Expand verbindt HR professionals en HR vacatures aan het hele vakgebied

Strategische personeelsplanning gaat teveel 'over' werknemers in plaats van 'met' de werknemers

Strategische personeelsplanning (SPP) prijkt onveranderd hoog in de top 5 HRM trend lijstjes van menig consultancybureau en managementexperts (zie o.a. Towers Perrin, Berenschot, RAET, BDO, etc.).  Op de lijst van HR topprioriteiten voor 2015 zien we dat de top 5, over SPP gaan, of hieraan gerelateerd zijn. Zo staat opleiding & ontwikkeling van personeel op 1, duurzaam personeelsbeleid op 2, formatie en personeelsplanning op 3. En zijn de nummers 4 en 5, flexibilisering personeelsbestand en management development.

Maar we zien het ook  als we de term in google.nl intikken dan krijgen we al ruim 58.000 hits. Hiervan zijn voor een belangrijk deel leveranciers en adviesbureaus die SPP op een of andere manier aanbieden.

Maar ook op internationaal niveau blijkt SPP een belangrijk issue. In de internationale HRM commissie van de NEN, waarvan ik commissielid ben, is een internationale werkgroep gestart die aan de slag gaat met vraagstuk van ‘strategic workforce planning’. Doel van deze werkgroep is het ontwikkelen van een internationale standaard, richtlijn of norm en deze uit te werken voor toepassing in organisaties.

Lees hier verder in het artikel