigenlijk niet?

Wet Arbeid & Zorg

De Wet Arbeid en Zorg biedt de mogelijkheid om calamiteitenverlof op te nemen. Bij calamiteitenverlof heeft de medewerker die niet kan werken door persoonlijke omstandigheden, recht op verlof met behoud van loon voor een ‘korte, redelijke periode’. Echter hebben we het hier over een paar uur tot een paar dagen en zie je vaak dat het calamiteitenverlof meer wordt ingezet om korte, vaak onverwachte problemen op te vangen zoals het plotseling ziek worden van een kind of het springen van een waterleiding. Het past naar mijn idee niet echt bij iets ingrijpends als rouw.

Minimaal verlof bij rouw

De praktijk is dat de meeste medewerkers bij het overlijden van hun partner of bloed- en aanverwanten in de eerste lijn verlof krijgen van de dag van het overlijden tot en met de dag van de uitvaart. Gaat het om het verlies van een naaste in de tweede graad? Dan is verlof vaak zelfs beperkt tot de dag van overlijden en de dag van de uitvaart.

Ik vind dit erg summier. Bij het verliezen van een naaste moet er veel geregeld worden, is er tijd nodig om de nieuwe situatie te accepteren en is er ruimte nodig voor verwerking. Daarnaast is de kans op (psychische) klachten groter als medewerkers te snel weer aan het werk gaan.

Goed werkgeverschap en rouw

Gelukkig zijn veel werkgevers coulant. Echter zie ik in de praktijk vaak dat medewerkers sneller gaan werken dan goed voor ze is, omdat de verwachting toch is (of medewerkers leggen die verwachting zichzelf op) dat ze zo snel mogelijk weer aan het werk gaan. Wanneer iemand toch wat langer thuisblijft, wordt dit aangemerkt als ziekteverzuim. Echter ben je hiervoor dus wel afhankelijk van een flexibele werkgever en een begripvolle bedrijfsarts.

Rouwverlof op grond van de CAO

In Nederland krijgen sommige medewerkers al wel rouwverlof. Zij hebben daar dan recht op, op grond van de cao van hun sector. Je ziet dat dit in steeds meer cao’s wordt opgenomen. Dit vind ik een goede ontwikkeling, maar ik ben daarnaast voorstander van een wettelijk rouwverlof als vangnet omdat het dan echt geldt voor alle medewerkers in Nederland.

Echter denk ik wel dat het omgaan met rouw en het terugkeren naar de werkvloer om maatwerk vraagt. Werken zorgt ook voor afleiding en voor het vinden van een nieuwe balans.  Maar een beetje vastgestelde tijd en ruimte zou voor veel medewerkers toch wat meer rust geven. De juiste steun vanuit de werkgever is hierbij van belang. Hoe beter een werkgever reageert, hoe ‘makkelijker’ het is om weer aan de slag te gaan na een overlijden. Een steuntje in de rug vanuit je werkgever is in ieder geval 1 zorg minder.

Perspectief van de werkgever bij rouw

De Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) en ondernemersvereniging ONL heeft een wettelijk verlof aan de Kamerleden ontraden. Zij geven aan dat er al voldoende manieren zijn om verlof op te nemen. Hierbij verwijzen zij naar calamiteitenverlof, ziek melden of het gebruik van het persoonlijk keuzebudget.  Daarnaast wijzen ze op de financiële lasten voor ondernemers.

Ik denk persoonlijk dat veel medewerkers zich niet comfortabel voelen bij bovenstaande manieren om verlof op te nemen bij rouw en het dan dus maar niet doen.

Gezamenlijk perspectief bij rouw

Het belang van de medewerker gaat mijns inziens niet ten koste van het belang van de werkgever. In tegendeel zelfs! Wat het beste is voor de rouwende medewerker is uiteindelijk ook het beste voor de werkgever. Het voorkomt uitval en zorgt ervoor dat iemand op een goede duurzame manier terugkomt in het arbeidsproces.

Vanuit het HR Expert Bureau adviseren Sanne Quint en ik daarom om eens te kijken wat de afspraken binnen jouw organisatie zijn over verlof rondom rouw en hier even goed bij stil te staan.

0 reactie(s) op “Waarom is er in Nederland geen wettelijk rouwverlof?”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.