Expand verbindt HR professionals en HR vacatures aan het hele vakgebied

Samenwerking, hoe betrokken ben jij?

Een team dat niet als een eenheid optreedt, een van de 5 frustraties van teamwork. Aan de hand van het boek van Paul Lencioni schrijf ik een 5-tal blogs waarbij ik de suggesties uit dit boek koppel aan de dagelijkse praktijk, waarin ik onderdeel uitmaak van een team HR-adviseurs. De eerste 2 blogs, over vertrouwen en het aangaan van conflicten, kun je op dit HR-weblog teruglezen.

In het boek beschrijft Paul Lencioni dat het bij betrokkenheid gaat om duidelijkheid en steun. Goed functionerende teams nemen duidelijke beslissingen en ze nemen die tijdig. Deze beslissingen dragen de instemming van alle teamleden, ook als ze het in eerste instantie niet met elkaar eens waren. Ook is het belangrijk dat teams het vermogen ontwikkelen om te leren van fouten.

Net als bij het aangaan van conflicten binnen een team, rust er ook nog steeds een taboe op het maken van fouten. Fouten maken moet voorkomen worden, er moet een schuldige aangewezen worden. Om binnen een team meer betrokkenheid te creëren, is het belangrijk om met elkaar een sfeer te scheppen waarin het normaal is om fouten te mogen maken. Door fouten in alle openheid te bespreken, leren we van elkaar en worden we als team beter. Op deze manier met fouten omgaan, kan alleen als er sprake is van vertrouwen in elkaar.

Naast het creëren van een veilige omgeving waarin fouten gemaakt mogen worden, is het ook belangrijk om successen met elkaar te vieren. Op de agenda van ieder teamoverleg staat het punt ‘successen, groot en klein’. In het begin werd er wat lacherig over gedaan, maar al snel merkten we dat wanneer we onze successen benoemden, het onderlinge vertrouwen en de betrokkenheid bij elkaars werk groeiden. Door het uitspreken van waardering voor elkaars inspanningen, wordt ook het wij-gevoel versterkt. En, je wordt er vrolijk van!

De vierde frustratie van teamwork is het ontlopen van verantwoordelijkheid. Deze quote vond ik op internet: ‘Teamwork is onontbeerlijk. Dan kan je de verantwoordelijkheid op iemand afschuiven.’
Hoe neem jij je verantwoordelijkheid binnen je team? Daarover schrijf ik binnenkort het vierde blog in deze serie van 5.

Geplaatst in Talent & Leadership Development door Marieke Noordam op 12 december 2014

Reacties op Samenwerking, hoe betrokken ben jij?

Er zijn nog geen reacties.

Plaats zelf een reactie