Expand AVG Proof
Expand verbindt HR professionals en HR vacatures aan het hele vakgebied

Pas op met ontslag van zieke werknemers!

Op 1 januari 2014 treedt de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters in werking. Het gevolg van deze wet is dat werkgevers een extra premie dienen te betalen als een werknemer ziek uit dienst treedt of binnen 4 weken na het einde van het dienstverband zich ziek meldt. 

Als een medewerker ziek is en zijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd afloopt, zal een grote en middelgrote werkgever geconfronteerd worden met een extra premie. Ook indien een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een zieke werknemer wordt beëindigd, wordt de extra premie in rekening gebracht. Indien de betreffende medewerker niet ziek is op het moment van uit dienst treden, maar zich binnen 4 weken na het einde van het dienstverband zich alsnog (bij het UWV wellicht) ziek meldt, wordt de grote en middelgrote werkgever ook verplicht tot het betalen van extra premie. Opletten dus!

De hoogte van de premie hangt voor grote werkgevers geheel af van de hoogte van de Ziektewet- en WGA-uitkeringen van medewerkers die ziek uit dienst zijn gegaan of die binnen 4 weken na beëindiging ziek zijn geworden. Voor middelgrote werkgevers hangt de premie daar gedeeltelijk van af. Kleine werkgevers betalen alleen een vaste sectorpremie.

Een werkgever wordt gekwalificeerd als ‘groot’ indien zij een premieplichtige loonsom heeft van €3.070.000 (voor het jaar 2012). Indien de premieplichtige loonsom in 2012 tussen € 307.000 en €3.070.000 ligt, wordt een werkgever geacht middelgroot te zijn.

Het is daarom  voor middelgrote en grote werkgevers essentieel om te weten of een werknemer zich binnen 4 weken na het einde van de arbeidsovereenkomst ziek meldt en zo ja, of deze ziekmelding terecht is. Teneinde zicht te krijgen in deze ziekmeldingen, zou in de arbeidsovereenkomst een bepaling kunnen worden opgenomen die de werknemer verplicht om de werkgever te informeren over een eventuele ziekmelding binnen 4 weken na het eind van de arbeidsovereenkomst. Om te kunnen beoordelen of sprake is van een terechte ziekmelding, zou de werknemer in de arbeidsovereenkomst kunnen worden verplicht om zich ter zake van de ziekte nog onder controle van de bedrijfsarts te stellen. Uiteraard is het ook nog mogelijk om een boetebeding op te nemen, zodat er – indien nodig – druk kan worden uitgeoefend als de medewerker zich niet houdt aan deze voorschriften.
 

Geplaatst in Arbeidsrecht door Wendy van Grieken op 3 december 2013

Reacties op Pas op met ontslag van zieke werknemers!

Paul op 15 december 2015 16:45

Je zou ook kunnen zeggen: investeerd meer in reïntegratie en preventie van zieke flexwerkers

Marc Loohuis op 15 december 2015 16:45

Belachelijke regeling!
Dit stimuleert geen beweging op de arbeidsmarkt maar stimuleert volgens mij misbruik en kweekt afhankelijkheid in plaats van zelfstandigheid.

Kasia Libiee op 15 december 2015 16:45

Goed artikel. Kort en helder geschreven. Ik merk het wel dat mijn klanten echt meer energie en geld in preventie willen investeren.

Cees Noordzij op 15 december 2015 16:45

Helemaal eens Marc, weer een regeling die het voor werkgevers nodeloos ingewikkeld en duur maakt. Zodra het dienstverband is geëindigd mag m.i. de werkgever niet meer belast worden met dit soort maatregelen. Hooguit kan werkgever aansprakelijk zijn als de arbeidsongeschiktheid een aantoonbaar direct verband heeft met de uitgeoefende functie.

Plaats zelf een reactie


Expand maakt gebruik van functionele, tracking en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren. Cookies zijn kleine informatiebestanden die de toegang tot expand.nl vergemakkelijken en de navigatie op onze website sneller en efficiënter laat verlopen. Een cookie is uniek voor elke gebruiker. De functionele en analytische cookies zorgen ervoor dat de site goed werkt en dat wij inzicht hebben in het gebruik van onze eigen website. De tracking cookies worden gebruikt om bezoekers van onze website te voorzien van relevante informatie en de site te personaliseren. Dit doen we niet alleen via de inhoud, maar ook via de advertenties die wij tonen. Ook derde partijen (zoals Google) die via onze website cookies plaatsen, kunnen op deze manier proberen je interesses te vinden en kúnnen deze cookies gebruiken om een bezoekersprofiel op te stellen. Wij hebben dit liever niet, maar jammer genoeg hebben we geen invloed op wat deze partijen met hun cookies doen. Als dergelijke cookies niet worden gebruikt dan betekent dit overigens niet dat je geen advertenties meer te zien krijgt op onze site. De advertenties zijn in dat geval alleen niet langer toegesneden op jouw interesses. In ons privacy statement vind je meer uitleg over het toestaan of blokkeren van cookies op onze site.