Expand AVG Proof
Expand verbindt HR professionals en HR vacatures aan het hele vakgebied

Sociale Innovatie met LEF

Donderdag 11 september organiseerde de NVP, afdeling Brabant, een bijeenkomst over Sociale Innovatie. De Greenfieldgroep, een samenwerkingsverband van 8 organisatieadviseurs, heeft het thema  sociale innovatie binnen organisaties aan de orde gesteld. Zij hebben in een aantal grote en kleine bedrijven onderzocht wat de ingrediënten zijn van sociaal innoveren. Uit 35 interviews met managers, werknemers en klanten van bedrijven hebben ze een kookboek sociale innovatie samengesteld. Dit kookboek wordt tijdens het najaarscongres van het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (NCSI) op 14 oktober aangeboden aan Rinnooy Kan.

Caroline Dusschooten en Lianne Vorstenbosch, 2 leden van de Greenfieldgroep, begeleiden de bijeenkomst van de NVP. Opvallend was dat na 1 jaar NCSI, het onderwerp Sociale Innovatie bij veel HRM’ers nog geen directe associaties met hun eigen werk opriep. Innovatie is niet het meest aandacht vragende onderwerp op de HRM afdeling. Toch is er nog veel te innoveren om de arbeidsparticipatie te vergroten en talentontwikkeling van medewerkers te stimuleren, zo betoogden Caroline en Lianne in hun presentatie. De werkvorm bij deze avond om de deelnemers scenario’s te laten ontwikkelen voor top, middenmanagement en werkvloer van een organisatie om de verschillende invalshoeken van sociaal innovatief organiseren te illustreren, gaf blijk van een innovatieve aanpak.

Voor de Greenfield groep ligt de kern van sociale innovatie bij anders kijken (visie op arbeid en organisatie), anders organiseren , anders doen en anders ervaren (reflecteren op handelen). Ook hier een sterke oproep voor ‘change’ en nadruk op eigen verantwoordelijkheid, vertrouwen en flexibiliteit. Mijn interesse voor het kookboek is in ieder geval gewekt.

Om het begrip Sociale Innovatie nader toe te lichten wordt vaak de indeling naar de domeinen werken, organiseren en managen gehanteerd.

Slimmer werken kan helpen om de concurrentie met lage lonen landen aan te kunnen gaan. De kracht van Nederland en Europa ligt niet in langer en harder  werken.  Meer plezier in werk kan de arbeidsproductiviteit nog wel eens meer laten stijgen. Meer plezier ontstaat bij afwisseling, zelfsturing en vertrouwen in eigen prestatie. Uit onderzoek blijkt dat combinaties van thuiswerk en werkplekaanwezigheid de productiviteit met 10% kan verhogen.

Flexibeler organiseren kan helpen om bijvoorbeeld de deelname van vrouwen aan het arbeidsproces te versterken. Dit kan door meer rekening te houden met de behoefte om arbeidstijden af te kunnen stemmen op schooltijden. Door meer telewerken en zelf indeelbare roostering is dit mogelijk te maken. En dat niet alleen voor vrouwen maar ook voor mannen om een stimulans te krijgen om opvoedingstaken gelijker te verdelen.

Dynamischer managen om talenten ruimte te geven zich te ontplooien. De teloorgang van vakmanschap door een overgereguleerde werksituatie, waarbinnen eigen expertise, sturing en beslissing is overgeheveld in procedures, formats en werkvoorschriften. Zeker in de zorg, het onderwijs en de overheidsdienstverlening is hier veel te winnen. En om de hand in eigen boezem te steken zou de afdeling HRM ook de eigen procedures eens door mogen lichten op zin, nut en effectiviteit. De systemen van competentie- en performancemanagement schieten hun doel vaak voorbij. Keuzes voor inzet, doorstroming en promotie worden toch vaak bepaald door beschikbaarheid en praktische oplossingen (ik spreek dan zelf vanuit eigen ervaring binnen de onderwijswereld). Misschien dat HRM meer moet inspireren en een plek moet worden waar manager en medewerker zich kunnen laven aan bronnen van creativiteit en innovatiekracht.

Afgelopen week werd een nieuw kantoor van Rijkswaterstaat in Utrecht geopend. Nieuwigheid daarbij was het daarin gehuisveste Future Center LEF. LEF is een verrassende plek waar medewerkers van RWS met relaties en andere betrokkenen op een onconventionele manier samenwerken. Future scans, creativiteitstechnieken, meditatiemogelijkheden geven een extra impuls aan bijvoorbeeld project start-ups, kenniscreatie en kennisuitwisselingsessies. Ik zoek nog de eerste HRM-afdeling die de eigen omgeving omvormt tot een future center waar op een innovatieve manier personeelsbeleid wordt vormgegeven. Dat is dan een radicale manier om sociale innovatie (slimmer werken en anders organiseren) inhoud te geven.

Geplaatst in HR varia door Harrie Manders op 14 september 2008

Reacties op Sociale Innovatie met LEF

caroline dusschooten op 15 december 2015 16:45

Leuk stuk! Inderdaad volop kansen voor HRM. Het gaat om kunnen (omgevign creeren), willen (visie, mensbeeld en ambitie) en potentie (aanboren) om te innoveren.

Plaats zelf een reactie


Expand maakt gebruik van functionele, tracking en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren. Cookies zijn kleine informatiebestanden die de toegang tot expand.nl vergemakkelijken en de navigatie op onze website sneller en effici├źnter laat verlopen. Een cookie is uniek voor elke gebruiker. De functionele en analytische cookies zorgen ervoor dat de site goed werkt en dat wij inzicht hebben in het gebruik van onze eigen website. De tracking cookies worden gebruikt om bezoekers van onze website te voorzien van relevante informatie en de site te personaliseren. Dit doen we niet alleen via de inhoud, maar ook via de advertenties die wij tonen. Ook derde partijen (zoals Google) die via onze website cookies plaatsen, kunnen op deze manier proberen je interesses te vinden en k├║nnen deze cookies gebruiken om een bezoekersprofiel op te stellen. Wij hebben dit liever niet, maar jammer genoeg hebben we geen invloed op wat deze partijen met hun cookies doen. Als dergelijke cookies niet worden gebruikt dan betekent dit overigens niet dat je geen advertenties meer te zien krijgt op onze site. De advertenties zijn in dat geval alleen niet langer toegesneden op jouw interesses. In ons privacy statement vind je meer uitleg over het toestaan of blokkeren van cookies op onze site.