Expand verbindt HR professionals en HR vacatures aan het hele vakgebied

Overheid gaat oudere werknemers aan de slag helpen

Het probleem van dit plan zit hem al in de titel.  De overheid gaat oudere werknemers helpen. Maar willen ze wel geholpen worden?

Wat gaan ze doen?
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakte onlangs bekend dat het CWI in twee jaar tijd 30.000 extra 45-plussers aan de slag wil krijgen. Het CWI dit realiseren middels een uitgebreide campagne en het aanstellen van 300 adviseurs (gericht op het bemiddelen van 45-plussers). Of dit allemaal gaat werken? Niet helemaal.

Regels ter zijde
De eerste kanttekening bij dit plan is dat de overheid er ook voor moet gaan zorgen dat het aantrekkelijker wordt om oudere mensen te houden en aan te nemen. Op dit moment zijn er nog te veel aantrekkelijke regelingen voor zowel werknemer en werkgever om de samenwerking te staken. Daar kan geen campagne of adviseur tegenop.

Veel belangrijker: de werknemer
Tijdens de ronde tafel bijeenkomst op 3 oktober werden er tijdens de presentatie van Ronald Peters hier al over gesproken. Oudere werknemers worden nog vaak ten onrechte gezien als minder productief, duur en inflexibel. Die gedachtengang moest volgens Peters doorbroken worden. Niet alleen bij de overheid en de werkgevers maar zeker ook bij de werknemers. Zij moeten het gaan doen.  In de discussie die daarop volgde bleek dan ook dat men van mening is dat werknemers zelf proactiever moeten handelen.
Een goede opmerkingen in die discussie was van Dhr. Koopman ( Fabory ). "Iedereen moet zijn eigen verantwoordelijkheid nemen en er zijn altijd keuzemogelijkheden. Ook al levert een bedrijf alle mogelijke middelen, de verantwoordelijkheid ligt altijd bij de werknemer, die bepaalt zelf wat die er mee doet." Als men dus niet ervoor gaat zorgen dat de werknemer ook meer bewust wordt van zijn mogelijkheden dan zal er niets gebeuren.

15 december
De concrete acties moeten vóór 15 december zijn uitgewerkt want die dag worden de plannen aan de Tweede kamer aangeboden. Op 21 december start het 45-Plusproject van CWI. Ik hoop dat ze in het plan een bewustwordingstraject opnemen voor de werknemers zelf. Want als zij niet willen gaat er niets gebeuren.

Door Gastblogger op 13 november 2006

Reacties op Overheid gaat oudere werknemers aan de slag helpen

Er zijn nog geen reacties.

Plaats zelf een reactie