Expand verbindt HR professionals en HR vacatures aan het hele vakgebied

Waarom ik niet en hij wel? (HR is teleurstellend)

Deze vraag galmt nog lang na, als ik weer een kandidaat heb moeten teleurstellen als hij is afgewezen voor een schaarse vacature. Teleurstellen is een vast onderdeel van het HR-vak. Dat vraagt vaak de meest inventieve communicatieve en intermenselijke vaardigheden. Overal waar vraag “meets” aanbod speelt is het teleurstellen een factor. Het gaat dan om een sollicitatieprocedure, beoordelen, belonen, loopbaanbeleid, MD enzovoort.

Vooroordelen en veroordelen
Het gaat in ons mooie HR-vak om de wijze waarop wij beroepsmatig met teleurstelling omgaan. Is er een transparante en eerlijke procedure? Ben je eerlijk naar de kandidaat zelf? Vertel je de boodschap omonwonden met respect voor de mens? Of verkoop en verpak je je boodschap in een heleboel plakjes van een pittige salami-worst? De schoonmaker in Brabant die recht toe recht aan zegt dat zijn klanten alleen maar autochtone schoonmakers willen, brengt dit omonwonden, maar zonder een greintje respect voor “de” mens. Hij veroordeelt hele delen van de bevolking. Vooroordelen zijn overigens van alle tijden (alles wat afwijkt van een gemiddelde….) en missen altijd respect voor de mens. Maar ook HR heeft hierbij vaak een flinke plak boter op het hoofd, kiezen voor de makkelijkste weg, acteren schijnheilig…

Management en HR vaardig?
Om mij heen hoor ik regelmatig dat HR, ook namens het management!, nogal wat steken laat vallen. Bij selectieprocedures wordt er niet of heel summier aangegeven wat de reden is van het teleurstellen. Veel kandidaten hebben een heel ander zelfbeeld, dan het profiel dat zij werkelijk (objectief?) laten zien. Het brengen van een concrete teleurstelling vraagt van het HR-management een gerichte en concrete, vaardige aanpak, vanuit de intermenselijke expertise. In veel selectieprocedures laat het management (en dus HR als proces en procedureondersteuner) zien totaal niet te beschikken over deze vaardigheid. Juist vanuit deze rol dient HR zijn meerwaarde te laten zien. Nu duiken de HR vakgenoten nogal eens weg achter de brede rug van management en administratieve procedures.

HR? Teleurstellend!
Dat gedrag moeten we met elkaar als HR niet, nee nooit willen tolereren! Daarmee is HR zelf teleurstellend. Maar als ik dit zo schrijf, dan ben IK weer intolerant en trap ik in onze drassige polder op een aantal tere zieltjes…Kortom: ik pleit voor het transparant en vaardig communiceren: ook over teleurstellingen.

Geplaatst in HR varia door Wim Rietveld op 27 mei 2014

Reacties op Waarom ik niet en hij wel? (HR is teleurstellend)

Janneke Op 't Hof op 15 december 2015 16:45

Tijdens mijn baan als werving&selectiespecialist bij een technisch bedrijf diende ik een man, in het magazijn, af te wijzen omdat hij niet in het profiel van een mogelijk nieuwe functie paste. Maar hoe kun je transparant zijn en het zo uitleggen dat hij het snapte, zonder gezichtsverlies te lijden.
Het was in de tijd van Sinterklaas en ik heb het volgende gezegd: "meneer u kent Sinterklaas en Zwarte Piet- het gaat om hetzelfde feestje, maar wij zoeken een Zwarte Piet en u bent Sinterklaas".
Geen discussie meer gehad.

Plaats zelf een reactie