Expand AVG Proof
Expand verbindt HR professionals en HR vacatures aan het hele vakgebied

Het nut en belang van een A1 verklaring

De A1 verklaring is een bekend fenomeen bij grensoverschrijdende arbeid. Kort gezegd is de A1 verklaring in het buitenland het bewijs dat de werknemer aldaar niet sociaal verzekerd is. Een A1 verklaring kan voor verschillende situaties worden aangevraagd:

  • ingeval van detachering: voor maximaal 2 jaar en in uitzonderingssituaties voor maximaal 5 jaar.
  • ingeval van werken in meerdere landen: dan geldt geen maximale termijn, wel wordt de A1 verklaring in dat geval normaliter voor de periode van 1 jaar afgegeven.

De A1 verklaring is gebaseerd op de EU Verordening inzake sociale zekerheid. Deze EU Verordening geeft dwingendrechtelijke regels over waar een werknemer of zelfstandige sociaal verzekerd is als hij in meerdere EU landen werkt dan wel tijdelijk naar een ander EU land wordt uitgezonden. Het uitgangspunt daarbij is dat iemand slechts onderworpen kan zijn aan één sociaal zekerheidssysteem. Uiteraard dienen werkgever en werknemer c.q. de zelfstandige wel aan bepaalde voorwaarden te voldoen om in aanmerking te komen voor een A1 verklaring. Bij detachering is het bijvoorbeeld belangrijk dat de werknemer in dienst blijft van de werkgever in het uitzendende land, niet in dienst komt van bijv. de groepsvennootschap in het ontvangende land en dat hij/zij ook niet wordt uitgezonden ter vervanging van een eerder gedetacheerde werknemer.

De A1 verklaring wordt in Nederland aangevraagd bij de SVB. De gemakkelijkste aanvraagprocedure is de digitale procedure, via het Twinternetaccount bij de SVB. Daarvoor moet de werkgever zich wel eerst registreren bij de SVB. Ingeval van een digitale aanvraag is de doorlooptijd voor de afgifte van de A1 verklaring door de SVB kort (vaak slechts een paar dagen).

De werknemer die in Nederland woont en werkt, in Nederland sociaal verzekerd is en bijvoorbeeld vervolgens door zijn Nederlandse werkgever naar de Franse groepsvennootschap wordt uitgezonden voor de periode van een jaar, kan (mits hij aan de voorwaarden van de detacheringsbepaling in de EU Verordening voldoet) in Nederland sociaal verzekerd blijven gedurende zijn tijdelijke uitzending naar Frankrijk. Daarvoor moeten hij en zijn werkgever een A1 verklaring aanvragen. De Franse groepsvennootschap dient de A1 verklaring in haar salarisadministratie te bewaren. Op deze manier is duidelijk dat de Franse groepsvennootschap geen Franse sociale verzekeringspremies hoeft in te houden. Ook de werknemer dient de A1 verklaring bij zich te dragen. Dat is nodig voor het geval hij medische bijstand nodig zou hebben in Frankrijk. Zonder A1 verklaring wordt in buitenlandse ziekenhuizen vaak geen medische hulp verleend. De werknemer moet de A1 verklaring ook kunnen laten zien als er een controle op de werkplek is. Door nieuwe regelgeving in diverse Europese landen om schijnconstructies tegen te gaan en om meer te kunnen handhaven op bijv. minimumloon, juiste sociale zekerheidsdekking, etc. zullen er steeds meer inspecties gehouden worden op de werkplek. Het niet kunnen laten zien van een A1 verklaring kan dan in sommige landen meteen tot een aanzienlijke boete leiden. Frankrijk kent bijvoorbeeld vanaf 1 april jl. een boete van circa € 3.250 als de A1 verklaring niet kan worden getoond. Ook in Nederland gaat hier strikter op gecontroleerd worden en kunnen er boetes worden opgelegd.

Het nut van de A1 verklaring was al jaren duidelijk in de praktijk. Maar inmiddels wordt ook het belang van de A1 verklaring steeds groter, zowel in Nederland als in het buitenland.

Geplaatst in Arbeidsrecht door Fabiënne Hol-van Goethem op 23 mei 2017

Reacties op Het nut en belang van een A1 verklaring

Sjoerd Allema op 17 maart 2019 13:58

Wanneer ik, als chauffeur grensoverschrijdend vervoer doe (in loondienst) voor een nederlands transportbedrijf, moet ik dan ook een A1 verklaring hebben?

Fabiënne Hol-van Goethem op 17 maart 2019 18:00

Ja, dat klopt.

José op 15 juli 2019 09:33

Als wij een buitenlandse ZZP-er inhuren en hij komt te werken in Nederland moet hij dan zelf een A1-verklaring aanvragen?

Plaats zelf een reactie


Expand maakt gebruik van functionele, tracking en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren. Cookies zijn kleine informatiebestanden die de toegang tot expand.nl vergemakkelijken en de navigatie op onze website sneller en effici├źnter laat verlopen. Een cookie is uniek voor elke gebruiker. De functionele en analytische cookies zorgen ervoor dat de site goed werkt en dat wij inzicht hebben in het gebruik van onze eigen website. De tracking cookies worden gebruikt om bezoekers van onze website te voorzien van relevante informatie en de site te personaliseren. Dit doen we niet alleen via de inhoud, maar ook via de advertenties die wij tonen. Ook derde partijen (zoals Google) die via onze website cookies plaatsen, kunnen op deze manier proberen je interesses te vinden en k├║nnen deze cookies gebruiken om een bezoekersprofiel op te stellen. Wij hebben dit liever niet, maar jammer genoeg hebben we geen invloed op wat deze partijen met hun cookies doen. Als dergelijke cookies niet worden gebruikt dan betekent dit overigens niet dat je geen advertenties meer te zien krijgt op onze site. De advertenties zijn in dat geval alleen niet langer toegesneden op jouw interesses. In ons privacy statement vind je meer uitleg over het toestaan of blokkeren van cookies op onze site.