Expand AVG Proof
Expand verbindt HR professionals en HR vacatures aan het hele vakgebied

Veranderen doe je van binnenuit

Het tot stand brengen van veranderingen binnen organisaties heeft vooral kans van slagen wanneer iedereen binnen de organisatie van meet af aan zijn/haar input heeft kunnen leveren aan het ontwikkelen van visie, de voorbereidingen op het veranderproces en het doorvoeren van de implementatie. Het kabinet Rutte II zou hieraan een voorbeeld dienen te nemen in haar zoektocht naar draagvlak.

Er is meer visie aanwezig dan vaak wordt gedacht:

Uit de diverse veranderprocessen waar ik als interim manager bij betrokken ben geweest, blijkt dat een goed contact met de werkvloer vooraf veel nuttige informatie en steekhoudende kennis oplevert voor een gedegen en succesvol plan van aanpak. Wanneer dit gewogen en goed wordt afgestemd met de doelen die het management voor ogen heeft, ontstaat de basis voor een visieontwikkeling die uitzicht biedt op structurele en toekomst bestendige veranderingen.

Praktijkvoorbeeld:

Binnen een grote organisatie diende het primaire proces veranderd te worden. Tijdens mijn rondgang op de werkvloer bij aanvang van mijn opdracht, ontdekte ik dat het middenkader vooral vragen had. Na een eerdere reorganisatie was hen voorgehouden welke veranderingen in het primaire proces tot stand dienden te komen. Helaas was daar nooit invulling aan gegeven. Dit leidde tot onzekerheden op de werkvloer en een inmiddels sterk afgenomen geloof in de bedoelingen van het management tijdens de genoemde eerdere reorganisatie. Door de vragen en onzekerheden te betrekken in mijn plan van aanpak en dat plenair te presenteren, begreep het middenkader dat er naar hen geluisterd werd en dat zij antwoorden op hun vragen kregen. Men ging vierkant achter het plan van aanpak staan.

Door op deze wijze draagvlak te creëren ontstond een bundeling van krachten, waarmee een collectieve overtuiging, betrokkenheid en motivatie tot stand kwam. Dit maakte dat de implementatie in nadrukkelijke samenwerking met het middenkader kon worden uitgevoerd en tot succes leidde.

Basis voor Strategische Personeelsplanning:

Er vanuit gaande dat organisaties doorlopend in ontwikkeling zijn is het nuttig, na het veranderproces, Strategische Personeelsplanning in te voeren. Ook dit is een proces dat niet van bovenaf wordt opgelegd, maar juist in samenwerking met alle leidinggevenden en medewerkers tot stand wordt gebracht. Daarbij gaat het niet alleen om cijfers. Juist de kwaliteiten, de talenten, van mensen zijn hierin van doorslaggevende betekenis. Door te benoemen welke talenten en vaardigheden de organisatie op de korte en op de lange termijn nodig heeft om succesvol te zijn, en de mensen intern daarin te laten meedenken en meepraten, versterkt de kwaliteit van (samen)werken en daardoor het succes in de markt.

Besturen wordt eenvoudiger en effectiever:

Waar het kabinet Rutte II in de Troonrede gewag maakte van een participerende samenleving, zijn organisaties die bovenstaande aanpak in praktijk brengen het voorbeeld van een participerende samenwerking. "Goed voorbeeld doet goed volgen", luidt het gezegde en lijkt een cliché, maar wel een met een waarheid als koe. Voor het management betekent dit, dat zij haar taken meer en beter kan delen met de aanwezige talenten binnen de eigen organisatie en processen aanmerkelijk soepeler en met een hogere kwaliteit verlopen.

Geplaatst in HR varia door Simon Stoltz op 11 oktober 2013

Reacties op Veranderen doe je van binnenuit

Robert op 15 december 2015 16:45

Simon,

Mooie anekdote en helemaal waar. Organisaties zijn soms vergeven van 'managers' die nog geen leiding kunnen geven aan een groep lemmingen. Te vaak hebben ze last van het 'not invented here' syndroom.

Als je in staat bent om medewerkers/collega's in 'hun kracht' te zetten, dan ontstijg je het manager zijn en word je een leider. En daar worden we allemaal gelukkiger van!

Plaats zelf een reactie


Expand maakt gebruik van functionele, tracking en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren. Cookies zijn kleine informatiebestanden die de toegang tot expand.nl vergemakkelijken en de navigatie op onze website sneller en effici├źnter laat verlopen. Een cookie is uniek voor elke gebruiker. De functionele en analytische cookies zorgen ervoor dat de site goed werkt en dat wij inzicht hebben in het gebruik van onze eigen website. De tracking cookies worden gebruikt om bezoekers van onze website te voorzien van relevante informatie en de site te personaliseren. Dit doen we niet alleen via de inhoud, maar ook via de advertenties die wij tonen. Ook derde partijen (zoals Google) die via onze website cookies plaatsen, kunnen op deze manier proberen je interesses te vinden en k├║nnen deze cookies gebruiken om een bezoekersprofiel op te stellen. Wij hebben dit liever niet, maar jammer genoeg hebben we geen invloed op wat deze partijen met hun cookies doen. Als dergelijke cookies niet worden gebruikt dan betekent dit overigens niet dat je geen advertenties meer te zien krijgt op onze site. De advertenties zijn in dat geval alleen niet langer toegesneden op jouw interesses. In ons privacy statement vind je meer uitleg over het toestaan of blokkeren van cookies op onze site.