Welke impact heeft de crisis op de HR professional?

28/02/2012 Leestijd: 1 minuten

De HR professional maakt enerverende tijden door. De dagelijks werkzaamheden veranderen continu door de snelheid waarmee op opeenvolgende ontwikkelingen moet worden ingespeeld. Directie en management verwachten dat de professional steeds meer een sturende rol krijgt binnen een organisatie en actief betrokken is bij de business.

Willen helpen

Professionals – ook HR professionals – vinden het belangrijk dat ze met hun expertise echt invloed hebben op de beslissingen binnen een organisatie. In de rol van (HR) business partner denkt de professional graag mee over de consequenties van strategische keuzes. Hoewel het ontwikkelen van talent een speerpunt is van veel professionals, is dat nu juist een thema dat onder druk komt te staan.

Een aanzienlijk deel van de tijd gaat op aan zaken als aanname, ontslag en arbeidsverzuim. Andere taken komen daardoor in de verdrukking. Een goed voorbeeld is talent development, dat al twee jaar met stip bovenaan de prioriteitenlijst van de HR professional staat. In de praktijk komt talent development er echter bekaaid vanaf. Andere werkzaamheden zoals het begeleiden van reorganisaties en het harmoniseren van arbeidsvoorwaarden en integreren van afdelingen eisen de meeste aandacht op.

Kortom

De crisis daagt de professional uit om even te reflecteren op zijn positie in de organisatie:
– Welke bijdrage kan ik leveren om in tijden van crisis mijn toegevoegde waarde kenbaar te maken ?
– Waar liggen mogelijkheden om HR nog beter te positioneren binnen het Management team.

Zijn dit binnen uw organisatie ook herkenbare vragen?

0 reactie(s) op “Welke impact heeft de crisis op de HR professional?”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.