Expand AVG Proof
Expand verbindt HR professionals en HR vacatures aan het hele vakgebied

Succesvolle verzuimpreventie door verzekeraars onmogelijk

Vandaag meldt het CPB (Centraal Plan Bureau) dat het voorkomen van ziekteverzuim bij private verzekeraars niet in betere handen is dan bij het UWV. Op voorhand was duidelijk dat de overgang naar private verzekeraars geen enkel effect zou hebben in een succesvolle preventieve aanpak van het ziekteverzuim. De enige partij die hierin succesvol kan zijn is de werkgever.

Lage premie versus inhoud

In het voortraject van de wetgeving inzake de privatisering van verzuimverzekeringen heb ik met diverse verzekeraars gesprekken mogen voeren. Daaruit werd al snel duidelijk, dat verzekeraars vooral een stevige strijd met elkaar aangingen in wie de laagste premie kon bieden. Tegelijk werd ook duidelijk dat er weinig tot geen consensus bestond over wat de meest effectieve manier is om het verzuim duurzaam en verantwoord terug te dringen.

Verborgen agenda’s

In de gesprekken met de verzekeraars heb ik toentertijd mijn visie voorgelegd, dat preventie op de werkvloer de enige garantie tot succes zal blijken te zijn. Ook bij verschillende werkgevers- en werknemersorganisaties heb ik mijn visie en de daaraan gekoppelde aanpak voorgelegd. Opvallend was, dat alle partijen het met me eens waren maar om uiteenlopende redenen er niet aan wilden. Dat liep uiteen van: “het kost te veel” tot “het past nu even niet in onze politieke agenda”.

De toekomst belooft geen verbetering

Nu, ruim tien jaar later, blijken lage premies en een strak regresbeleid jegens zowel werkgevers als werknemers niet te werken. De verzekeraars beloven nu dat verbetering in zicht is door een nauwere samenwerking met UWV. Ook in deze samenstelling zal uiteindelijk blijken dat zij geen succes zullen boeken in preventie ziekteverzuim; laat staan in het voorkomen van langdurige en/of blijvende arbeidsongeschiktheid. Op dit moment zien we dat inmiddels de werkgevers grote financiële risico’s lopen voor iedere werknemer die ziek uit dienst gaat. Als gevolg van langdurige re-integratieverplichtingen en de invoering van het nieuwe ontslagrecht, zijn we terug bij de financiële en verzekeringstechnische benadering van het verzuim. En is er geen enkel zicht op inhoudelijke ondersteuning bij preventie. Met alle (ook financiële) gevolgen van dien voor zowel werkgevers als werknemers.

De praktijk bewijst dat het wel beter kan

Door werkgevers individueel te adviseren en ondersteunen zijn er binnen diverse organisaties, groot en klein, grote successen geboekt door een praktische en gerichte preventieve aanpak van het verzuim. Geen ingewikkelde of mooi geschreven beleidsplannen, maar doen! Mijn aanpak bestaat eruit dat ik de leidinggevenden train in het leren kijken naar en begrijpen van verzuim, en daarnaar te handelen.

  • Wat mag je wel als leidinggevende of als werkgever?
  • En hoe doe je dat dan?
  • Hoe onderscheid ik medisch en niet medisch verzuim, zonder op de stoel van de bedrijfsarts te gaan zitten?
  • Hoe werk ik met de bedrijfsarts samen? Enzovoorts.

Het vervolg op deze training is dat ik diezelfde leidinggevenden regelmatig begeleid op de werkvloer, want daar voeren zij hun verzuim begeleidende taken uit.

De resultaten

Deze aanpak, op basis van gezond verstand en begrijpen wat maakt dat mensen zich ziek voelen, is zo direct en volledig op de goede relatie tussen leidinggevende en medewerker gericht, dat beiden al snel hierin gemotiveerd meewerken. Het resultaat is binnen enkele maanden inderdaad een structureel minimaal verzuim, waarbij iedereen die echt ziek is zich ook daadwerkelijk als zodanig gezien en erkend voelt.

Geen ziekmelding bij niet medisch verzuim

Het niet medisch verzuim wordt vroegtijdig herkend en onderkend waardoor een ziekmelding achterwege blijft en de werkelijke oorzaak voortvarend wordt aangepakt en opgelost. De verzekeraars en/of UWV, en ook de arbodiensten, hebben dan nog slechts een ondersteunende rol in de claimbeoordeling van werkelijke arbeidsongeschiktheid en het verzekeren van de werkelijke schade.

