Expand verbindt HR professionals en HR vacatures aan het hele vakgebied

motivatiefactoren

Los van de Kern Competenties van managers en (bijna) onafhankelijk van hoe de managers de eigen Human Resources managen, zijn er ook andere, extra factoren die voor werknemers stimulerend zijn. Onderzoek van Emery heeft uitgewezen, dat werknemers gemotiveerd zijn als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Dat betekent dus ook dat bedrijven ervoor kunnen zorgen dat de eigen werknemers gestimuleerd worden. Het gaat volgens Emery om zes punten. 

De aanwezigheid van mogelijkheden om constant op het werk te leren, extra kennis op te doen. Dat is mogelijk als werknemers doelen kunnen vast stellen die voor hen uitdagend zijn en tijdig feedback krijgen naar aanleiding van de bereikte resultaten. De aanwezigheid van zoveel mogelijk variatie in het werk, een optimaal niveau aan variatie. De aanwezigheid van een gewenst toekomstperspectief. Een baan met een carrierepad dat persoonlijke groei toestaat plus een toename aan kennis en vaardigheden. De aanwezigheid van betekenisvol werk, werk dat iets "waard" is. Het maatschappelijk effect van wat mensen doen is duidelijk en bovendien heeft men zicht op het volledige product. De aanwezigheid van voldoende ruimte om eigen beslissingen te nemen (elbow room for decision making). Mensen dienen het eigen werk te kunnen beinvloeden en niet steeds voor alles en nog wat toestemming te moeten vragen. Genoeg ruimte om zich "empowered" te voelen maar niet zoveel dat men niet meer weet wat men moet doen (afhankelijk van het niveau dus). De aanwezigheid van wederzijdse steun en respect van collega’s. Uit hetzelfde tijdschrift komen de volgende onderzoeksresultaten van Csikszentmihalyi, die 8000 werknemers uit verschillende landen interviewde. Overal in de wereld trof hij vier factoren aan, die werknemers stimuleren, n.l.: De aanwezigheid van duidelijke en heldere (werk)doelen. Het ontvangen van onmiddelijke feedback. De aanwezigheid van uitdagingen in het werk die corresponderen met de "skills" van de werknemer. Werkplekken en werkterreinen waar het doen (action) samengaat met bewustwording (awareness).

Geplaatst in Recruitment & Arbeidsmarkt door Gastblogger op 18 november 2006

Reacties op motivatiefactoren

Er zijn nog geen reacties.

Plaats zelf een reactie