Expand AVG Proof
Expand verbindt HR professionals en HR vacatures aan het hele vakgebied

Werkhouding, focus, motivatie, een zaak voor HR!

Moeilijke beslissing: waar moet je een artikel over werkhouding* onder scharen? Is het een onderdeel van de bedrijfscultuur? Is het afhankelijk van de arbeidsvoorwaarden? Moet je op strategisch niveau besluiten nemen die een bepaalde werkhouding tot resultaat hebben? Uiteindelijk heb ik gekozen voor bedrijfscultuur, omdat ik denk dat de cultuur in een organisatie de sterkste bepalende factor is voor hoe mensen in hun werk zitten. In dit artikel wil ik het hebben over iets dat iets breder is dan alleen een houding op je werk. Je houding is belangrijk, die bepaalt samen met kennis en gedrevenheid (of motivatie) hoe goed je je werk kunt doen. Maar toen ik vandaag de bnb (de nieuwsbrief speciaal voor Expandbloggers, red.) schreef, realiseerde ik me dat er in dat rijtje nog een term ontbrak: focus. Want naast de intentie om hard te werken, hebben we ook een bepaalde mate van overzicht nodig: we moeten prioriteiten kunnen stellen. Zeker in een informatiegedreven economie is dat erg belangrijk - en extra moeilijk. Hieronder noem ik enkele hulpstukken die hierbij van pas kunnen komen

* werkhouding, een definitie
Maar eerst een definitie van werkhouding. Eigenlijk zoek ik nog een beter woord, een woord dat iets zegt over de attitude, motivatie en focus die je ten aanzien van je werk kunt hebben. Idealiter zegt het ook iets over alles dat je in staat stelt om je werk goed en efficiënt te doen. Productiviteit lijkt een goed woord, maar gaat meer over de output dan over de eigenschap van de persoon die de output levert. Talent is ook interessant, maar impliceert een gebrek aan stuurbaarheid en focust zich meer op iets van nature goed doen, dan op wat er precies goed gaat. Woorden als competent en vaardig zijn te algemeen, maar wellicht ben ik nu te kritisch en is het onmogelijk om een woord te vinden dat al deze eigenschappen op een verhelderende manier duidt, zonder algemeen te worden. Wellicht komen we in de nabije toekomst met een dergelijk woord.

Focus, focus, focus
In de inleiding hintte ik al dat focus of prioriteiten stellen een beetje het ondergeschoven kindje is van de eigenschappen die uiteindelijk je productiviteit bepalen. Ik kwam op deze gedachte door een aardig artikel van Seth Godin, waarin hij stelt dat je, terwijl je werk doet dat er toe doet, niet bezig moet zijn met smsen. Seth sluit het artikel af met de stelling dat we onszelf prima bezig kunnen houden met social media zonder ons schuldig te voelen. En inderdaad: dingen als social media en e-mail geven ons de indruk dat we heel productief zijn, terwijl de toegevoegde waarde lang niet altijd duidelijk is. Met andere woorden: soms laten we ons gemakkelijk bezighouden door iets dat niet per se het meest relevante is dat we op dat moment zouden kunnen doen. Om dat te voorkomen hebben we focus nodig: focus op de werkzaamheden die belangrijk zijn.
Jujst nu we (en iedereen in onze organisatie) overspoeld worden door mogelijkheden om ons af te laten leiden is het zaak om te zorgen dat we bewust keuzes maken ten aanzien van onze werkzaamheden.

Enkele hands-on tips
Enkele ideeën die ik in de praktijk ben tegengekomen en die ik erg HR relevant vond zijn:

Het vrijdag-middag-social-media uurtje
Social media uit de organisatie bannen is bijna niet mogelijk en zelden effectief. Een organisatie die ik van binnen ken besloot daarom om de social media werkzaamheden (soms toch nuttig voor de organisatie) te concentreren in een vrijdagmiddag uur. Een uur dat toch al niet productief was (want vrijdagmiddag stemming). Het resultaat is dat mensen doordeweeks veel minder 'vrij internetten', dan voelen ze zich schuldig. Bovendien kan het prima op vrijdagmiddag. Dat beetje structuur werd als prettig ervaren.

Een workshop e-mailen
Het is onvoorstelbaar hoeveel tijd sommige organisaties kunnen besparen door al hun werknemers een workshop efficiënt e-mailen te laten volgen. De bottom-line is vrij eenvoudig: titels die de kern goed weergeven, de mail zo kort mogelijk, met zo min mogelijk ontvangeners en een zo helder mogelijke call-to-action. Als er geen CTA is, dan moet ergens duidelijk  "ter kennisname" staan. Dat, aangevuld met een overzichtelijke manier om mail te managen, kan enorme hoeveelheden afleiding opheffen.

Contactmomenten baseren op prioriteit
Dit idee ontstaat terwijl ik dit schrijf, maar volgens mij kan hier ook het nodige gewonnen worden. Onze contactmomenten zouden afhankelijk moeten zijn van de prioriteit. Zo zijn er talloze instanties waarin iemand wordt gebeld (en dus gestoord tijdens zijn werk, mogelijk zonder dat hij direct iets kan doen), terwijl de boodschap of vraag prima via een mail had kunnen worden verzonden.

