Expand verbindt HR professionals en HR vacatures aan het hele vakgebied

Wat is 'fair trade' binnen HR?

Ik heb geleerd dat het associëren van twee begrippen tot veel creativiteit kan leiden. En zodoende ben ik op zoek naar de 'fair trade' binnen HR. Fair trade is een concept waarbij extra geld betaald wordt voor een product, zodat de (sociale) omgeving van de producent (meestal in een ontwikkelingsland) kan worden verbeterd. Behalve dat Fair Trade ook een soort HR begrip is, zouden we kunnen zoeken naar wat er aan Fair Trade bestaat binnen HR.

Graag wil ik de lezer vragen om even zelf stil te staan bij deze vraag. Associeer 'Fair Trade' en HR en schrijf de resultaten op.

Hieronder vindt u enkele gedachtenexperimenten van mijn hand.

Meer geven dan nemen?
Mijn eerste associatie was dat een fair trade HR tak meer zou geven dan zou nemen. Dat klinkt nogal onlogisch, ons hele economische systeem is er op gebaseerd dat we zaken van minimaal gelijke waarde ruilen - anders maken we verlies. De truc van het groeien zit hem er in dat het item van de ander, dat evenveel waard is voor jou waardevoller is. Zo ontstaat er extra waarde.

"Meer geven dan nemen" zou je ook zo op kunnen vatten. De takken binnen HR die meer geven dan nemen, leveren een product dat meerwaarde heeft boven de marktwaarde.

Zit het product dan onder de marktwaarde? Misschien wel. Maar ik druk me liever niet puur uit in economische termen. Meerwaarde kan ook bestaan uit niet-economische waarde: service met een glimlach.

Anti kapitalistisch
Het is bijzonder dat er een markt ontstaat voor producten waarbij extra betaalt wordt voor een eigenschap of een waarde die voor de consument persoonlijk geen toegevoegde waarde heeft (afgezien van iets als 'het goede doen', waarvan te betwijfelen valt in hoe verre dat 'voor de persoon zelf' is). We kopen fair trade producten omdat we dat belangrijk vinden. Niet voor onszelf.

Link naar HR
Buiten de creativiteitsoefening denk ik dat hier twee lessen liggen voor HR. De eerste is dat waardecreatie zeker niet alleen plaats vindt in prijskaartjes. En als HRM'er bevinden we ons in een positie waarin we iets kunnen betekenen voor de waardecreatie. Bijvoorbeeld door de cultuur te beïnvloeden.

De tweede link is, hopelijk, een hint naar het gedrag van mensen. We doen niet alles uit eigenbelang (tenminste, dat wil ik graag geloven en in dit artikel aannemen, for the sake of the argument). Laten we ons hardop afvragen wat dit betekent voor een organisatie, of specifiek een HR afdeling: dat mensen ook iets voor anderen doen, zonder eigenbelang. Is dat iets om te bevorderen? Iets om zelf een voorbeeld in te geven?

 

Graag hoor ik jouw associaties tussen Fair Trade en HR.

Geplaatst in HR varia door Chris Stapper op 26 augustus 2009

Reacties op Wat is 'fair trade' binnen HR?

Marc Loohuis op 15 december 2015 16:45

Goed artikel Chris!Mijn eerste associatie was dat er altijd al fair trade is binnen HR, immers wij faciliteren de lijn en we krijgen hiervoor in de plaats de ruimte (en budget) om ons vak uit te oefenen. Da's al behoorlijk fair trade, dacht ik zo...

Nu lees ik bij jou dat er fair trade is als we meer geven dan het waard is...

dat is pas een interessante gedachte: moet HR dus meer geven dan het terugkrijgt?

Of stellen we de definitie van fair trade bij van meer geven dan nemen in gelijk oversteken?

Karel op 15 december 2015 16:45

Geven we meer dan we terugkrijgen, of is wat we geven voor de ander meer waard? De meerwaarde zit hem in dat de verkochte dienst of het verkochte goed voor de koper meer waard is dan wat hij er voor geeft.

Daarom drijft een economie ook op een snelle uitwisseling van goederen en diensten, dan is het makkelijker aan die producten te komen die op een specifiek meerwaarde voor je bedrijf hebben.

Plaats zelf een reactie