Expand AVG Proof
Expand verbindt HR professionals en HR vacatures aan het hele vakgebied

Weggegooid geld: Reïntegratie geld UWV raakt op

Al jaren bestaat er forse kritiek, onder andere vanuit de Tweede Kamer, op de besteding van reïntegratiegelden door UWV. Te weinig controle op kwaliteit van met name de grote reïntegratiebureau’s, en de slechte resultaten door diezelfde bureau’s, voerden de boventoon in die kritiek, welke ook terecht was. Al veel langere tijd was het vele partijen binnen de arbeidsmarkt duidelijk dat het reïntegratiebeleid, zoals dat door UWV werd uitgevoerd, niet voldeed. Velen spraken, en spreken nog steeds, van geld over de balk smijten dat niet bij de mensen terecht kwam waarvoor het bestemd was.

Alternatieven:
Gaandeweg de jaren zijn er alternatieven in de markt gekomen in de vorm van zogenoemde éénpitters, begeleiders, coaches, en trainers die als eenmanszaak de reïntegratie van werklozen en arbeidsongeschikten ter hand namen. En dat doorgaans met aanmerkelijk meer succes dan de grote bureau’s.

Praktijkvoorbeeld:
Een arbeidsongeschikte werknemer meldde zich bij een van de grote bureau’s. Na een intake gesprek werden hem drie functies voorgehouden waarin hij, naar de mening van dat bureau, zou kunnen reïntegreren. Voor de medewerker zelf was meteen duidelijk dat geen van deze drie functies passend was bij de beperkingen die hij had. Zelf had hij al wat voorwerk gedaan en het idee opgedaan over een functie die wél passend was en waarin hij graag wilde reïntegreren. Er bestond ook een goede arbeidsmarkt voor die functie, er was vraag naar werknemers daarin. De reactie van het reïntegratiebureau was even simpel als lomp: “U moet kiezen uit de drie genoemde functies, andere mogelijkheden zijn er niet”.

Uitzendbureau’s:
Het is veelvuldig voorgekomen dat reïntegratie leidde tot tewerkstelling van cliënten via de uitzendbureau’s. Voorzover ik kan nagaan is hier nooit diepgaand onderzoek naar gedaan. Maar het was een heel slimme oplossing. Het uitzendbureau gaat een uitzendovereenkomst aan met de medewerker voor de duur van 6 maanden. Het reïntegratiebureau krijgt alleen dan betaald door UWV wanneer een plaatsing in werk voor minimaal 6 maanden volgt op de begeleiding. Aan die voorwaarde is in deze constructie voldaan door het reïntegratiebureau, dus krijgt zij betaald. Of de werknemer na de periode van 6 maanden bij het uitzendbureau nog werk heeft, wordt niet nagegaan.

Nu is het geld op:
Uwv geeft aan dat zij voor het jaar 2010 te weinig geld vanuit Den Haag heeft gekregen om het stijgende aantal werklozen te helpen. Maar dat is niet het enige probleem dat UWV heeft. Intern heeft zij de zaakjes ook niet voor elkaar. Op de eerste plaats kan worden geconcludeerd dat het een organisatie “met een waterhoofd” is. Er bestaan teveel hiërarchische lagen binnen deze organisatie, waarvan de bovenste lagen vooral politieke functies zijn die niets met de uitvoering van doen hebben. De integratie van Arbeidsvoorziening en UWV, en nu de integratie op de werkpleinen verloopt stroef. Dit laatste heeft er o.a. toe geleid dat decentralisatie van de reïntegratiebegeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, dus begeleiding door de werkpleinen binnen de eigen gemeenten, nog steeds niet is geregeld.

Weggegooid geld:
In het kader van het inkrimpen van de overheid, zou UWV als eerste bestuursorgaan in aanmerking moeten komen. Er zijn binnen UWV zeker vele mensen die met hart en ziel hun werk doen. Het is echter de logheid en bureaucratie van UWV als organisatie die efficiënt en effectief functioneren in de weg staat. Het in stand houden van die situatie is weggegooid geld. Alles bij elkaar opgeteld, de gelden aan de grote reïntegratiebureua’s én het geld dat UWV zelf kost, is een heel grote berg weggegooid geld. Het ergste daarbij is, dat veel van dat geld wordt betaald uit de premies die werkgevers en werknemers betalen.

Ingrijpen:
De poliktiek dient meteen in te grijpen in deze situatie. Hoe genant de uitgave van “De Gerda” ook mag zijn en is, UWV is een vele malen groter maatschappelijk probleem, dat zich al veel te lang voortsleept. Daar zou een spoeddebat in de Tweede Kamer meer op zijn plaats zijn dan over de Gerda. Een stevige doorlichting van de UWV organisatie een goed vervolg zijn op een spoeddebat.

Het zijn nu de werklozen en arbeidsongeschikten die de rekening betalen, evenals al die goed werkende eenpits begeleiders, coaches en trainers die hen begeleiden.

Geplaatst in Recruitment & Arbeidsmarkt door Simon Stoltz op 11 maart 2010

Reacties op Weggegooid geld: Reïntegratie geld UWV raakt op

Glenn op 15 december 2015 16:45

Een duidelijk verhaal Simon. Mijn UWV-vermoeden wordt in dit artikel nogmaals bevestigd. Thanks

Jos op 15 december 2015 16:45

Het is duidelijk dat het UWV de laatste jaren vooral intern gericht is op de eigen interne organisatie. Externe klant gerichtheid en kwaliteits- verbetering naar clienten spelen hierbij een ondergeshikte rol. Problemathiek hierbij zijn samenvoegen van twee bloedgroepen UWV en CWI die allergisch op elkaar reageren binnen de nieuwe organisatie het Werkplein. Dit heeft geleid tot een niet transparante organisatie over de nieuwe visie en missie van het werkplein.... wie is waar voor verantwoordelijk voor.

Machtspelletjes, interne politieke stijd en vooral he vasthouden aan interne protocollen vanuit de oude oranisatie structuur van het UWV en CWI. De onderlingen spaarcultuur van het hoger management vanuit het de nieuwe organisatie stuctuur van het werkplein waar afspraken niet worden nagekomen en interne chaos de overhand neemt. Dit alles heeft geleid dat het uitvoerend personeel binnen de nieuwe organisatie het werkplein onvoldoende zijn geequipeerd om hun taken effectief en efficient te kunnen uitvoeren.

Plaats zelf een reactie


Expand maakt gebruik van functionele, tracking en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren. Cookies zijn kleine informatiebestanden die de toegang tot expand.nl vergemakkelijken en de navigatie op onze website sneller en efficiënter laat verlopen. Een cookie is uniek voor elke gebruiker. De functionele en analytische cookies zorgen ervoor dat de site goed werkt en dat wij inzicht hebben in het gebruik van onze eigen website. De tracking cookies worden gebruikt om bezoekers van onze website te voorzien van relevante informatie en de site te personaliseren. Dit doen we niet alleen via de inhoud, maar ook via de advertenties die wij tonen. Ook derde partijen (zoals Google) die via onze website cookies plaatsen, kunnen op deze manier proberen je interesses te vinden en kúnnen deze cookies gebruiken om een bezoekersprofiel op te stellen. Wij hebben dit liever niet, maar jammer genoeg hebben we geen invloed op wat deze partijen met hun cookies doen. Als dergelijke cookies niet worden gebruikt dan betekent dit overigens niet dat je geen advertenties meer te zien krijgt op onze site. De advertenties zijn in dat geval alleen niet langer toegesneden op jouw interesses. In ons privacy statement vind je meer uitleg over het toestaan of blokkeren van cookies op onze site.