Expand AVG Proof
Expand verbindt HR professionals en HR vacatures aan het hele vakgebied

Welk loon moet doorbetaald worden tijdens vakantie?

Op de eerste dag na terugkomst van mijn vakantie wees het Gerechtshof Den Haag een belangrijk arrest over de loondoorbetaling tijdens vakantie. De casus die aan het arrest ten grondslag lag, was de volgende.

Een aantal werkneemsters is als triagist in dienst bij een stichting van samenwerkende huisartsdiensten. De CAO Huisartsenzorg is van toepassing op hun arbeidsovereenkomsten. In deze cao is een avond-, nacht- en weekendtoeslag opgenomen (“ANW-toeslag”). In de cao is ook bepaald dat deze ANW-toeslag niet verschuldigd is tijdens vakantie. De werkneemsters stelden zich op het standpunt dat deze bepaling (ver)nietig(baar) was. Zij waren van mening dat zij ook tijdens vakanties recht hadden op doorbetaling van hun loon inclusief de volledige ANW-toeslag (en niet 50% daarvan, zoals de cao-partijen ter reparatie van hun cao-bepaling waren overeengekomen na het arrest Williams/BA van het Europese Hof van Justitie, waarin al was bepaald dat tijdens vakanties ook vaste bonussen en andere vaste toeslagen doorbetaald dienen te worden). De kantonrechter wees de vordering van de werkneemsters toe in eerste aanleg. De stichting ging vervolgens in hoger beroep.

De stichting voerde in hoger beroep aan dat de cao algemeen verbindend verklaard was en daarmee een wettelijke status had verkregen, zodat uitbetaling van de ANW-toeslag tijdens vakantie in strijd met de wet zou zijn. Volgens de stichting was de cao-bepaling niet in strijd met artikel 7:639 BW (“De werknemer behoudt gedurende zijn vakantie recht op loon.”), omdat deze bepaling voorschrijft dat tijdens vakantie slechts het overeengekomen loon moet worden doorbetaald en in de cao nu juist overeengekomen was dat geen ANW-toeslag verschuldigd was tijdens vakanties.

Het gerechtshof oordeelde samengevat dat de formele wet, artikel 7:639 BW, prevaleerde boven de materiële wet, de algemeen verbindend verklaard cao Huisartsenzorg en dat de bepaling uit de cao dus in strijd was met de hetgeen in artikel 7:639 BW is bepaald. Over de vraag of de werkneemster dan alsnog de aangepaste regeling van de cao-partijen (doorbetaling van 50% van de ANW-toeslag) moesten accepteren, oordeelde het hof dat de werkneemsters dat niet hoefden. Zij waren immers geen partij bij deze afspraak, ook al waren zij lid van de vakbond die de afspraak had gemaakt.

Tot slot oordeelde het hof dat de doorbetaling van de ANW-toeslag gold voor zowel de wettelijke als de bovenwettelijke vakantiedagen. Afwijking van artikel 7:639 BW ten nadele van de werknemer is namelijk niet mogelijk, aldus het hof.

De vordering van de werkneemsters had betrekking op de periode 2006 tot 2014. De stichting werd dus geconfronteerd met een forse verplichting tot nabetaling. Deze uitspraak leert dat het belangrijk is om te inventariseren welk loon voor welke werknemer doorbetaald moet worden tijdens vakanties en ook dat het belangrijk is om goed na te gaan of van de wet afwijkende afspraken in de cao wel toegestaan zijn. Deze werkgever waande zich veilig met zijn beroep op de cao, maar kreeg toch het deksel op de neus.

Geplaatst in Arbeidsrecht door Nelleke de Langen-Loeffen op 30 september 2016

Reacties op Welk loon moet doorbetaald worden tijdens vakantie?

Er zijn nog geen reacties.

Plaats zelf een reactie


Expand maakt gebruik van functionele, tracking en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren. Cookies zijn kleine informatiebestanden die de toegang tot expand.nl vergemakkelijken en de navigatie op onze website sneller en effici├źnter laat verlopen. Een cookie is uniek voor elke gebruiker. De functionele en analytische cookies zorgen ervoor dat de site goed werkt en dat wij inzicht hebben in het gebruik van onze eigen website. De tracking cookies worden gebruikt om bezoekers van onze website te voorzien van relevante informatie en de site te personaliseren. Dit doen we niet alleen via de inhoud, maar ook via de advertenties die wij tonen. Ook derde partijen (zoals Google) die via onze website cookies plaatsen, kunnen op deze manier proberen je interesses te vinden en k├║nnen deze cookies gebruiken om een bezoekersprofiel op te stellen. Wij hebben dit liever niet, maar jammer genoeg hebben we geen invloed op wat deze partijen met hun cookies doen. Als dergelijke cookies niet worden gebruikt dan betekent dit overigens niet dat je geen advertenties meer te zien krijgt op onze site. De advertenties zijn in dat geval alleen niet langer toegesneden op jouw interesses. In ons privacy statement vind je meer uitleg over het toestaan of blokkeren van cookies op onze site.