Ziekteverzuimpercentage 2022 na twintig jaar weer boven 5%

21/12/2022 Leestijd: 2 minuten

Op 28 november j.l. kwam het trendrapport Ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid van Nationale Nederlanden uit. Het onderzoek is gebaseerd op eigen cijfers, onderzoek door Markeffect onder werkgevers en werknemers, en cijfers van het CBS, UWV en TNO. Uit dit rapport blijkt wat we in de praktijk natuurlijk ook al lang ervaren, dat het verzuim drastisch is toegenomen.

Twintig jaar geleden zagen we zo’n enorme stijging voor het laatst.  Er is toen voor gekozen om de werkgever meer verantwoordelijk te maken voor de re-integratie van zieke medewerkers door ze te laten voldoen aan de strenge regels van de Wet Verbetering Poortwachter. Doen werkgevers dit niet (of onvoldoende) dan hangt er sindsdien een boete of een loonsanctie boven je hoofd en blijf je zelfs na twee jaar ziekte nog 10 jaar lang financieel verantwoordelijk voor je zieke medewerkers.

Oorzaak van de stijging in verzuim

Het onderzoek laat zien dat de stijging van het verzuim met name wordt veroorzaakt door een stijging van het psychisch verzuim. Psychisch verzuim begint vaak met spanningsklachten die, als de signalen niet op tijd worden opgepakt, kunnen uitmonden in een burn-out. Psychische klachten gerelateerd aan het werk en de veelvoorkomende stijgende werkdruk blijken één van de belangrijkste oorzaken voor lang ziekteverzuim. Maar ook financiële stress komt met de stijgende kosten steeds meer voor.

Verzuimduur

Niet alleen het verzuim zelf is gestegen, maar ook de verzuimduur. Wat ik vooral schokkend vind, is dat uit het onderzoek blijkt dat driekwart van de medewerkers met geldzorgen kampt en de stress die dit met zich meebrengt niet bespreekt met hun werkgever, terwijl ze dat wel zouden willen. Ook werkgevers zouden dit volgens het onderzoek graag bespreekbaar maken, maar ervaren een drempel. Waar gaat dit mis?

Verzuimpreventie en aandacht

We zijn nu met elkaar weer op een punt gekomen dat we extra stappen moeten gaan zetten ten opzichte van verzuimpreventie en aandacht voor je medewerkers. Neem daarom geen afwachtende houding aan en bedenk wat jouw organisatie kan doen aan preventie en je medewerkers helpen om zo gezond mogelijk te blijven.

Soms helpt het al enorm om frequente incheckmomentjes met de medewerkers uit je team in te voeren, om zo stresssignalen op tijd op te kunnen vangen. Het is hierbij van belang dat medewerker en leidinggevende een vertrouwensband opbouwen en nauw met elkaar in contact staan. En dat zowel de medewerker zelf als de leidinggevende/organisatie zich verantwoordelijk voelt voor zijn/haar gezondheid.

Maar denk ook aan preventiemaatregelen zoals een risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E), preventiemedewerker, preventief medisch onderzoek (PMO) of periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO). Uit het onderzoek volgt dat nog te weinig werkgevers bekend zijn met deze, veelal verplichte maatregelen, uit de Arbowetgeving.

Welke extra stappen gaat jouw organisatie zetten om lang verzuim te beperken en waar mogelijk te voorkomen?

0 reactie(s) op “Ziekteverzuimpercentage 2022 na twintig jaar weer boven 5%”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.