10 TED talks voor HR

TED staat voor Technology, Entertainment en Design. TED is een halfjaarlijkse conferentie ( in Amerika (Long Beach en Palm Springs) en in Engeland (Edinburgh)). Bij TED kunnen mensen die een bijzonder idee, verhaal of onderzoek hebben een presentatie geven. Expand zette een aantal favoriete HR video’s op een rijtje.

Compensation & Benefits

In onderstaande video praat Dan Pink over motivatie – en dat onze beloningsstructuren zeker niet werken zoals wij denken dat ze werken.

Bedrijfscultuur, motivatie

Jesse Schell beschrijft hoe games onderdeel gaan worden van ons leven. En hoe ons gedrag, van de trap nemen tot keuzes in de supermarkt, gestuurd zou kunnen worden door game-concepten. Een principe dat op de werkplek ook een rol zou kunnen gaan spelen om medewerkers te motiveren. Er is geen directe HR link, maar de video is interessant voor iedere HRM’er die een blik wil op een mogelijke toekomst.

Organisatiestructuur

Clay Shirky – van het boek Here comes everybody – stelt dat onze manieren van organiseren gaan veranderen. Door de extreem lage kosten waarvoor we mensen met elkaar kunnen laten interacteren – en de extreem hoge kosten van het hebben van ‘organisaties’.

Vijf niveaus van leiderschap

David Logan houdt een talk over ’tribal leadership’. In deze talk bespreekt hij vijf niveaus van leiderschap, die ook toe te passen zijn op organisaties. Op het eerste niveau – life sucks – is er nog geen sprake van een organisatie, op het tweede niveau is er een organisatie, maar ziet de individuele deelnemer zich nog niet als van toegevoegde waarde. Op het derde niveau is de deelnemer in de organisatie gericht op zijn eigen kunnen, terwijl het vierde niveau draait om ‘we are great’: de organisatie is goed. Logan noemt hier Zappos, waar wij ook een korte casebeschrijving van hebben. En het vijfde niveau draait om organisatie-overstijgende waarden. Als we onze organisatie als tribe zien, kunnen we veel van Logan leren:

Personeel effectiever maken

Hoeveel van de tijd op je werk, ben je echt aan het werk? Jason Fried gaat in de aanval op onze kantoor-cultuur: krijgen we hier echt zinvol werk gedaan? Of worden we vooral bezig gehouden? Ken je van die dagen dat je steeds van de ene onderbreking in de andere rolt? En dat je aan het einde van de dag nog geen stap verder bent? Fried stelt dat dit komt door M&Ms: Managers en Meetings. En hij geeft ons drie suggesties om ons en ons personeel écht effectiever te maken.

Teambuilding

Wujec bedacht een eenvoudig teambuilding-idee: laat mensen een toren bouwen van spaghetti, draad, plakband en een marshmellow. De marshmellow moet bovenop. Uit dit project leerde hij verschillende lessen over teambuilding: proces-management is bijzonder belangrijk, basisschool kinderen zijn creatiever dan business-school afgestudeerden en een gestructureerd proces is niet altijd zo waardevol als we denken dat het is.

Open source organisatie

Deze talk is vrij abstract en gaat over hoe we onze arbeid meer open-source organiseren. Waar het vroeger goedkoper was om een gecentraliseerd en markt-gericht systeem te hebben, is het nu goedkoper om gedecentraliseerd te organiseren. Dit is mogelijk door te enorm sterke communicatiemogelijkheden waar we over beschikken. En dit kan vergaande implicaties hebben voor organisaties die minder efficiënt zijn dan een open-source ‘organisatie’.

Nieuwe manier van samenwerken

In dezelfde lijn als Yochei Benkler argumenteert Howard Rheingold over een nieuwe manier van samenwerken. Dit werken-als-een-groep is een resultaat van onze menselijke natuur.

Work-life balance

Als je de balans in de handen laat van iemand anders, dan zal diegene de balans bepalen. Dus, stelt Nigel Marsh, we moeten zelf actief een balans zoeken tussen de dingen die we willen. En als we dit voldoende doen, dan kunnen we onze collectieve definitie van succes veranderen naar een meer gebalanceerde definitie.

Opleiding, training, onderwijs

Stel dat alle kennis die we in boeken hebben opgenomen, openbaar beschikbaar zou worden? Dat is de droom van Richard Baraniuk. Om dit te bereiken bouwt hij vanuit zijn universiteit aan een open source leeromgeving, waar iedereen content bij kan dragen. Wat voor impact zou zo’n leeromgeving hebben voor uw opleidingsbeleid? Zou u uw medewerkers veel betaalbaarder op kunnen leiden? Zou uw organisatie bij kunnen dragen aan dit project?

Kennisbank

Over Expand