Geplaatst in HR varia door Simon Stoltz op 7 september 2015

Reacties op Succesvolle verzuimpreventie door verzekeraars onmogelijk

Chris Stapper op 15 december 2015 16:45

Als ik het zo inschat, weet eigenlijk iedere partij wel wat er verkeerd gaat. De werknemer sowieso. Een eenvoudige oplossing, die de werkgevers ook wel bedacht hebben, is om de werknemer te vragen wat zij of hij nodig heeft, om in gesprek te blijven en te zorgen dat men er samen uit kan komen. Als ik onze HR literatuur zo een beetje in de gaten houdt liggen daar veel mogelijkheden om langdurige ziekte te voorkomen. De vraag is waarom er zo weinig wordt geïnvesteerd in verzuimpreventie.

Mijn inschatting zou zijn dat dit een van die moeilijk meetbare (softe) HR onderwerpen is. Het is moeilijk tastbaar te maken wat je ROI is of wanneer je überhaupt succesvol bent. So why do it? Recruitment is veel tastbaarder, hires per jaar, cost per hire, etc. En dan ben je stiekem een beetje aan het dweilen met de kraan open, maar in de cijfers ziet het er goed uit en laat het UWV maar aanmodderen.

Of ben ik te cynisch hierin? Ik hoor graag!

Simon Stoltz op 15 december 2015 16:45

"Weer een langslepend verzuimgeval waar de arbodienst/bedrijfsarts te veel ruimte geeft. En dan kost het ook nog veel geld". Dat is de houding die ik vaak ontmoet in de praktijk. Er wordt teveel geleund op arbodienst, bedrijfsarts en verzekeraar. Het is bekend dat daar een best stevig prijskaartje aan hangt. Maar zelf het verzuim aanpakken, en dan helemaal vanuit preventie, leeft te weinig.

Het meetbaar maken is daarentegen niet moeilijk. Een praktijkvoorbeeld:

Binnen een grote organisatie bedroeg het verzuim ruim 8%. Als interim HR manager heb ik aan de directie voorgesteld dat ik op basis van mijn aanpak het verzuim structureel zou terug te dringen. Ik kreeg groen licht en ben met de leidinggevenden aan het werk gegaan. De reacties op wat ik hen aanreikte waren verrast en enthousiast. Iedereen "ging ervoor". Het directe eerste resultaat bedroeg een vermindering 5% binnen 2 à 3 maanden. Het is dan simpel uit te rekenen wat de opbrengsten van deze actie waren, waarin in dit geval niet alleen de loonkosten voor de zieken gerekend konden worden. Ook de inzet van de arbodienst werd omgezet naar die van een zelfstandig gevestigd bedrijfsarts (die het principe hanteert: "wat heb je er zelf al aan gedaan voordat je bij mij komt?). Dat was de volgende besparing. En last but not least: niet alleen de uren die ik aan deze actie besteedde werden terug verdient, de totale kosten van mijn inzet als interim manager werden ook terug verdient.

Ik nodig iedere werkgever graag uit te berekenen wat 1% minder verzuim oplevert op bijvoorbeeld een personeelsbestand van 300 medewerkers.

Plaats zelf een reactie


Expand maakt gebruik van functionele, tracking en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren. Cookies zijn kleine informatiebestanden die de toegang tot expand.nl vergemakkelijken en de navigatie op onze website sneller en efficiënter laat verlopen. Een cookie is uniek voor elke gebruiker. De functionele en analytische cookies zorgen ervoor dat de site goed werkt en dat wij inzicht hebben in het gebruik van onze eigen website. De tracking cookies worden gebruikt om bezoekers van onze website te voorzien van relevante informatie en de site te personaliseren. Dit doen we niet alleen via de inhoud, maar ook via de advertenties die wij tonen. Ook derde partijen (zoals Google) die via onze website cookies plaatsen, kunnen op deze manier proberen je interesses te vinden en kúnnen deze cookies gebruiken om een bezoekersprofiel op te stellen. Wij hebben dit liever niet, maar jammer genoeg hebben we geen invloed op wat deze partijen met hun cookies doen. Als dergelijke cookies niet worden gebruikt dan betekent dit overigens niet dat je geen advertenties meer te zien krijgt op onze site. De advertenties zijn in dat geval alleen niet langer toegesneden op jouw interesses. In ons privacy statement vind je meer uitleg over het toestaan of blokkeren van cookies op onze site.