Waarom onafhankelijkheid de belangrijkste competentie is voor een HR manager

08/04/2013 Leestijd: 3 minuten

In menige vacaturetekst voor een HR manager valt te lezen dat de gezochte kandidaat onafhankelijk moet zijn. Ik vraag me af wat onafhankelijkheid betekent voor een HR manager en hoe dat er uit moet zien.

Laten we voorop stellen dat een HR manager binnen een organisatie vaak een complexe rol heeft. Als beleidsmaker adviseert HR de directie over de te volgen koers. Daarnaast fungeert de HR manager vaak als vertrouwenspersoon en sparringpartner voor management en directie. Tenslotte is HR ook een uitvoerende partij, bijvoorbeeld op het moment dat er besloten is tot de het uitvoeren van een personeelsreductie, zal HR daarin een grote faciliterende rol spelen. In grotere organisaties zijn deze HR-rollen gesplitst, maar in kleine tot middelgrote organisaties zijn deze rollen vaak verenigd in één persoon.

Op het moment dat een organisatie deze rollen gecombineerd heeft in één persoon, waar zoekt zij dan de onafhankelijkheid van de HR manager? Zit deze onafhankelijkheid in de specifieke taken die uitgevoerd worden of in de benadering van deze taken?

De taken die een HR manager uitvoert kunnen stuk voor stuk op een onafhankelijke manier uitgevoerd worden. Als beleidsmaker kan de HRM’er naar eer en geweten de beste plannen en adviezen ontwikkelen om de organisatie verder te helpen. Als sparringpartner kan HR altijd eerlijk feedback geven en de confrontatie aangaan met de het management. Als uitvoerder kan HR het personeelsbeleid integer toepassen en de rechten en plichten van zowel de organisatie en de medewerkers goed tegen elkaar afwegen. Echter, deze taken kunnen soms tegengestelde doelen hebben. Bijvoorbeeld, terwijl je als HRM’er net een Management Development Programma ontwikkeld hebt om managers op te leiden en te trainen in persoonlijke ontwikkeling, kan het zijn dat dat je met een individuele manager vertrouwelijke gesprekken voert over of hij nog wel manager wil blijven én er op hetzelfde moment in overleg met de directie besloten wordt om over te gaan tot ontslag van deze manager.

Veel HR managers zullen het bovenstaande voorbeeld herkennen. Deze ogenschijnlijke belangenverstrengeling doet zich namelijk met enige regelmaat voor in de dagelijkse praktijk. Dit maakt het HR-vak niet alleen inhoudelijk complex, maar ook mentaal zwaar. Dat is het moment waarop de onafhankelijkheid van de HR manager belangrijk wordt. In een dergelijke situatie waar je te maken hebt met het beschermen van vertrouwelijkheid, vormgeven aan je vakinhoudelijke ambitie plus het nemen en uitvoeren van een besluit, komt het namelijk op één ding uit: de persoon achter de HR manager. Deze persoon is namelijk richting al zijn stakeholders verplicht om de verschillende taken goed uit te voeren. Dit vraagt van de HR manager de vaardigheid een om mentale scheiding aan te brengen tussen deze taken. Alleen dan kan hij als onafhankelijke professional goed werk leveren aan alle betrokkenen.

Een mentale scheiding aan te brengen tussen taken is niet gemakkelijk, het is zelfs datgene wat het HR-vak moeilijk maakt. Het valt niet te leren op school en het is slechts door wilskracht te bereiken. Daarom zijn HR managers die werkelijk onafhankelijk zijn dun gezaaid, met als gevolg dat we de term onafhankelijkheid nog vaak in vacatures tegen zullen komen.

0 reactie(s) op “Waarom onafhankelijkheid de belangrijkste competentie is voor een HR manager”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.