Expand AVG Proof
Expand verbindt HR professionals en HR vacatures aan het hele vakgebied

‘Geen arbeid, geen loon’ in het nieuwe systeem

Huidige wetgeving

Volgens de huidige wetgeving is de hoofdregel dat geen loon is verschuldigd voor de tijd dat de medewerker zijn werk niet verricht. Dit wordt vaak aangeduid met ‘geen arbeid, geen loon’. De medewerker heeft wel recht op doorbetaling van loon als de reden hiervoor ‘in redelijkheid voor rekening van werkgever behoort te komen’. Een in de wet verankerde uitzondering is arbeidsongeschiktheid en verder kan uit rechtspraak worden afgeleid dat het met name gaat om overmacht situaties zoals bijvoorbeeld weersomstandigheden.

In het huidige systeem heeft werkgever dus een stok achter de deur in gevallen de medewerker niet bereid is te werken, terwijl hij dat wel zou moeten doen. In dat geval kan werkgever immers aangeven het loon stop te zetten. Gedacht kan worden aan de situatie dat sprake is van spanningen op het werk zonder dat de medewerker arbeidsongeschikt is. In de meeste gevallen is een ontslag op staande voet dan niet direct haalbaar, maar kan het niet betalen van loon wel tot een praktische oplossing van het probleem leiden.

Nieuwe wetgeving

Volgens de nieuwe wetgeving vervalt de huidige hoofdregel ‘geen arbeid, geen loon’ en wordt de huidige uitzonderingsbepaling (7:628 BW) gewijzigd. Het gevolg hiervan is dat de stok achter de deur verdwijnt. Onder de nieuwe wetgeving worden de rollen als het ware omgedraaid en is werkgever verplicht het loon te voldoen indien de medewerker de overeengekomen arbeid geheel of gedeeltelijk niet heeft verricht, tenzij dit in redelijkheid voor rekening van de medewerker behoort te komen. De ‘tenzij’ houdt in dat het aan werkgever is om aan te tonen dat de medewerker niet bereid is om zijn werkzaamheden te verrichten én dat het niet-verrichten van de werkzaamheden voor rekening van de medewerker komt.

Als werkgever begin je dus op een achterstand, waardoor het nog belangrijker is om gebruik te maken van de in het nieuwe lid 5 geboden mogelijkheid. Lid 5 biedt de mogelijkheid om gedurende de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst schriftelijk ten nadele van de medewerker af te wijken van hetgeen in de wet staat. Het is dus aan te raden om in de arbeidsovereenkomst de oude ‘geen arbeid, geen loon’ mogelijkheid op te nemen, zodat de stok achter de deur behouden blijft.

Deze bepaling gaat in per 1 april 2016.
 

Geplaatst in Arbeidsrecht door Willemijn van den Bouwhuijsen op 15 juli 2014

Reacties op ‘Geen arbeid, geen loon’ in het nieuwe systeem

bas op 15 december 2015 16:44

goeden dag
mijn vrouw werkt bij het csu
eerst in Hellevoetsluis bij primo maar dat hield op om dat zij gingen verhuizen maar hun namen haar niet over dus ja moesten zij een andre plek verzinnen maar dat is niet gelukt ze hadden wel op sies maar bracht niet zo veel resultaat als uw begrijpt wat ik bedoel maar hun deeden wel een aan bod waar dat weer te verweg en wij hebben dus geen outo en sommige plekken kun je niet eens komen met openbaar vervoer of niet berijk baar om dat je te ver moet lopen
mijn vrouw reist met de bus maar dat kost heel veel geld en hun wil willen aleen de staal van 3 klio meter ver goeden
nu heeft ze dus geen inkomsten hun schuiven nu alles op haar dat ze niet wil werken maar dat wil ze wel maar er woord niet naar haar geluisterd het eind is gewoon zoek
en een uit kiring krijg je niet so maar dat heeft al geprobeerd aan te vragen hun zeggen dan om dat ze in dienst is van dat bedrijf en hun willen haar niet zo maar onslaan aleen wat ik al eer der zij als ze nu niet mee werkt heeft ze niks en dat vin ik niet helemaal eerlijk

Plaats zelf een reactie


Expand maakt gebruik van functionele, tracking en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren. Cookies zijn kleine informatiebestanden die de toegang tot expand.nl vergemakkelijken en de navigatie op onze website sneller en efficiënter laat verlopen. Een cookie is uniek voor elke gebruiker. De functionele en analytische cookies zorgen ervoor dat de site goed werkt en dat wij inzicht hebben in het gebruik van onze eigen website. De tracking cookies worden gebruikt om bezoekers van onze website te voorzien van relevante informatie en de site te personaliseren. Dit doen we niet alleen via de inhoud, maar ook via de advertenties die wij tonen. Ook derde partijen (zoals Google) die via onze website cookies plaatsen, kunnen op deze manier proberen je interesses te vinden en kúnnen deze cookies gebruiken om een bezoekersprofiel op te stellen. Wij hebben dit liever niet, maar jammer genoeg hebben we geen invloed op wat deze partijen met hun cookies doen. Als dergelijke cookies niet worden gebruikt dan betekent dit overigens niet dat je geen advertenties meer te zien krijgt op onze site. De advertenties zijn in dat geval alleen niet langer toegesneden op jouw interesses. In ons privacy statement vind je meer uitleg over het toestaan of blokkeren van cookies op onze site.