Concluderend..
Dit zijn maar enkele ideeën, waarvan ik overigens zeker hoop dat ze in de toekomst na zullen worden geleefd. Ongetwijfeld zijn er nog veel meer tips denkbaar waarmee focus op 'de goede activiteit ondernemen' kan worden vergroot. Bijvoorbeeld een bedrijfscultuur die de mensen in de organisatie er aan herinnerd wat het belangrijkste is dat de organisatie doet (bijvoorbeeld: customer service bij Zappos). Voelt u zich vrij in de reacties enkele tips te delen.

Geplaatst in HR varia door Chris Stapper op 1 februari 2011

Reacties op Werkhouding, focus, motivatie, een zaak voor HR!

Bert-Jan van der Mieden op 15 december 2015 16:45

Chris heeft helemaal gelijk. Een prima artikel omdat het refereert aan een aantal belangrijke voorwaarden voor het verkrijgen van optimale motivatie: Goede arbeidsvoorwaarden, een gezonde organisatiecultuur, een heldere missie, visie en strategie en goede in- en externe communicatie.

Ons functioneren wordt bepaald door onze werkhouding, kennis, kunde, ervaringen, motivatie en gedrevenheid. En door zelfinzicht en persoonlijk leiderschap. De doelmatigheid en doelgerichtheid daarvan wordt bepaald door overzicht, inzicht, een juiste prioriteitenstelling en focus. Onze talenten en vaardigheden kunnen we wel of niet benutten en we kunnen ze wel of niet doelmatig en doelgericht inzetten. Een voorbeeld: Iemand kan wellicht prachtig zingen en een natuurtalent daarin zijn, maar hoeft daar niet zijn/haar beroep van te maken. Of kan vervolgens de top niet bereiken doordat hij/zij niet met zijn/haar talenten woekert en ervoor gaat.

We hebben allemaal onze keuzevrijheid en zijn zelf verantwoordelijk daarvoor en voor de consequenties daarvan. Zelfinzicht in talenten, vaardigheden, kennis en kunde is essentieel. Weten wie je bent en wat je wilt. En weten hoe je je doelstellingen het beste kunt bereiken en met hulp van wie. Dat zijn wezenlijke factoren die je focus bepalen. Daar is zeker een rol voor HR mogelijk.

Chris vraagt om een definitie voor werkhouding. Ik mis een woord in het geheel: Liefde. We gebruiken woorden als passie, talent, energie en houding, enz. Maar waarom? Omdat we het woord Liefde niet meer durven te gebruiken. Liefde voor het werk. Zeg gewoon dat je met liefde je werk doet. De edelsmid die zich met liefde wijdt aan het vervaardigen van een zilveren voorwerp, is geheel geconcentreerd en vergeet de tijd en de omgeving. De concertpianist hoort geen gekuch van het publiek. De ambtenaar concentreert zich op zijn beleidsnota. Omdat ze van hun werk houden. Het bataljon soldaten zet zich honderd procent in bij hun missie naar Afghanistan en geeft aan het een voorrecht te vinden dit te mogen en kunnen doen. Samenwerkend met reserve-officieren, burgers die tijdelijk hun professionaliteit inzetten voor zo’n missie. Alleen door multidisciplinaire samenwerking en focus op de doelstellingen lukt hen dat en kunnen zij het zware verlies van collegae verwerken. Hetzelfde geldt voor organisaties: Alleen door verbinding van Liefde, voor je werk en voor de ander, lukt het om te overleven in crisistijden of om succesvol(ler) te zijn.

Stel je eens voor als directie, management, staf en medewerkers morgen tegen elkaar zouden zeggen:" Ik houd van mijn werk. Ik heb respect voor jou en jouw professionaliteit en ......... ik houd van jou. Zullen we samenwerken?"

Willen jullie me laten weten hoeveel kosten je aan het eind van dit jaar hebben bespaard en hoeveel meer winst er is geboekt?! Met een fee van 1% ben ik heel gelukkig. Werk ze, lieve mensen.

Bert-Jan van der Mieden
Vertrouwenspersoon


Plaats zelf een reactie


Expand maakt gebruik van functionele, tracking en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren. Cookies zijn kleine informatiebestanden die de toegang tot expand.nl vergemakkelijken en de navigatie op onze website sneller en efficiënter laat verlopen. Een cookie is uniek voor elke gebruiker. De functionele en analytische cookies zorgen ervoor dat de site goed werkt en dat wij inzicht hebben in het gebruik van onze eigen website. De tracking cookies worden gebruikt om bezoekers van onze website te voorzien van relevante informatie en de site te personaliseren. Dit doen we niet alleen via de inhoud, maar ook via de advertenties die wij tonen. Ook derde partijen (zoals Google) die via onze website cookies plaatsen, kunnen op deze manier proberen je interesses te vinden en kúnnen deze cookies gebruiken om een bezoekersprofiel op te stellen. Wij hebben dit liever niet, maar jammer genoeg hebben we geen invloed op wat deze partijen met hun cookies doen. Als dergelijke cookies niet worden gebruikt dan betekent dit overigens niet dat je geen advertenties meer te zien krijgt op onze site. De advertenties zijn in dat geval alleen niet langer toegesneden op jouw interesses. In ons privacy statement vind je meer uitleg over het toestaan of blokkeren van cookies op onze site.