Zzp: het probleem of dé oplossing?

26/06/2015 Leestijd: 3 minuten

In Nederland bestaat veel regelgeving voor de werkende mens. Vaak diffuus, zelden klip en klaar, maar juist daarom een boeiend palet voor adviseurs en creatievelingen. Het borrelt en stoomt als de grenzen en de mazen opgezocht kunnen worden. Gelukkig zijn er binnen deze regelbui voor de werkende mens, maar twee smaken: je bent werknemer, óf ondernemer. Meer keuzes heb je echt niet. Of komt daar met de hybride status van de zzp’er verandering in? Ontstaat er, anders gezegd, een probleem omdat de zzp-professional ergens tussen ondernemer en werknemer in zit? Of is het zzp schap juist dé  oplossing in een samenleving waarin flexibilisering van arbeid de toon zet?

De zzp status als probleem: over regels gesproken

Nederland heeft ruim 800.000 zelfstandigen zonder personeel, die, naast het verwerven en uitvoeren van opdrachten, nog een gemeenschappelijke bezigheid hebben. En dat zijn de fiscale en de juridische uitdagingen die de politiek en de belastingdienst op hun pad slingeren. Een carrousel waarbij zzp’ ers heen en weer slingeren tussen ondernemerschap en werknemerschap. Zo staat sinds jaar en dag het fiscale ondernemerschap van zzp’ers ter discussie. Investeren ze wel genoeg om fiscaal als ondernemer aangemerkt te worden? Wanneer is er sprake van een gezagsverhouding met de opdrachtgever en een verkapt dienstverband? Hoeveel waarde kan aan de VAR verklaring gehecht worden?  De zelfstandigenaftrek staat ter discussie, omdat flexibele werknemers deze niet hebben. Zzp’ers zouden een sociaal vangnet moeten hebben bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid als een soort pseudo-werknemer. Een verplichte pensioenregeling is genoemd, omdat zzp’ers te weinig investeren in hun oudedag voorziening. Ja, het is voor regelgevend Nederland niet gemakkelijk om duidelijkheid te scheppen, hun problemen op te lossen en een koers te bepalen. En dat is jammer voor de grote groep zzp-professionals die zelfstandig willen werken, en het niet verdienen om als een “probleem” neergezet te worden. Deze groep hoogopgeleide professionals wordt ook wel de “nieuwe zzp-er” genoemd.

De inspiratie: uitdaging en vrijheid…..

Voor deze ’’nieuwe” zzp’er is het zoeken van een nieuwe uitdaging de belangrijkste reden om voor een bestaan als zelfstandige te kiezen. Een belangrijke overweging is bovendien dat zij zelf willen bepalen hoeveel en wanneer ze werken. Andere redenen, zoals niet (meer) voor een baas willen werken, geen geschikte baan als werknemer kunnen vinden of meer kunnen verdienen als zelfstandige, spelen een minder belangrijke rol (bron CBS). Ja, het merendeel van de zzp’ers heeft zuivere motieven voor zijn/haar zelfstandig ondernemerschap: uitdaging en vrijheid. Maar er is meer, de “nieuwe”zzp’er is hoog opgeleid, en heeft een gemiddelde leeftijd van 48 jaar oud. En daar kunnen we wel wat mee binnen de flexibele schil.

De zzp status als oplossing: ondernemen voorbij de gezagsverhouding

De toekomst wordt steeds complexer en minder voorspelbaar. In de hectiek van morgen wordt de combinatie van innovatie, slim kunnen organiseren en wendbaarheid doorslaggevend voor het succes van organisaties. Om deze meerwaarde te kunnen creëren, zijn er meer dan ooit hoogopgeleide, flexibel inzetbare professionals nodig. Vakmensen die projectmatig kunnen opbouwen en vernieuwen. Mensen die met een frisse, onafhankelijke, blik ICT systemen en business development op de kaart zetten, om als organisatie een stapje voor te blijven. Dat vraagt om professionals die instaan voor een hoge mate van kennis, kunde en maturiteit. Een vakvolwassen deskundige die de vrijheid pakt om voor zijn klanten de juiste stappen te zetten, op het juiste tijdstip. Gezagsverhoudingen werken remmend voor hen. Een duidelijke opdracht is afdoende.

Nou, dat is nog eens een mooie positie in de flexibele schil voor een hoog opgeleide, volwassen, professional, die gemotiveerd wordt door uitdaging en vrijheid. Niet waar? Ja, werken als zzp’er is een passende oplossing voor deze groep professionals. Het is een groep die herkenbaar is als ondernemer en, tegelijkertijd, een logische positie op de flexibele arbeidsmarkt inneemt. Geef ze die ruimte! Laat ze ondernemen! Omdat ze waarde toevoegen!

0 reactie(s) op “Zzp: het probleem of dé oplossing?”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.