Werkgever verantwoordelijk voor bedrijfsongeval

22/02/2007 Leestijd: 3 minuten

Op 14 februari 2007 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan omtrent een door de Arbeidsinspectie opgelegde boete naar aanleiding van een bedrijfsongeval.

Wat er is gebeurd

De Arbeidsinspectie heeft een boete opgelegd aan een groente- en fruitverwerkingsbedrijf. Eén van de werkzaamheden die het bedrijf verrichtte was het behandelen van kratten met verpakte groenten. Hierbij maakten ze gebruikvan een transportband. Deze transportband wordt middels metalen rollen aangedreven door een gladde aandrijfas. De aandrijfas bevindt zich aan het uiteinde van de transportband en is niet voorzien van schermen of beveiligingsinrichtingen.

Begin 2004 vond er in dit bedrijf een ongeval plaats. Een werknemer ging tijdens stagnatie van de werkzaamheden op de transportband zitten en kwam met zijn hand in aanraking met de aandrijfas van de transportband. De werknemer liep schaafwonden op. Vijf dagen later wilde een andere werknemer (een meewerkend voorman) dit voorval reconstrueren. Hierbij liep hij blijvend letsel op aan zijn hand.

De Arbowet

Op grond van de Arbowet (artikel 16) en het Arbeidsomstandighedenbesluit (artikel 7.7 lid 1), dienen bewegende delen van een arbeidsmiddel die gevaar opleveren, voorzien te zijn van zodanige schermen of beveiligingsinrichtingen. Op die manier voorkomen ze zoveel mogleijk gevaar. De aandrijfas was in dit geval niet voorzien van schermen of ander beveiligingsinrichting. Hierdoor kreeg het bedrijf een boete opgelegd van de Arbeidsinspectie.

Het verweer

Het bedrijf vecht de boete tot aan de Raad van State aan. Het bedrijf beweert dat er ten eerste geen sprake is van gevaar. De aandrijfas is namelijk zodanig geplaatst dat werknemers bij het uitvoeren van dagelijkse werkzaamheden geen gevaar hoeven te vrezen. Ten tweede beweren ze dat tijdens beiden incidenten, de werknemers roekeloos gehandeld hebben. Ten derde gebeurde het ongeluk niet in verband met het verrichten van arbeid. Het steken van een hand in de transportband is verboden en behoort niet tot de dagelijkse werkzaamheden.

Tot slot voert het bedrijf aan dat de Arbeidsinspectie in 2000 nog een onderzoek ingesteld heeft bij het bedrijf. Dit onderzoek was gericht op machineveiligheid. Hoewel het bedrijf destijds al met de transportband werkte, heeft de Arbeidsinspectie toen geen aanleiding gezien om het bedrijf ter zake van de transportband te waarschuwen. Het bedrijf is dan ook van mening dat zij erop mocht vertrouwen dat bij deze band geen gevaarlijke situatie zou ontstaan bij uitvoering van de normale werkzaamheden.

Het oordeel

De Raad van State maakt echter korte metten met de verweren van het bedrijf. De Raad oordeelt dat de Arbeidsinspectie de boete op kon leggen en voert daartoe kortgezegd aan dat indien niet voldaan wordt aan de voorschriften van het Arbeidsomstandigheden besluit de overtreding en de boete vast staan. Opzet of schuld is hiervoor dus geen vereiste. Enkel eventuele schulduitsluitingsgronden zouden kunnen leiden tot het matigen of intrekken van de boete. Ook is het volgens de Raad niet in geschil dat de reconstructie van het incident door de voorman niet tot de opgedragen normale taakuitoefening behoort. En dat zijn gedrag als roekeloos kan worden aangemerkt.

Desalniettemin is er volgens de Raad sprake van een arbeidsongeval (in de zin van artikel 1 lid 3 Arbowet). Dit doordat de voorman de reconstructie uitvoerde in het kader van een door hem aangevangen onderzoek naar het eerdere incident bij (stagnerende) werkzaamheden aan de transportband. Ook is er volgens de Raad gevaar aanwezig. Ondanks dat de aandrijfas voor werknemers tijdens het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden geen gevaar vormt en ondanks het feit dat de werknemers roekeloos gehandeld zouden hebben.

Nu sprake was van gevaar, had de aandrijfas voorzien moeten zijn van schermen of beveiligingsinrichtingen. Wat niet het geval was. Dat de Arbeidsinspectie en de Arbodienst het gevaar niet eerder hebben gezien, maakt dit niet anders, aangezien het bedrijf volgens de Raad namelijk een eigen verantwoordelijkheid heeft. Daarnaast had het bedrijf de gevaarlijke situatie al moeten onderkennen na het plaatsvinden van het eerste incident. Zo heeft het bedrijf niet alles gedaan wat in redelijkheid van haar mag worden verwacht om overtreding van het Arbobesluit te voorkomen. Hetgeen het bedrijf verweten werd.

Lees de uitspraak van de Raad van State hier.

0 reactie(s) op “Werkgever verantwoordelijk voor bedrijfsongeval”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.