Wet flexibel werken per 14 april 2015

23/04/2015 Leestijd: 3 minuten

Op 14 april 2015 is de Wet Flexibel Werken door de Eerste kamer aangenomen. Officieel heet die overigens de “Wet aanpassing arbeidsduur ten einde flexibel werken te bevorderen”. In de volksmond wordt nu al gesproken over de Wet Flexibel Werken. Dit lijkt ook een betere benaming want niet alleen de arbeidsduur ook de arbeidsplaats en werktijd valt onder deze nieuwe regelgeving.

Wat betekent deze nieuwe wet in de praktijk?
Het geeft medewerkers de kans meer zelfstandig te bepalen wanneer en waar ze willen werken. Dat lijkt een vrijbrief voor iedere werknemer om zelf de invulling van het werk te gaan bepalen, maar dat is natuurlijk niet het hele verhaal. Feit blijft wel dat een werknemer bij de werkgever kan verzoeken om een aanpassing in arbeidsduur (b.v. korter werken), arbeidsplaats (thuiswerken?) en werktijd (in de avonduren?). De werkgever kan enkele gegronde redenen aanvoeren die een aanpassing onmogelijk maken. Denk daarbij aan zaken op het gebied van veiligheid of van rooster technische aard. Ook de bedrijfsvoering mag niet in het geding komen.

Een patstelling dus?
Nee, want volgens ons levert deze nieuwe wet juist winst op voor werkgever en werknemer.

Waarom deze wet?
We leven in een veranderende wereld waar we 24 uur per dag betrokken zijn bij (economische) activiteiten. We zijn constant met elkaar in contact. Op zondag en ook ‘s avonds kun je boodschappen doen in de supermarkt. We bestellen producten via internet die de volgende dag geleverd worden, thuis of op een gewenste locatie. Daarnaast wordt onze participatie verlangd in deze nieuwe maatschappij; zorgtaken of hulptaken worden verlegd van instanties naar de familie of vrienden. We moeten steeds langer doorwerken tot we de pensioengerechtigde leeftijd bereiken waardoor de omstandigheden in onze levensloop meerdere keren veranderen. Een starre basis van een 5 daagse werkweek invulling van 8 tot 5 sluit daar niet meer op aan.

Winst voor de werknemer.
Flexibel werken geeft medewerkers de mogelijkheid werkzaamheden meer te kunnen combineren met privé aangelegenheden (sociale contacten, zorgtaken e.d.). Meer eigen regie in het werk leidt tot een volwassen arbeidsrelatie, passend in deze tijd. Dat zou moeten leiden tot minder stress en een beter resultaat in de werkzaamheden.

Winst voor de werkgever.
In Nederland hebben we al enige jaren ervaring met organisaties die meer flexibiliteit in het werk toestaan. Daaruit vallen ook lessen te trekken, want niet overal was flexibel werken een succes. Uit onderzoek en ook praktijkervaring blijkt dat organisaties die flexibel werken wel op de juiste manier hebben ingevoerd één of meerdere van de onderstaande verbeteringen hebben gerealiseerd:

  • Verhoging productiviteit
  • Verlaging ziekteverzuim
  • Besparing reiskosten
  • Besparing huisvestingskosten
  • Gemotiveerdere medewerkers
  • Aantrekkelijkere werkgever
  • Duurzamer ondernemen
  • Maatschappelijke waarde toevoegen

En de klant dan?
De klant, daar draait het uiteindelijk allemaal om. Of de klant nu een commerciële klant is, patiënt, burger of huurder; als we flexibeler inzetbaar zijn kunnen klanten ons ook bereiken op andere momenten dan van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 5. Sommige medewerkers vinden het juist fijn op andere momenten te werken. Dat biedt kansen voor de werkgever om de service uit te breiden.

Win-Win-Win: Winst voor de klant, winst voor de werkgever en winst voor de werknemer.

Addertjes onder het gras? Zeker!
Naast de voordelen liggen er ook aandachtspunten bij de invoering van De Wet Flexibel Werken. Medewerkers moeten meer eigen verantwoordelijkheid nemen en zelfstandig kunnen werken. Velen kunnen dat aan, maar niet iedereen. Sommigen komen in de knoei met hun eigen planning en anderen werken juist teveel. Als medewerkers minder zichtbaar zijn zal er op een andere manier aangestuurd moeten worden. Dat vereist een andere manier van leiding geven. Goede resultaatafspraken maken en deze samen opvolgen is uitermate belangrijk. De beoordeling van de werknemer moet daarop worden aangepast. Het vergt vaak wel enig specialisme om dit op orde te brengen.

0 reactie(s) op “Wet flexibel werken per 14 april 2015”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.