Expand AVG Proof
Expand verbindt HR professionals en HR vacatures aan het hele vakgebied

Sigaar uit eigen doos

Technocratisch opportunisme

Zeker, de arbeidsmarkt moet anders georganiseerd worden; dat staat vast. Die beweging is al in gang gezet; we zitten in een omslagfase op dat punt. Maar het moet wel op basis van realisme en niet vanuit technocratisch opportunisme gebeuren.

In de volkskrant van 27 december 2012 (link werkt niet meer per 4-5-2015, red.)wordt melding gemaakt van een vertrouwelijke instructie door de AWVN (de vereniging van de grootste leden van de werkgeversorganisaties) aan hun CAO onderhandelaren. Deze instructie luidt:

•    Laat werknemers extra vakantiedagen, verlof en atv-dagen laten uitbetalen voor koopkrachtbehoud;
•    Schaf jubileumuitkeringen voor werknemers af;
•    Maak pensioen onderdeel van de CAO, zodat het een gewone arbeidsvoorwaarde wordt;
•    Maak beloning afhankelijk van het individuele presteren van de werknemer of de onderneming;
•    Schaf maatregelen af om ouderen te ontzien en ook bijzondere verlof regelingen, bovenwettelijke vakantiedagen en atv-dagen;

Voor een deel vindt AWVN dat zaken geheel afgeschaft kunnen worden, omdat zij niet langer passen in een modern beloningsbeleid. Voor het overige vindt zij dat de waarde van de maatregelen door de werkgevers in een persoonlijk arbeidsvoorwaardenbudget van de werknemers gestopt moeten worden.

AWVN stelt: “Het is niet de taak van werkgevers om lastenverzwaringen te compenseren”. Ze legt voor een deel de rekening bij de werknemers, maar voor een belangrijk deel ook bij haar eigen leden: de werkgevers.

De illusie van cijfers

Het is een technocratische benadering die AWVN hanteert, net zoals onze Nederlandse en Europese politici dat doen. Het is eenvoudig te stellen, dat de maatregelen van AWVN bezuinigingen opleveren. Daarentegen veroorzaakt zij met haar voorstellen nieuwe kostenverhogingen voor werkgevers. Want wat is het verhaal achter de cijfers?

CAO’s overbodig

Feitelijk maakt AWVN het bestaan van CAO’s overbodig. Haar voorstellen zijn een verregaande liberalisering van de arbeidsverhoudingen. Werkgevers en werknemers spreken persoonlijke arbeidsvoorwaardenbudgetten af en beloningen worden individueel geregeld. Bij een tekort aan gekwalificeerde werknemers zullen beschikbare krachten juist een hogere prijs kunnen afdwingen voor de arbeid die zij leveren. Werkgevers die hieraan niet meewerken zullen de slag om talenten gaan missen en met blijvende personeelstekorten worden geconfronteerd. Crisis of niet, het tekort aan talenten klopt wel aan onze deur.

Realisme

Zeker, de arbeidsmarktmoet anders georganiseerd worden; dat staat vast. Die beweging is al in gang gezet; we zitten in een omslagfase op dat punt. Maar het moet wel op basis van realisme en niet vanuit technocratisch opportunisme gebeuren. Laten we eerst eens zorgen dat we 2013 goed doorkomen en daarin de basis gaan te leggen voor een gezonde arbeidsmarkt in de toekomst, zonder elkaar onnodig onder druk te zetten met sigaren uit eigen doos.

Ik wens alle lezers een gezond en voorspoedig 2013 toe.

Geplaatst in Recruitment & Arbeidsmarkt door Simon Stoltz op 17 januari 2013

Reacties op Sigaar uit eigen doos

Piet001 op 15 december 2015 16:45

De arbeidsmarkt moet worden hervormd op alle punten waar het polder systeem altijd goed heeft gefunctioneerd? De werkgevers en de werknemers waren en zijn altijd tevreden geweest waarbij opgemerkt dat enige luxe voorwaarden qua uitvoering verminderd kunnen worden.
Veranderingen worden doorgevoerd door de EU op stille diplomatieke wijze zodat vakbonden daar in elk geval geen lucht van krijgen en zeker de werknemers niet.
Het openstellen van de grenzen voor werknemers uit de Balkanlanden en de L-staten van Noord-Europa. Verder worden door de EU de volgende landen uitgenodigd om werknemers te sturen dat zijn China, Vietnam, Indonesië, Laos, India, Pakistan enz. enz., dit met het doel in de lidstaten van Europa onrust te veroorzaken.
Hierdoor wordt gebruik gemaakt van door de EU om een zeer sterke dictatuur verder uit te bouwen en de werknemers volledig tegen elkaar te laten uitspelen.
De opgebouwde sociale structuren in bijvoorbeeld Nederland wordt totaal vernietigd waarbij als de pensioenfondsen worden geslachtofferd door de EU en wel op zeer korte termijn.

Robert op 15 december 2015 16:45

Beste Simon,

Juist van de AWVN zou je deze inzet niet verwachten.


Zonder CAO zal de toegevoegde waarde van de AWVN aanmerkelijk verminderen. Nu worden ze vaak nog ingehuurd omals proecesbegeleider/onderhandelaar te kunnen fungeren.

Verandering van arbeidsverhoudingen wordt door AWVN wel onderkend en zij zetten hier ook pro actief op in.Wel willen ze (in deze processen) een rol van betekenis blijven spelen, hetgeen alleen maar een goede zaak is.

De inzet zoals door jou opgesomd, komt eerder van de 'bovenbaas' (Wientjes) dan uit de werkorganisatie. AWVN-adviseurs weten maar al te goed dat de vakbondsbestuurders geen domme blondjes zij. De voorstellen worden direct lek geprikt en dat weten ze.

Ergo: het zal wel loslopen!

Gr. Robert

Plaats zelf een reactie


Expand maakt gebruik van functionele, tracking en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren. Cookies zijn kleine informatiebestanden die de toegang tot expand.nl vergemakkelijken en de navigatie op onze website sneller en efficiënter laat verlopen. Een cookie is uniek voor elke gebruiker. De functionele en analytische cookies zorgen ervoor dat de site goed werkt en dat wij inzicht hebben in het gebruik van onze eigen website. De tracking cookies worden gebruikt om bezoekers van onze website te voorzien van relevante informatie en de site te personaliseren. Dit doen we niet alleen via de inhoud, maar ook via de advertenties die wij tonen. Ook derde partijen (zoals Google) die via onze website cookies plaatsen, kunnen op deze manier proberen je interesses te vinden en kúnnen deze cookies gebruiken om een bezoekersprofiel op te stellen. Wij hebben dit liever niet, maar jammer genoeg hebben we geen invloed op wat deze partijen met hun cookies doen. Als dergelijke cookies niet worden gebruikt dan betekent dit overigens niet dat je geen advertenties meer te zien krijgt op onze site. De advertenties zijn in dat geval alleen niet langer toegesneden op jouw interesses. In ons privacy statement vind je meer uitleg over het toestaan of blokkeren van cookies op onze site.