Wat meer ondernemendheid gevraagd

15/12/2015 Leestijd: 3 minuten

Ondernemerschap is een van de speerpunten van het kabinet Balkenende. We horen niet meer zoveel over de verdiensten van het VOC, maar wel blijft er een gerichtheid op de ondernemende handelsgeest die ons Nederlanders eigen zou zijn. Het is dan natuurlijk ook wel de vraag of het ons aangeboren is, of dat het onderwijs op een of andere manier een bijdrage levert aan een ondernemende cultuur.

Uit onderzoek komt naar voren dat ondernemerschap en ondernemend gedrag nog ontluikende onderwerpen zijn binnen het onderwijs. Er wordt veel over gesproken, maar in onderwijsprogramma’s wordt het nog te weinig herkend (zie rapport onderwijs en ondernemerschap * URL werkt niet meer per 13-8-2015, red.) .
Een derde van de studenten geeft aan ondernemer te willen worden. De meesten voelen zich door het onderwijs echter niet uitgedaagd om ondernemendheid te ontwikkelen. Misschien herken je het ook; veel ondernemers geven aan dat ze hun opleiding niet hebben afgemaakt en zijn daar zelfs trots op.  Een typische eigenschap misschien van de ondernemer…aangeven dat je het allemaal op eigen kracht hebt gedaan.

Bekijken we de statistieken dan zien we dat zo’n 4% van de bevolking (tussen 18-64) in Nederland een eigen bedrijf heeft. Bekijken we dat internationaal, dan staan de Filippijnen(niet zichtbaar in deze grafiek) op de eerste plaats met 20% ondernemers.

In de VS is het percentage ondernemers 14% en Frankrijk en Duitsland zijn met 4 en 4,5% vergelijkbaar met Nederland. Waar moeten we ons aan spiegelen?

Paul Wouters, filosoof en consultant bij Berenschot gaf bij de aftrap van een project “de werkondernemer” (www.werkondernemer.biz) aan, dat we ons moeten hoeden voor de ondernemer. De wereld wordt niet beter van meer ondernemerschap, ondernemerschap is niet goed voor een  mens en maakt mensen niet beter en ondernemerschap is vaak schadelijk voor de medemens. Denk aan inkomensongelijkheid, sociale onrechtvaardigheid en milieuvraagstukken.

Nu is het de taak van een filosoof om wanneer iedereen achter een nieuwe trend (ondernemerschap) aanloopt, daar nog eens een kritische blik op te werpen en mensen uit te dagen om vanuit onverwachte invalshoeken een thema te benaderen.

Ondernemendheid heeft te maken met initiatief, creativiteit, flexibiliteit, kansen zien en kansen grijpen. Maar ook met verantwoordelijkheid nemen en consequenties aanvaarden voor de eigen keuzes. Dat hoeft niet perse te resulteren in het opzetten van een eigen bedrijf. Ondernemerschap kun je zien als een speciale vorm van ondernemendheid.

Ondernemendheid floreert in een bepaald soort organisaties, en vereist specifieke vormen van leidinggeven. Het zijn de professionals in organisaties waar nu vaak de competentie ondernemendheid aan gekoppeld wordt. De professional, in de meeste gevallen een kenniswerker,  heeft vaak jarenlang gestudeerd om eindelijk te mogen doen waar hij/zij goed in is. Een professional is enthousiast over zijn vak en zal geneigd zijn om de beste oplossingen te zoeken. Maar een professional is allergisch voor procedures en regels(een ondernemer eigen?) die niet door zijn eigen praktijk ingegeven worden. Hij/zij wil niet gedwongen worden om binnen bepaalde formats te werken, die alleen maar dienen om uniformiteit te creëren, waar soms uitzonderingen en innovatieve oplossingen nodig zijn. De professional wil de ruimte hebben om te komen tot een creatieve aanpak. Maar is uw organisatie er klaar voor?

Innovatie, onderzoek en ondernemendheid zijn sleutelinstrumenten om van Europa (Lissabon agenda) de meest dynamische en concurrerende kenniseconomie te maken, met een duurzame economische groei en meer en betere werkplekken in een sociaal rechtvaardig klimaat.
Maar wat is de bijdrage van HRM hierbij? En wat kan HRM hierin betekenen? Op zoek naar de ondernemende HRM’er?

0 reactie(s) op “Wat meer ondernemendheid gevraagd”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.