Zo test je soft skills bij sollicitanten

27/03/2019 Leestijd: 3 minuten

Als recruiter of opdrachtgever wil je uiteraard de beste persoon op de juiste plek hebben. Het is vrij gemakkelijk te achterhalen of een sollicitant de juiste diploma’s en/of de juiste werkervaring heeft. Of een kandidaat uiteindelijk zal slagen in zijn/haar nieuwe functie, is echter niet alleen afhankelijk van deze ‘hard skills’.

Op de werkvloer krijgt de werknemer meestal te maken met collega’s, klanten en opdrachtgevers. In een dynamische omgeving waarin verschillende interacties tussen personen plaatsvinden, zijn het vooral de ‘soft skills’ die bepalen of een werknemer zijn werk goed uit zal voeren. Samen met Robin Bakker van CVster leggen we uit wat deze soft skills precies zijn en hoe je ze kunt testen bij sollicitanten.

Wat zijn soft skills?

Waar de hard skills vooral iets zeggen over wat iemand allemaal kan, zeggen soft skills meer iets over hoe iemand zijn werk uitvoert en mensen om zich heen benadert. De houding en het gedrag bepalen het gemak waarmee met anderen op de werkvloer wordt omgegaan of wordt samengewerkt. Een goed inzicht hebben in de soft skills van een sollicitant is dus belangrijk om te kunnen beoordelen of diegene binnen een organisatie past.

Belangrijke soft skills waarop gelet zou kunnen worden, zijn onder andere:

●     communicatieve vaardigheden
●     creativiteit
●     betrouwbaarheid
●     probleemoplossend denken
●     empathie
●     flexibiliteit

Empathische en flexibele werknemers zijn bijvoorbeeld vaak makkelijk in de omgang. Werknemers die goed zijn in conflicthantering, probleemoplossend denken en sterke communicatieve vaardigheden bezitten, herkennen sneller problemen binnen een organisatie en zijn in staat de juiste oplossing voor het probleem te vinden.

Vraag direct naar soft skills

Vaak worden door sollicitanten zelf al sterke kanten of karaktereigenschappen in hun cv beschreven. Vraag sollicitanten om naast hun cv ook een uitgebreide motivatiebrief aan te leveren, waarin ze hun soft skills gerelateerd aan eerdere werkervaringen beschrijven.

Mocht dit alles toch nog te weinig informatie opleveren, dan kun je er ook nog direct naar vragen tijdens een sollicitatiegesprek.

Vraag indirect naar soft skills

Of de door de sollicitant genoemde soft skills ook daadwerkelijk aanwezig zijn, is natuurlijk nog maar de vraag. Gelukkig kunnen soft skills ook te herkennen zijn aan het gedrag van een kandidaat tijdens het gesprek.

Iemand die op tijd komt, laat zien punctueel en betrouwbaar te zijn. Een kandidaat die oogcontact maakt en goede inhoudelijke vragen stelt, laat zien goed te luisteren. Iemand  die waardering uitspreekt voor andere collega’s, laat zien integer te zijn en niet zelf alle eer op te willen strijken.

Ook kun je aan de sollicitant een probleemsituatie voorleggen. Vraag de kandidaat bijvoorbeeld om een situatie uit zijn vorige baan te beschrijven waarbij zijn probleemoplossend vermogen van pas kwam.

Via referenties

Referenties kunnen tot slot ook veel informatie opleveren over de soft skills van een sollicitant. Het is wel belangrijk om sollicitanten te vragen naar verschillende typen referenties. Oud collega’s hebben de kandidaat op de werkvloer meegemaakt en kunnen vertellen of hij/zij stressbestendig en betrouwbaar is, of bijvoorbeeld goed kan samenwerken. Een oud manager kan informatie geven over vakinhoudelijke kennis en technische vaardigheden van de sollicitant.

Het vinden van de kandidaat met de juiste soft skills kost tijd, maar loont op de lange termijn zeker.

0 reactie(s) op “Zo test je soft skills bij sollicitanten”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *