Expand verbindt HR professionals en HR vacatures aan het hele vakgebied

HRM en toegevoegde waarde leveren aan de bedrijfscontinuïteit

Hieronder treft u een hoofdstuk aan uit het boek "Verzekeren kan altijd nog, Risicomanagement en bedrijfscontinuïteitsmanagement" van de auteurs, van de Crommenacker, Dona en van der Ploeg., NEN 2015. In dit artikel leest u meer over dat de continuïteit en het resultaat van elk bedrijf vooral wordt gerealiseerd door de werknemer. Wendbare organisaties bestaan niet, wendbare werknemers wel. Moeten werknemers dan niet investeren in de eigen continuïteit wat betreft toegevoegde waarde? De auteur beschrijft in het artikel hoe HR toegevoegde waarde kan leveren door te sturen op Human Continuïteit Management.

Download het hoofdstuk HRM en toegevoegde waarde leveren aan de bedrijfscontinuïteit