Werkgever krijgt compensatie bij betaling transitievergoeding aan langdurig zieke werknemer

13/07/2018 Leestijd: 3 minuten

Op de laatste vergaderdag voor het zomerreces heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel dat de compensatie voor de transitievergoeding regelt die de werkgever bij ontslag vanwege langdurige werkloosheid moet betalen. Het voorstel is nu doorgestuurd naar de Eerste Kamer en het is de bedoeling dat de wet in werking treedt op 1 april 2020.

Wanneer recht op compensatie?
De werkgever die een transitievergoeding heeft betaald bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (d.w.z. langer dan twee jaar) van de werknemer, heeft recht op compensatie in de vorm van geld. Deze compensatie is gelijk aan het bedrag dat de werkgever betaald heeft aan de werknemer.

De werkgever moet zijn aanvraag voor compensatie indienen bij UWV WERKbedrijf.

Oude en nieuwe gevallen
De werkgever heeft recht op compensatie voor transitievergoedingen die hij vanaf 1 april 2020 (de inwerkingtredingsdatum van de compensatieregeling) betaalt, maar ook voor transitievergoedingen die hij sinds 1 juli 2015 (de inwerkingtredingsdatum van de WWZ) heeft betaald.

Voor de nieuwe gevallen geldt dat de aanvraag voor compensatie uiterlijk zes maanden na betaling van de volledige transitievergoeding ingediend moet worden. De vergoeding moet dus eerst volledig betaald zijn (van de rekening van de werkgever afgeschreven zijn), voordat de werkgever zijn aanvraag kan indienen. Bij betaling in termijnen geldt dus dat de compensatie pas na voldoening van de laatste termijn aangevraagd kan worden.

Voor de oude gevallen geldt dat de aanvraag uiterlijk 30 september 2020 moet worden ingediend.

De nieuwe gevallen geldt dat UWV WERKbedrijf in beginsel binnen acht weken op de aanvraag moet beslissen. Voor de oude gevallen geldt een termijn van zes maanden, omdat verwacht wordt dat er een groot aantal aanvragen voor oude gevallen zal worden ingediend.

Vereisten voor de aanvraag
Naast het tijdig indienen van de aanvraag bij UWV WERKbedrijf zal de werkgever ervoor moeten zorgen dat hij de juiste informatie verstrekt bij zijn aanvraag. Aan de hand daarvan beoordeelt UWV WERKbedrijf namelijk of er recht bestaat op compensatie en zo ja, wat de hoogte daarvan is. Bij zijn aanvraag moet de werkgever in elk geval de volgende gegevens verstrekken:

  • De arbeidsovereenkomst met de betreffende werknemer;
  • Stukken waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst geëindigd is vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid, bijvoorbeeld de ontbindingsbeschikking van de kantonrechter, de toestemming van UWV WERKbedrijf voor opzegging of de beëindigingsovereenkomst;
  • In geval de arbeidsovereenkomst niet is opgezegd na verkregen toestemming van UWV moet de werkgever naast de ontbindingsbeschikking of de beëindigingsovereenkomst ook nog een verklaring verstrekken waaruit blijkt dat de werknemer ziek was op het moment van beëindiging, de duur van de ziekteperiode en de naam van de behandelend bedrijfsarts;
  • Loonstroken waaruit het door de werkgever betaalde loon blijkt;
  • De berekening van de transitievergoeding;
  • Betalingsbewijs of -bewijzen van de transitievergoeding.

Mocht u aanspraak kunnen maken op de compensatie dan is het goed om ten aanzien van de oude gevallen alvast de bovengenoemde informatie te verzamelen en te bewaren (en dus niet uit het personeelsdossier te verwijderen, ook al is de werknemer al enige tijd uit dienst).

0 reactie(s) op “Werkgever krijgt compensatie bij betaling transitievergoeding aan langdurig zieke werknemer”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.