Expand verbindt HR professionals en HR vacatures aan het hele vakgebied

Netwerk

Expand werkt alleen met gekwalificeerde HRM’ers die in eerdere werkrelaties aantoonbare resultaten binnen het vakgebied behaald hebben. Belangrijk is dat zij hebben getoond dat zij als Business partner kunnen fungeren voor directies van organisaties en bedrijven. Daarnaast moet blijken dat ze vanuit hun eigen visie en inzicht het HRM beleid hebben ingericht.
Wij beschikken over een hoogwaardig netwerk van HR professionals, zowel landelijk als internationaal. Dit netwerk berust op drie belangrijke pijlers:

1. Samenwerking met onze partners

We werken op verschillende manieren samen met onze partners, zo bieden we HR studenten stageplaatsen en ondersteunen we onderzoek door studenten met het bedrijfsleven in contact te brengen. We delen kennis en faciliteren discussies op ons weblog (zie onder) en in verschillende specialistische communities.

2. Ons gespecialiseerde HR weblog

Op dit weblog publiceren HR professionals hun visies, ervaringen, reacties op actuele ontwikkelingen: alles wat met HR te maken heeft. Het doel van het weblog is om kennis uit te wisselen, op de hoogte te blijven en tot nieuwe inzichten te komen.

3. Het Organiseren van HR bijeenkomsten zoals:

Rondetafelbijeenkomsten
Dit zijn evenementen waarbij een aantal vooraanstaande HRM'ers verdiepende gesprekken heeft over actuele HR thema's.

HR ZZP bijeenkomsten
Een deel van onze bijeenkomsten richt zich specifiek op de interimmers waar we (regelmatig) mee samenwerken. De onderwerpen zijn breed en variëren van prijsbepaling voor interimmers tot vak/inhoudelijke HR onderwerpen.

HR netwerk groepen
De HR netwerk groepen ( High-tech, Food, C&B) zijn netwerkclubs voor ervaren HR professionals. Zij wisselen onderling kennis en ideeën uit en passen deze kennis en kunde toe in hun dagelijkse werkzaamheden.

De kwaliteit van ons netwerk garandeert onze klanten dat we snel en effectief kunnen helpen met vragen op het gebied van interim inzet of recruitment voor vaste posities. Zeker op het gebied van interim management garandeert onze jaren lange ervaring en ons zeer uitgebreide netwerk een snelle en kwalitatief passende oplossing, ook als het gaat om executive search.

Meer lezen over onze HR dienstverlening of onze werkwijze?