Expand verbindt HR professionals en HR vacatures aan het hele vakgebied

Personeelsplanning nu belangrijker dan ooit

In deze tijd van economische onzekerheid en een somber vooruitzicht naar de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn werkgevers al snel geneigd vooral te kijken naar de bedrijfseconomische resultaten van het moment. Op zich terecht om daaraan veel aandacht te besteden, maar er komt wel binnen afzienbare tijd een ommekeer in de huidige situatie. De werkgever die daarop is voorbereid, zal dan "spekkoper" zijn. Personeelsplanning voor de middenlange termijn (3 jaar) en lange termijn (5 jaar) is daartoe een van de belangrijkste instrumenten.

In combinatie met een gedegen bedrijfsplan op basis van een goed uitgedachte produkt-markt-combinatie kan nu al worden bepaald hoeveel en welke medewerkers er dan binnen de organisatie nodig zijn. Nu al kan op basis daarvan worden vastgesteld over welke talenten en competenties de huidige medewerkers beschikken en hoe daarin tot verdere ontwikkeling kan worden gekomen; bijvoorbeeld door opleiding, training of coaching. Daarop volgend onstaat een duidelijk beeld van medewerkers die op middenlange- en lange termijn extern geworven dienen te worden. Ook van deze groep kan op voorhand al worden ingeschat over welke talenten en competenties zij dienen te beschikken.

Het klinkt wellicht onwaarschijnlijk nu al bezig te zijn met deze materie. Toch is dit wel een essentieel aspect van het ondernemen. Want de werkgever die wacht tot de economie werkelijk is aangetrokken, heeft het nakijken ten opzichte van werkgevers die wel al vooruit gedacht en gehandeld hebben.

Werkgevers die voorbereid willen zijn op de economisch betere toekomst gaan nu al hun blauwdrukken uitwerken, zodat zij direct kunnen handelen wanneer de tijd rijp is.

Geplaatst in HR varia door Simon Stoltz op 29 oktober 2009

Reacties op Personeelsplanning nu belangrijker dan ooit

Er zijn nog geen reacties.

Plaats zelf een reactie