Expand verbindt HR professionals en HR vacatures aan het hele vakgebied

Leiderschap: Nieuwe inzichten en vaardigheden vereist. Deel 3: Duurzaamheid

In het eerste artikel in deze serie gaf ik in het kort aan wat er anno 2009 aan de hand is en in het tweede artikel gaf ik in checklistvorm aan wat de vereisten zijn voor effectief leiderschap op het gebied van waarden, normen en motivatie. In dit artikel doe ik hetzelfde op het gebied van duurzaamheid.

  1. Ondernemingen dienen niet alleen winstgevend en concurrerend te zijn, maar in de eerste plaats zo duurzaam mogelijk. Het gaat in een organisatie niet alleen om de economische waardecreatie. Je kunt ook kiezen voor duurzaam, mits rendabel.
  2. Ga niet voor winstmaximalisatie, maar voor (zelf)respect, je beroepseer, duurzaamheid en verantwoord ecologisch, economisch handelen, op basis van een gedeelde verantwoordelijkheid voor de omgeving en het geheel.
  3. Innoveer en maak optimaal gebruik van de kansen die duurzame en waarachtige globalisering en de technologie bieden.
  4. De aandeelhouderswaarde dient een afspiegeling te zijn van de werkelijke waarde van de onderneming. Denk niet uitsluitend in aandeelhouderswaarde en onderneem uitsluitend op een gezonde, integere en verantwoordelijke manier. Neem daarbij de lange termijn en duurzaam denken en handelen als uitgangspunt en laat niet de korte termijndoelstellingen prevaleren. Organisaties worden beoordeeld op wat ze duurzaam toevoegen en bijdragen.
  5. Stop rigoureus met het kortzichtig kwartaaldenken. Het sturen op winst en groei is in de afgelopen decennia volledig doorgeslagen door oneigenlijk eigenbelang. Onderneem en manage gericht op continuïteit en op duurzame, blijvende toegevoegde waarde.
  6. De RvC zorgt voor innovatie, financiering, benoeming van directies en toezicht. Vraag als commissaris niet alleen wat het bestuur wil, maar ook waarom ze het willen.
  7. Directie, commissarissen en het management dienen elkaar de vraag te stellen:”Wie is de ander?”. Dat leidt tot optimale samenwerking, goed bestuur en leiderschap.
  8. Uitgangspunt: Mensen en organisaties waarderen een en ander niet alleen op geld, maar ook op de andere kwaliteitsniveaus van leven. Zij geven zich rekenschap van de effecten van hun doen en laten op leven, wonen, werken en welzijn.
  9. Binnen de leiding van het bedrijf dient er een goede mix te zijn van leiders, managers en professionals. Meerwaarde creëren voor de klanten begint bij de top!


In het vierde artikel behandel ik op dezelfde wijze het onderwerp “Investeringen”.

Geplaatst in Talent & Leadership Development door Bert-Jan van der Mieden op 13 mei 2009

Reacties op Leiderschap: Nieuwe inzichten en vaardigheden vereist. Deel 3: Duurzaamheid

Bertil Verbaarschot op 15 december 2015 16:44

Naar mijn mening zit de kern van het probleem grotendeels opgesloten in punt 5: het sturen op winst en groei is in de afgelopen decennia volledig doorgeslagen door oneigenlijk eigenbelang. Anderzijds is het een uitingsvorm van een onderliggend gegeven: succes is wat je als succes definieert, in welke vorm je het wilt behalen en hoe je het wenst te delen. In een organisatiecontext ontstaat daarmee een dans van belangen, waarin de waarheid en het gelijk vele vormen kunnen aannemen. Niet zelden ontstaat er een krachtmeting waarin karaktersterke (of juist karakterarme) personen of organisaties zich uitputten om hun gelijk te halen en hun positie te versterken of te behouden. De onderliggende psychologische fenomenen en processen die leiden tot het ontstaan van dit gedrag alsook tot de instandhouding en rechtvaardiging ervan zijn gevoeglijk bekend. En of Bert-Jan de situatie nu beschouwt vanuit normen en waarden, leiderschap, duurzaamheid of welk perspectief dan ook, bottomline is het het vermogen tot zelfrelativering en zelfbeheersing waar het om draait en helaas op gezette tijden aan schort.

Plaats zelf een reactie