Werkgever verantwoordelijk voor bedrijfsongeval, ondanks opzet of schuld werknemer

22/02/2007 Leestijd: 3 minuten

Op 14 februari 2007 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan omtrent een door de Arbeidsinspectie opgelegde boete naar aanleiding van een bedrijfsongeval.

De Arbeidsinspectie heeft een boete opgelegd aan een groente- en fruitverwerkingsbedrijf. Eén van dat werkzaamheden die het bedrijf verrichtte was het behandelen van kratten met verpakte groenten, waarbij gebruik gemaakt wordt van een transportband. Deze transportband wordt middels metalen rollen aangedreven door een gladde aandrijfas. De aandrijfas bevindt zich aan het uiteinde van de transportband en is niet voorzien van schermen of beveiligingsinrichtingen.

Begin 2004 vond er in dit bedrijf een ongeval plaats, toen een werknemer tijdens stagnatie van de werkzaamheden op de transportband was gaan zitten en met zijn hand in aanraking was gekomen met de aandrijfas van de transportband. De werknemer liep schaafwonden op. Vijf dagen later wilde een andere werknemer (een meewerkend voorman) dit voorval reconstrueren, waarbij hij blijvend letsel opliep aan zijn hand.

Op grond van de Arbowet (artikel 16) en het Arbeidsomstandighedenbesluit (artikel 7.7 lid 1), dienen bewegende delen van een arbeidsmiddel, die gevaar opleveren, voorzien te zijn van zodanige schermen of beveiligingsinrichtingen, zodat gevaar zoveel mogelijk wordt voorkomen.  Omdat de aandrijfas in dit geval niet was voorzien van schermen of ander beveiligingsinrichting kreeg het bedrijf een boete opgelegd van de Arbeidsinspectie.

Het bedrijf vecht de boete vervolgens tot aan de Raad van State aan. Het bedrijf stelt zich op het standpunt dat er ten eerste geen sprake is van gevaar, doordat de aandrijfas zodanig is gesitueerd dat werknemers bij het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden hier geen gevaar van hoeven te vrezen. Ten tweede wordt gesteld dat zowel tijdens het eerste incident als tijdens de nabootsing daarvan, de werknemers beiden roekeloos gehandeld hebben. Ten derde is het de werknemers niet overkomen in verband met het verrichten van arbeid; het steken van een hand in de transportband is verboden en behoort niet tot de dagelijkse werkzaamheden. Tot slot voert het bedrijf aan dat de Arbeidsinspectie in 2000 nog een onderzoek ingesteld heeft bij het bedrijf, dat gericht was op machineveiligheid. Hoewel het bedrijf destijds al met de transportband werkte, heeft de Arbeidsinspectie toen geen aanleiding gezien om het bedrijf ter zake van de transportband te waarschuwen. Het bedrijf is dan ook van mening dat zij erop mocht vertrouwen dat bij deze band geen gevaarlijke situatie zou ontstaan bij uitvoering van de normale werkzaamheden.

De Raad van State maakt echter korte metten met de verweren van het bedrijf en oordeelt dat de Arbeidsinspectie de boete op kon leggen en voert daartoe kortgezegd aan dat indien niet voldaan wordt aan de voorschriften van het Arbeidsomstandigheden besluit, daarmee de overtreding en de boete vast staat. Opzet of schuld is hiervoor dus geen vereiste. Enkel eventuele schulduitsluitingsgronden zouden kunnen leiden tot het matigen of intrekken van de boete. Ook is het volgens de Raad niet in geschil dat de reconstructie van het incident door de voorman, niet tot de opgedragen normale taakuitoefening behoort en dat zijn gedrag als roekeloos kan worden aangemerkt. Desalniettemin is er volgens de Raad sprake van een arbeidsongeval (in de zin van artikel 1 lid 3 Arbowet) doordat de voorman de reconstructie uitvoerde in het kader van een door hem aangevangen onderzoek naar het eerdere incident bij (stagnerende) werkzaamheden aan de transportband. Ook is er volgens de Raad gevaar aanwezig, ondanks dat de aandrijfas voor werknemers tijdens het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden geen gevaar vormt en ondanks het feit dat de werknemers roekeloos gehandeld zouden hebben. Nu sprake was van gevaar, had de aandrijfas voorzien moeten zijn van schermen of beveiligingsinrichtingen, wat niet het geval was. Dat de Arbeidsinspectie en de Arbodienst het gevaar niet eerder hebben gezien, maakt dit niet anders, aangezien het bedrijf volgens de Raad namelijk een eigen verantwoordelijkheid heeft. Daarnaast had het bedrijf de gevaarlijke situatie al moeten onderkennen na het plaatsvinden van het eerste incident, zodat het bedrijf niet alles heeft gedaan wat in redelijkheid van haar mag worden verwacht om overtreding van het Arbobesluit te voorkomen, hetgeen het bedrijf verweten wordt.

Lees de uitspraak van de Raad van State hier.

0 reactie(s) op “Werkgever verantwoordelijk voor bedrijfsongeval, ondanks opzet of schuld werknemer”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *