Expand verbindt HR professionals en HR vacatures aan het hele vakgebied

PSV: Goed werkgeverschap bij verslaving

Ondanks de eerdere problemen rond cocaïne gebruik, ontslaat PSV zijn spits Reis niet nadat hij afgelopen weekend door de politie dronken achter het stuur is gehaald. Terwijl iedereen verwachtte dat dit wel het einde van zijn voetbal carrière zou betekenen, is PSV juist achter zijn spits gaan staan. Waarom is dat een goed voorbeeld van goed werkgeverschap?

Wat is goed werkgeverschap?

De wettekst is even duidelijk als eenvoudig: “De werkgever is verplicht zich als een goed werkgever te gedragen”. Dat geldt overigens ook voor de werknemer.

Waarom is PSV dan een goed werkgever?

PSV heeft Reis na het cocaïne debacle een tweede kans gegeven. Daarin zijn afspraken met hem gemaakt over het gebruik van drugs en alcohol. Als werkgever heeft PSV duidelijk gesteld dat die twee, drugs en alcohol, niet passen in het leven van een profvoetballer. Verder heeft PSV concrete afspraken gemaakt met Reis, dat hij niet weer zou gebruiken. Reis is daarmee akkoord gegaan.

Het zou dus voor de hand liggen dat PSV na het voorval van afgelopen weekend per directe ingang de arbeidsrelatie met Reis ontbindt. Manager Brands reageerde op TV helder, en naar mijn overtuiging ook sterk. Hij gaf aan dat PSV vooraf doordrongen was van de kans op terugval. En dat terugval een belangrijk onderdeel is in het proces van “afkicken”. Dat risico heeft PSV willens en wetens ingebouwd in haar besluit Reis een tweede kans te geven, en daarom blijft de disciplinaire maatregel beperkt tot een boete. PSV heeft daardoor getoond dat zij als werkgever de gemaakte afspraken nakomt. Verder volgt PSV de in Nederland geldende opvatting dat verslavingsproblemen door de werkgever worden benaderd als ziekte. Dat betekent dat de werkgever er alles aan moet doen de werknemer te helpen bij diens “genezing”; de verslaafde werknemer helpen te re-integreren in het arbeidsproces. En dat is precies wat PSV nu doet.

PSV heeft afgesproken met Reis hem te helpen over zijn gebruikers problemen heen te helpen. “En wie A zegt moet ook B zeggen”, zei Brands.

 

Geplaatst in HR varia door Simon Stoltz op 25 september 2010

Reacties op PSV: Goed werkgeverschap bij verslaving

Er zijn nog geen reacties.

Plaats zelf een reactie