Expand verbindt HR professionals en HR vacatures aan het hele vakgebied

Pensioenkennis online!

Een recent onderzoek van Stichting Pensioenkijker heeft uitgewezen dat de kennis van werknemers over hun oude dag voorziening verontrustend laag is. En dat terwijl er op 1 januari 2007 een nieuwe pensioenwet van kracht word. Gelukkig organiseert Stichting Pensioenkijker campagnes om de kennis over de oude dagvoorziening te verbeteren. De nieuwe wet beoogt onder andere een betere communicatie tussen de werkgever en de werknemer.

Hot item
Nu de babyboom generatie op het punt staat met pensioen te gaan is pensioen natuurlijk een hot item. Hierdoor worden ook jongere werknemers geconfronteerd met het belang van een goede oude dag voorziening. Deze ontwikkelingen zouden uiteindelijk kunnen leiden naar een pensioenregister, waarmee gemakkelijk opgezocht kan worden hoe je oude dagvoorziening er voor staat.

De handen ineen
Op initiatief van het miniserie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben de uitzendbureaus en reïntegratiebedrijven verenigt in de ABU en BoaBorea, het servicepunt Arbeidsmarkt MKB, UWV, CWI en GrijsWerkt de handen ineen geslagen om snel zoveel mogelijk 45plussers in de WW aan het werk te helpen.

Wakker schudden
Wat zou er nodig zijn om bedrijven wakker te schudden? Wanneer zouden ze beseffen dat ze deze oudere werknemers hard nodig zullen hebben als de arbeidsmarkt straks snel aantrekt? Gebeurt dat wanneer de hele babyboom generatie met pensioen is? Of is het dan te laat en blijven functies oningevuld? Of is het nog niet te laat en kunnen bedrijven over enkele jaren nog beginnen aan het binnenhalen van de dan misschien al schaarse, oudere, werknemers?

Geplaatst in HR varia door Chris Stapper op 16 november 2006

Reacties op Pensioenkennis online!

Carla Fabrie op 15 december 2015 16:45

Dat zijn een hoop vragen. Ik ben van mening dat er niet alleen naar bedrijven gekeken moet worden maar ook naar de werknemer. Bovendien is gedachte die hieruit naar voren komt dat de volgende generatie heel hard moet werken om de boomers hun oude dag te geven.Hoe krijg je iemand van 58, die vind dat hij lekker met pensioen mag, zover dat hij doorwerkt?

Chris Stapper op 15 december 2015 16:45

Dat is inderdaad een probleem waar ik ook over nagedacht heb; mensen die al zo lang ingesteld zijn op hun pensioen moet nu ineens hun vroegere oude dag worden ontzegd. Met een 'het is niet anders', zal dat zeker niet lukken. Zou het dan een probleem zijn dat zichzelf oplost, met de nodige jaren?

Plaats zelf een reactie