Wat is het BMI van uw organisatie?

24/09/2014 Leestijd: 2 minuten

Goedemorgen,

Ik droomde… dagdroomde eigenlijk … terwijl dat feitelijk niet kon, want ik had net bericht gekregen dat de laatste van mijn drie vaste medewerkers zich ziek had gemeld en er lag een enorme stapel werk op oplossingen te wachten. Terwijl ik de stapel in ogenschouw nam, dagdroomde ik over de vraag hoe gezond we zijn. En hoe we een organisatie en onze medewerkers beter kunnen vrijwaren van zoiets ongezonds als ziek worden. Zou het niet aanbevelenswaardig zijn om een algehele gezondheid check in te voeren waarmee de BMI, de cholesterol, de bloeddruk etc. gemeten kan worden? Goed immers voor uw medewerkers, maar vooral goed voor uzelf. Want zou zo’n check niet kunnen gelden voor de organisatie, oftewel het bedrijf zelf?

Al peinzend, herinnerde ik me kortgeleden een mailing te hebben ontvangen van een startende arbo dienst. Nee, het was geen gelikt verhaaltje, maar een stevige tekst over korter op de bal spelen en strak aansturen en toch … klopte het niet. Het was niet vernieuwend. Men bood een aanpak aan die zou leiden tot een advies. Natuurlijk onafhankelijk, laagdrempelig en met indicatoren die zouden aangeven of en zo ja hoe ingegrepen kon worden. U en ik weten dat in het algemeen een advies van externen – hoe goed ook – een bevestiging inhoudt van wat men al weet. Zonde dus van de tijd, zonde ook van het geld.

Ik schrok op uit mijn dagdroom. Had ik net niet zitten dromen over een Organisatie Health Check? Zo’n aanpak moet toch te ontwikkelen zijn? Volg me even! Wakker blijven nu! Wat zouden we nodig hebben? Drie, vier of vijf kernvragen aan de algemeen directeur over de gezondheid van zijn organisatie. Over de BMI (is uw bedrijf te dik, te slank, juist goed?), de bloeddruk (is uw bedrijf vermoeid – lage bloeddruk, of juist over de top – hoge bloeddruk?), de cholesterol (hoe staat het met de stress op de werkvloer en elders?). We doen nu net als de huisarts die aan de hand van enkele gegevens een diagnose stelt en er kan een kort gesprek met de meest betrokken functionarissen volgen (Welke indicatoren stonden oranje of rood en welke aanpak, oftewel wat voor medicijn uit de eigen huisapotheek schrijven we aan ons zelf voor?). Hoe vaak? 1 x per maand? Kosten: vrijwel nihil. Duidelijk? Zeker want je praat met deskundigen uit de eigen fabriek. Hoe noem je het? Gewoon een maandelijkse check-up. Geen doorverwijzingen meer naar specialisten, maar uitsluitend eerstelijnszorg. Een mogelijke verrijking van de eigen portemonnee.
Wat een manier om elke organisatie zijn eigen BMI (Bedrijfs Management Informatie) te gunnen.

En wie weet dat ik ooit een mailing krijg van een arbo-dienst die mij een maandelijkse check up aanbieden, een maandelijkse BMI-meting. Tot die tijd houden we zelf maar vinger aan de pols!

Ik wens u een gezonde BMI de komende werkweek.

0 reactie(s) op “Wat is het BMI van uw organisatie?”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.