Wat kost strategisch HRM?

15/12/2015 Leestijd: 2 minuten

Op mijn weblog is de zoekterm “kosten strategisch HRM” gebruikt. Het valt me ook op dat in artikelen en weblogs strategisch HRM, en in het verlengde daarvan talentmanagement, vaak vanuit de kostenkant wordt benaderd. En dat is jammer, een gemiste kans voor iedere organisatie of werkgever die zo denkt.

Kosten neutrale invoering

Het invoeren van strategisch HRM en talentmanagement is vooral een kwestie van anders denken en anders organiseren. Er zijn juist helemaal geen (extra) kosten aan verbonden. En wanneer daarvan wel sprake zou zijn, bijvoorbeeld wanneer u daarin externe expertise inschakelt, dan blijkt al snel dat deze extra kosten vrij snel weggestreept kunnen worden tegen de opbrengsten die worden bereikt. Het invoeren van strategisch HRM en talentmanagement is minimaal een kosten neutrale actie.

Het doel van strategisch HRM

Door strategisch HRM in te voeren ontstaat er ruimte voor een andere kijk op de waarde die arbeidskrachten vertegenwoordigen binnen uw organisatie. En die verandering is bittere noodzaak. Nu en in de komende jaren zullen organisaties alles op alles moeten zetten om de beste mensen aan te trekken en aan zich te binden. Daarin is strategisch HRM de bindende factor tussen de organisatie doelstellingen en de inzet van de beschikbare talenten van mensen.

Van techniek naar faciliteren

De rol van HRM zal onbetwist veranderen, zo niet uitgespeeld raken in haar huidige rol. HRM zal nadrukkelijk een rol gaan en moeten vervullen in het faciliteren van het management en het middenmanagement in het toepassen van talentmanagement. Zij zal de leidinggevenden van hoog tot laag dienen te faciliteren in het herkennen, onderkennen, en ontwikkelen van talent bij iedere medewerker. HRM verschuift daardoor ook als taak van de HRM afdeling naar de leidinggevenden.

Opbrengsten in plaats van kosten

De stap naar invoering van strategisch HRM en talentmanagement is geen reorganisatie. Alles in termen van bedrijfsprocessen blijft bij het oude, tenzij daarin toch al verbeteringsslagen nodig waren. Die kunnen dan maar beter meteen worden meegenomen. Door strategisch HRM en talentmanagement in te voeren, zullen er een aantal belangrijke voordelen op korte termijn worden bereikt:

•    Medewerkers die op hun talenten kunnen waarmaken, zijn meer tevreden, betrokken en loyaal bij het werk en de organisatie
•    Zij melden zich aanmerkelijk minder vaak ziek
•    Flexibiliteit in en rond de organisatie wordt vergroot
•    Er ontstaat een aanmerkelijke kostenbesparing op HRM door de veranderende rol
•    Kwaliteitsverlies en foutenpercentage laten een flinke daling zien

Het zijn slechts enkele, niet mis te verstane voordelen die direct gerelateerd zijn aan de invoering van strategisch HRM en talentmanagement.

0 reactie(s) op “Wat kost strategisch HRM?”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.