Zelfsturing

15/08/2018 Leestijd: 3 minuten

Zelfsturende teams en aandacht voor eigenaarschap zijn actuele thema’s in de HR literatuur. Is er hier sprake van een trend of is het een nieuwe manier van werken om te kunnen blijven meebewegen met de ontwikkelingen om ons heen?

Een zelfsturend team, betekent o.a. dat de verantwoordelijkheid voor de resultaten bij het team wordt gelegd. Teamleden krijgen de ruimte om de vooraf afgesproken organisatiedoelen naar eigen inzicht te behalen, binnen de afgesproken kaders. De teamleden hebben de ruimte om met elkaar invulling te geven aan hoe de resultaten te behalen en te werken aan een gezamenlijk doel. Mensen worden over het algemeen gelukkiger en zijn productiever door het krijgen van autonomie. De leider blijft bij zelfsturing echter wel van belang, hoewel daar ook wel eens anders over wordt gedacht. Niet alle kaders kunnen over boord worden gegooid. De ideale leider probeert de zelfsturing die mensen geboden wordt in goede banen te leiden. Een leider moet duidelijk maken waar de organisatie voor staat en behoefte aan heeft. Het is mooi als werknemers de gelegenheid krijgen om hun inbreng te hebben en daardoor waarde toevoegen aan het behalen van de doelstellingen van het bedrijf. Samen toewerken naar een gezamenlijk doel, het benutten van talent en samenwerken is een gedeelde verantwoordelijkheid. Niet alleen het management beslist maar ook de medewerkers; steeds in dialoog en soms met een serieuze discussie om elkaar scherp te houden en uit te dagen. Geef medewerkers vertrouwen en luister naar hen. Het gaat over eigenaarschap nemen over je eigen werk. Dat je de verantwoordelijkheid neemt om dingen zo goed mogelijk te willen en kunnen doen. Het heeft het meest effect als je dit doet vanuit een lerende en reflecterende houding. Het gaat om vertrouwen hebben in elkaar en hetzelfde doel willen bereiken. Iedereen moet dat willen en zich daar ook constant voor willen blijven inzetten.

Als organisatie moet je steeds in de gaten houden of de huidige structuur nog wel gewenst is, of mensen zichzelf niet voorbij lopen, of mensen zichzelf niet uitputten of alles zelf moeten bedenken. Zelfsturing betekent niet dat medewerkers aan hun lot zijn over gelaten en in het diepe worden gegooid, je doet het uiteindelijk samen.

Zelfsturing betekent ook dat de nadruk meer ligt op samenwerken. Er ontstaan veelal natuurlijke leiders. Maar het is geven en nemen. Het is essentieel dat er een goede en gelijkwaardige relatie is waarin communicatie centraal staat. Zelfsturing betekent dus niet dat er geen structuur is maar deze is op een andere manier ingevuld en is relatief flexibel. Afhankelijk van de situatie zal de structuur zich binnen teams aanpassen; het kost mensen vaak even tijd om hun weg te vinden. Maar als je hem gevonden hebt, ervaar je vaak veel armslag en ruimte en krijg je vleugels. Het vraagt constante alertheid en veel met elkaar in gesprek gaan. Voordat je aan de slag gaat met zelfsturing is het belangrijk om te weten welke vorm van autonomie bijdraagt aan het doel van de organisatie en het vak van de professional. Het is een lang en soms moeizaam proces.

Let op:
1. Blijf altijd in gesprek
2. Heb helder wat het doel van je organisatie is. Waartoe ben je op aarde? Wat is je visie?
3. Vertrouw op je mensen, laat de behoefte los om te controleren
4. De hele organisatie moet mee
5. Geef het tijd

0 reactie(s) op “Zelfsturing”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.