Expand verbindt HR professionals en HR vacatures aan het hele vakgebied

Oproep Master thesis: contact MVO afdelingen multinationals!

Via een van onze blogs kwamen we in contact met Hugo. Wij steunen hem natuurlijk graag in zijn onderzoek. Kent u iemand die zich binnen een multinational veel met MVO bezighoudt? Gelieve dan Hugo's oproep door te sturen:

Voor mijn Master thesis onderzoek van de opleiding Development and Rural Innovation aan Wageningen University kom ik graag in contact met de MVO afdelingen van multinationale ondernemingen!

Het onderzoek tracht de vraag te beantwoorden hoe het Nederlandse bedrijfsleven en de Nederlandse overheid kijken naar het al dan niet verplicht stellen van MVO door middel van overheidsbeleid en hoe aan deze gedachte vorm moet worden gegeven op basis van de standpunten van beide partijen. Het onderzoek zelf is puur verkennend van aard en heeft als doel de discussie rondom de juiste implementatie van MVO binnen het Nederlands bedrijfsleven te bevorderen. Ook kan het onderzoek mogelijkerwijs bijdragen aan het ontwikkelen van, waar nodig, een betere integrale visie op MVO. Het onderzoek geschiedt anoniem en zal geen referenties bevatten naar de respondenten dan wel de geïnterviewde organisaties. Vanuit verschillende sectoren binnen de Nederlandse economie (zonder voorkeur) ben ik op zoek naar respondenten die met mij hierover van gedachte willen wisselen.

ik ben oprecht geïnteresseerd in hoe bedrijven met een (primair) winstoogmerk of anders gezegd 'profit making companies' hun sociale verantwoordelijkheid trachten te pakken ten einde zich positief te manifesteren binnen maatschappelijke processen. Hierbij houd ik een objectief en neutraal geloof in de aanpak van deze bedrijven en tracht ik vanuit twee perspectieven (Overheid en bedrijfsleven) beide partijen (steeds meer) naar elkaar toe te brengen en aan gezamenlijke agenda's te laten werken (waar dit nog niet het geval is; dat zal het onderzoek uitwijzen).

U kunt mij het beste bereiken via: hugo.degraaf@aiesec.net

Geplaatst in HR varia door Expand Redactie op 2 december 2015

Reacties op Oproep Master thesis: contact MVO afdelingen multinationals!

Er zijn nog geen reacties.

Plaats zelf een reactie