Expand AVG Proof
Expand verbindt HR professionals en HR vacatures aan het hele vakgebied

Aanpassingen WWZ per 1 juli: opvolgende contracten

Per 1 juli aanstaande gaat het tweede (zeer omvangrijke) deel in van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Met name het ontslagrecht, de procedurele gang van zaken en de ontslagvergoeding zullen drastisch wijzigen. Hieronder geef ik u enkele praktische handvaten en tips in verband met deze aankomende en ingrijpende wetswijzigingen.

Ragetlieregel: art. 7:667 lid 4 BW; ketenregeling: art. 7:668a lid 1 BW (3 x 3 x 3 wordt 3 x 2 x 6)

De wet bepaalt dat indien een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, binnen 3 maanden, volgt op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet van rechtswege eindigen zal indien de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd anders dan door een rechtsgeldige opzegging of ontbinding is geëindigd. Deze bepaling wordt de ‘Ragetlieregel’ genoemd.

Per 1 juli a.s. zal de onderbrekingstermijn van 3 maanden worden verlengd naar 6 maanden. Daarnaast wordt duidelijk dat de Ragetlie-regel per 1 juli 2015 wel geldt bij een beëindiging met wederzijds goedvinden, bij een opzegging op initiatief van de werkgever waarmee de werknemer heeft ingestemd en bij een opzegging door de werknemer zelf; dat betekent dat de dan daarop opvolgende arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet automatisch eindigen zal. Let wel: de zogenaamde Ragetlieregel geldt dan echter niet indien de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is beëindigd vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

De keten: na 1 juli a.s. is het nog slechts mogelijk om maximaal 3 tijdelijke arbeidsovereenkomsten met een maximale totale contractduur van 24 maanden (nu nog: 36 maanden) af te sluiten. Daarnaast wordt de keten pas na een minimale onderbreking van > 6 maanden (nu nog: > 3 maanden) doorbroken. Afwijking bij CAO nog beperkt mogelijk.

Uitzonderingen: de ketenregeling zal niet van toepassing zijn op arbeidsovereenkomsten met werknemers die een duale leer-werkopleiding volgen en arbeidsovereenkomsten met werknemers die gemiddeld niet meer dan 12 uur per week hebben gewerkt en nog geen 18 jaar

Afwijking van ketenregeling bij CAO is vanaf 1 juli 2015 beperkt nog maar mogelijk:

  • maximaal mogelijke CAO afwijking: 4 x 6 x 6,
  • voor functies of functiegroepen waarbinnen de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering een afwijking van de wet (dus verlenging en/of verhoging van de ketenregeling) rechtvaardigt (bijv. in horecasector),
  • voor uitzendcontracten.

Ook zijn nog afwijkingen mogelijk op grond van art. 7:668a leden 7 en 8 BW:

  • voor bestuurders van rechtspersonen (doch slechts t.a.v. totale duur van opvolgende tijdelijke contracten),
  • voor bepaalde functies die door Min. van SZW zijn uitgesloten (profvoetballers).

Overgangsrecht: De nieuwe regels gaan gelden voor nieuwe contracten vanaf 1 juli 2015. Lopende contracten blijven geldig. Dus als 3e contract eindigt na 1 juli 2015 dan is dit niet van rechtswege voor onbepaalde tijd geworden. Als 2e contract eindigt na 1 juli 2015 dan 3de contract nog steeds mogelijk mits totaal aan contracten (inclusief 3e contract) < 2 jaar! Afwijkingen in lopende CAO’s gelden tot de einddatum (expiratie) van die CAO’s, maar uiterlijk tot 1 juli 2016.

Tips:

  • Inventariseer welke tijdelijke contracten nu nog verlengd kunnen/moeten worden vóór 1 juli 2015 om nog maximaal gebruik te kunnen maken van huidige maximale termijn van 3 jaren.
  • Pas voor 1 juli 2015 administratie aan qua “piepsysteem” bij einde 2de contract.
  • Gezien de verschillende nieuwe regels, is het optimaal om 3 contracten aan te gaan met totale duur van 23 maanden; bijv.: contract voor 7 maanden opgevolgd door 2 contracten van 8 maanden. Voordelen: 1e contract kan proeftijd bevatten; en na niet verlenging van 3de contract is er geen contract voor onbepaalde tijd ontstaan noch sprake van plicht transitievergoeding te betalen. Wel aanzegplicht!
  • Check de CAO van uw branche of afwijkingen nog mogelijk zijn.
Geplaatst in Arbeidsrecht door Renate Stam op 29 juni 2015

Reacties op Aanpassingen WWZ per 1 juli: opvolgende contracten

Er zijn nog geen reacties.

Plaats zelf een reactie


Expand maakt gebruik van functionele, tracking en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren. Cookies zijn kleine informatiebestanden die de toegang tot expand.nl vergemakkelijken en de navigatie op onze website sneller en effici├źnter laat verlopen. Een cookie is uniek voor elke gebruiker. De functionele en analytische cookies zorgen ervoor dat de site goed werkt en dat wij inzicht hebben in het gebruik van onze eigen website. De tracking cookies worden gebruikt om bezoekers van onze website te voorzien van relevante informatie en de site te personaliseren. Dit doen we niet alleen via de inhoud, maar ook via de advertenties die wij tonen. Ook derde partijen (zoals Google) die via onze website cookies plaatsen, kunnen op deze manier proberen je interesses te vinden en k├║nnen deze cookies gebruiken om een bezoekersprofiel op te stellen. Wij hebben dit liever niet, maar jammer genoeg hebben we geen invloed op wat deze partijen met hun cookies doen. Als dergelijke cookies niet worden gebruikt dan betekent dit overigens niet dat je geen advertenties meer te zien krijgt op onze site. De advertenties zijn in dat geval alleen niet langer toegesneden op jouw interesses. In ons privacy statement vind je meer uitleg over het toestaan of blokkeren van cookies op onze site.