Wie is er bang voor de organisatieactivist?

10/04/2008 Leestijd: 3 minuten

Er waart een spook door managementland. Uit allerlei hoeken komen critici op het als Angelsaksisch geduide management- en organisatiemodel naar voren. De diagnose is dat er twee verschillende zienswijzen zijn over organisatie en samenleving. Het Angelsaksische en het Rijnlandse denken. Het verschil wordt vaker aangeduid als het verschil tussen het belang dat de shareholders (de aandeelhouders) en de stakeholders (naast aandeelhouders ook medewerkers, klanten etc.) bij een organisatie hebben.

Het Rijnlandse denken

Teun van Aken geeft in een artikel in het tijdschrift Opleiding & Ontwikkeling (09-2007) een vertaling van de verschillende denkwijzen naar de HRD-praktijk. In het Rijnlandse denken ligt de nadruk op talentmanagement, denkkrachtontwikkeling (innovatie van de organisatie) en leiderschap.  Het vertrouwen in management moet weer terug komen en omgekeerd het management moet meer handelen op basis van vertrouwen. Men zal het niet vreemd vinden dat dit met elkaar samenhangt.

De organisatieactivist roept op tot anders organiseren en dat betekent uitgaan van vakmanschap in plaats van winstoptimalisatie. De professional wordt weer opgeroepen “trots” te zijn op zijn vak.

Mathieu Weggeman

Het managementboek van het jaar 2008 is van Mathieu Weggeman. Het is een pleidooi voor het Rijnlands denken. In kennisorganisaties moet leiding gegeven worden, zeggen de managers. ‘Niet doen’, zegt Mathieu Weggeman, ‘want professionals zijn al gemotiveerd. Ze hebben jaren gestudeerd om eindelijk te mogen doen waar ze zo enthousiast over zijn. Men wil zelf regelen hoe het eigen werk in te vullen. Het gaat erom het enthousiasme en de motivatie niet te ontkrachten. Je moet de kenniswerkers faciliteren, in plaats van hun werkprocessen alsmaar te plannen en te controleren. Zorg ervoor dat de professional niet te veel lastig gevallen wordt met formats, rapportenschrijverij, regels en procedures. Dan komt de productiviteit en kwaliteit vanzelf. Waarom? ‘Omdat echte professionals liever iets goed dan iets fout doen.’ Mathieu Weggeman is een echte organisatieactivist.

Hij verkeert regelmatig in gezelschap van de publicisten van de website www.organisatieactivist.nl.  Jaap Peeters, Teun van Aken, Joep Schrijver, Petra Biemans e.a. zijn de vaste krachten van het weblog. De OrganisatieActivist.nl is een platform voor mensen die zich sterk maken voor betekenisvol omgaan met elkaar. Men wil laten zien dat samenwerken en samenleven ánders moet en ook echt ánders kan. Een oproep tot “change”. Ze zoeken het alternatief in een Rijnlandse manier van organiseren. In het Rijnlandse denken is nog plaats voor meedenken, dialoog en medezeggenschap.

Wat moet de HRM’er hier nu mee?

Misschien dat de HRM’er de handschoen op kan pakken van het Rijnlandse denken om in de organisatie de rol van samenbinder , organisator van talentontplooiing, hoeder van de professional te worden. Misschien zelfs in de organisatie de rol van organisatieactivist op zich te nemen? Dat zou een ware innovatie zijn, maar dan moet de HRM’er inzicht krijgen in de managementprocessen die het vertrouwen in de organisatie ondermijnen.  De roep om een sterkere controle hoeft niet de oplossing te zijn. Door de verantwoordelijkheid niet te ontnemen aan de professional wordt de organisatie krachtiger. Er valt in ieder geval iets te léren van de “organisatieactivist”.

0 reactie(s) op “Wie is er bang voor de organisatieactivist?”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.