Yahoo en het misverstand over Het Nieuwe Werken

08/03/2013 Leestijd: 3 minuten

“Yahoo stopt met Het Nieuwe Werken”, kopte enkele nieuwsbulletins. Het eens zo vooruitstrevende Yahoo lijkt terug in de tijd te gaan. Maar is dat wel zo? Laten we eens analyseren wat er bij Yahoo aan de hand is.

Na onderzoek van de New York Times blijkt dat de sfeer bij het bedrijf ronduit slecht is. Yahoo heeft een suf en verouderd imago; veel bureaucratie en ongemotiveerde werknemers. Yahoo gelooft dat dit komt door het structurele thuiswerken van de medewerkers. Ze komen nauwelijks op kantoor en zien hun collega’s bijna nooit in levende lijven. Daar moet volgens de directie verandering in komen. Medewerkers moeten weer trots zijn bij Yahoo te werken. Dat zal ook het bedrijfsresultaat positief beïnvloeden. Meer dynamiek in de tent dus.

Fouten

Er zijn nogal wat early adopters van Het Nieuwe Werken (HNW) die dezelfde fouten hebben gemaakt bij de invoering ervan. Veel werd ingegeven door de ICT mogelijkheden die het mogelijk maken waar ook ter wereld digitaal te kunnen werken. De noodzaak om dat vanaf een vaste werkplek op een vaste locatie te doen ligt al enige jaren achter ons. Daarnaast werden kantoren ingericht met minder werkplekken die ook nog eens flexibel zijn waardoor er geen fysieke binding met kantoor is. Je hebt immers  geen eigen plekje meer. Vervolgens is er nauwelijks aandacht besteed aan de Mens & Organisatie kant van HNW omdat men er vanuit ging dat professionals in deze digitale tijd dat zelf wel zouden oppakken. Daar is het misgegaan. Je kunt medewerkers niet aan hun lot over laten en dat willen ze ook niet. Een grote mate van vrijheid om het werk in te delen is prima maar binnen de kaders die de organisatie stelt. Maak resultaatgerichte afspraken met elkaar zodat je daarop kunt sturen. Beide zaken zijn ook bij Yahoo onderbelicht gebleven met als gevolg dat werknemers zich niet betrokken meer voelen bij hun werkgever.

Verleiden

Yahoo is intussen zoekende naar een omwenteling en dreigt met ontslag als medewerkers thuis blijven werken; ze moeten weer naar kantoor. In het “moeten” wringt de schoen. Eerst  laat Yahoo de medewerkers zelf alles bepalen en nu worden ze weer directief aangestuurd.  Yahoo zou er verstandig aan doen medewerkers te verleiden weer naar kantoor te komen. Het moderne kantoor moet ingericht worden als ontmoetingsplek waar medewerkers graag willen zijn om samen te werken. Yahoo zou de medewerkers serieus moeten nemen zodat er in goed overleg een raamwerk van resultaatgerichte afspraken kan ontstaan waarbinnen de medewerkers zelf vrijheid van handelen hebben. Daarin kan ook opgenomen worden dat men bijvoorbeeld 2 dagen per week tussen 11.00 en 15.00 uur op kantoor moet zijn voor teamoverleg. Alle deskundigen op HNW gebied zijn het er over eens dat HNW alleen succesvol kan zijn als er juist veel aandacht besteed wordt aan de Mens & Organisatie kant. HNW is een moderne manier van samenwerken waarbij er tussen werkgever en werknemer een volwassen arbeidsrelatie ontstaat.

Conclusie

Er is nooit sprake geweest van Het Nieuwe Werken binnen Yahoo. Medewerkers werkten vooral thuis. Alle eerder genoemde zaken die HNW juist succesvol maken zijn niet aan bod gekomen; geen kaders en geen resultaatgerichte afspraken tussen werkgever en werknemer. De begeleiding (management) heeft tekort geschoten. Dat is de feitelijke conclusie.

Yahoo is een pijnlijk voorbeeld voor organisaties die een andere werkwijze willen invoeren. De les die hieruit getrokken kan worden voor alle organisaties die HNW willen omarmen: Start met de Mens & Organisatiekant. Sociale Innovatie begint in je hoofd en doe je met je hart.

Bezoek ook de website van Pieter: innoverendwerken.nl

0 reactie(s) op “Yahoo en het misverstand over Het Nieuwe Werken”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.