Werkhouding, focus, motivatie, een zaak voor HR!

15/12/2015 Leestijd: 5 minuten

Moeilijke beslissing: waar moet je een artikel over werkhouding* onder scharen? Is het een onderdeel van de bedrijfscultuur? Is het afhankelijk van de arbeidsvoorwaarden? Moet je op strategisch niveau besluiten nemen die een bepaalde werkhouding tot resultaat hebben? Uiteindelijk heb ik gekozen voor bedrijfscultuur, omdat ik denk dat de cultuur in een organisatie de sterkste bepalende factor is voor hoe mensen in hun werk zitten. In dit artikel wil ik het hebben over iets dat iets breder is dan alleen een houding op je werk. Je houding is belangrijk, die bepaalt samen met kennis en gedrevenheid (of motivatie) hoe goed je je werk kunt doen. Maar toen ik vandaag de bnb (de nieuwsbrief speciaal voor Expandbloggers, red.) schreef, realiseerde ik me dat er in dat rijtje nog een term ontbrak: focus. Want naast de intentie om hard te werken, hebben we ook een bepaalde mate van overzicht nodig: we moeten prioriteiten kunnen stellen. Zeker in een informatiegedreven economie is dat erg belangrijk – en extra moeilijk. Hieronder noem ik enkele hulpstukken die hierbij van pas kunnen komen

* werkhouding, een definitie

Maar eerst een definitie van werkhouding. Eigenlijk zoek ik nog een beter woord, een woord dat iets zegt over de attitude, motivatie en focus die je ten aanzien van je werk kunt hebben. Idealiter zegt het ook iets over alles dat je in staat stelt om je werk goed en efficiënt te doen. Productiviteit lijkt een goed woord, maar gaat meer over de output dan over de eigenschap van de persoon die de output levert. Talent is ook interessant, maar impliceert een gebrek aan stuurbaarheid en focust zich meer op iets van nature goed doen, dan op wat er precies goed gaat. Woorden als competent en vaardig zijn te algemeen, maar wellicht ben ik nu te kritisch en is het onmogelijk om een woord te vinden dat al deze eigenschappen op een verhelderende manier duidt, zonder algemeen te worden. Wellicht komen we in de nabije toekomst met een dergelijk woord.

Focus, focus, focus

In de inleiding hintte ik al dat focus of prioriteiten stellen een beetje het ondergeschoven kindje is van de eigenschappen die uiteindelijk je productiviteit bepalen. Ik kwam op deze gedachte door een aardig artikel van Seth Godin, waarin hij stelt dat je, terwijl je werk doet dat er toe doet, niet bezig moet zijn met smsen. Seth sluit het artikel af met de stelling dat we onszelf prima bezig kunnen houden met social media zonder ons schuldig te voelen. En inderdaad: dingen als social media en e-mail geven ons de indruk dat we heel productief zijn, terwijl de toegevoegde waarde lang niet altijd duidelijk is. Met andere woorden: soms laten we ons gemakkelijk bezighouden door iets dat niet per se het meest relevante is dat we op dat moment zouden kunnen doen. Om dat te voorkomen hebben we focus nodig: focus op de werkzaamheden die belangrijk zijn. Juist nu we (en iedereen in onze organisatie) overspoeld worden door mogelijkheden om ons af te laten leiden is het zaak om te zorgen dat we bewust keuzes maken ten aanzien van onze werkzaamheden.

Enkele hands-on tips

Enkele ideeën die ik in de praktijk ben tegengekomen en die ik erg HR relevant vond zijn:

Het vrijdag-middag-social-media uurtje
Social media uit de organisatie bannen is bijna niet mogelijk en zelden effectief. Een organisatie die ik van binnen ken besloot daarom om de social media werkzaamheden (soms toch nuttig voor de organisatie) te concentreren in een vrijdagmiddag uur. Een uur dat toch al niet productief was (want vrijdagmiddag stemming). Het resultaat is dat mensen doordeweeks veel minder ‘vrij internetten’, dan voelen ze zich schuldig. Bovendien kan het prima op vrijdagmiddag. Dat beetje structuur werd als prettig ervaren.

Een workshop e-mailen
Het is onvoorstelbaar hoeveel tijd sommige organisaties kunnen besparen door al hun werknemers een workshop efficiënt e-mailen te laten volgen. De bottom-line is vrij eenvoudig: titels die de kern goed weergeven, de mail zo kort mogelijk, met zo min mogelijk ontvangers en een zo helder mogelijke call-to-action. Als er geen CTA is, dan moet ergens duidelijk  “ter kennisname” staan. Dat, aangevuld met een overzichtelijke manier om mail te managen, kan enorme hoeveelheden afleiding opheffen.

Contactmomenten baseren op prioriteit
Dit idee ontstaat terwijl ik dit schrijf, maar volgens mij kan hier ook het nodige gewonnen worden. Onze contactmomenten zouden afhankelijk moeten zijn van de prioriteit. Zo zijn er talloze instanties waarin iemand wordt gebeld (en dus gestoord tijdens zijn werk, mogelijk zonder dat hij direct iets kan doen), terwijl de boodschap of vraag prima via een mail had kunnen worden verzonden.

Concluderend..

Dit zijn maar enkele ideeën, waarvan ik overigens zeker hoop dat ze in de toekomst na zullen worden geleefd. Ongetwijfeld zijn er nog veel meer tips denkbaar waarmee focus op ‘de goede activiteit ondernemen’ kan worden vergroot. Bijvoorbeeld een bedrijfscultuur die de mensen in de organisatie er aan herinnerd wat het belangrijkste is dat de organisatie doet (bijvoorbeeld: customer service bij Zappos). Voelt u zich vrij in de reacties enkele tips te delen.

0 reactie(s) op “Werkhouding, focus, motivatie, een zaak voor HR!”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.