Expand AVG Proof
Expand verbindt HR professionals en HR vacatures aan het hele vakgebied

Vanaf 1 januari 2018 vakantiegeld verschuldigd over overwerktoeslag

Op 1 januari 2018 wijzigt de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) op een aantal onderdelen, waaronder het loonbegrip. In de wet staat nu dat onder “loon” de geldelijke inkomsten uit hoofde van de dienstbetrekking worden verstaan, met uitzondering van onder andere verdiensten uit overwerk. Deze uitzondering vervalt per 1 januari 2018. Dit heeft tot gevolg dat de werkgever vanaf dat moment ook het minimumloon moet betalen voor overwerk én dat de vergoeding voor overwerk onder het loonbegrip valt en de werkgever daarover dus vakantietoeslag verschuldigd is.

De nieuwe wetgeving heeft onmiddellijke werking; er is geen overgangsrecht. Dit betekent dat de nieuwe regels per 1 januari 2018 direct gelden, maar ook dat de uitbetaling in 2018 van overuren die gemaakt zijn voor 1 januari 2018 moet geschieden conform de nieuwe wetgeving.

Er zijn een aantal uitzonderingen:

  • Tot 1 januari 2019 is het mogelijk overuren te compenseren door middel van tijd-voor-tijd, mits de werknemer hiermee schriftelijk heeft ingestemd. Na 1 januari 2019 is dit alleen nog mogelijk dit in de toepasselijke cao is opgenomen. Compensatie in tijd-voor-tijd dient in beginsel plaats te vinden vóór 1 juli van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin de overuren zijn verricht. Indien geen arbeidsduur is overeengekomen (nulurencontract) dan moet de verrichte arbeid steeds worden uitbetaald en is compensatie in tijd-voor-tijd niet mogelijk. Bij min-max contracten geldt dit alleen voor wat betreft de uren boven de overeengekomen maximum arbeidsduur;
  • Bij cao mag afgeweken worden van de verplichting om over het loon (inclusief overuren) vakantietoeslag te betalen;
  • Met werknemers die meer dan drie keer het minimumloon verdienen kan schriftelijk afgesproken worden dat zij over het meerdere geen recht op vakantietoeslag hebben;
  • Met werknemers met een hoog (basis)loon kan schriftelijk afgesproken worden dat een vergoeding voor overwerk geacht wordt inbegrepen te zijn in het (basis)loon.

Tip voor werkgevers:

  1. Indien een cao van toepassing is, check of er een afwijking is opgenomen;
  2. Betaal overuren gemaakt in 2017 voor 1 januari 2018 uit of laat de overuren opnemen;
  3. Maak, voor zover deze er nog niet zijn, schriftelijk afwijkende afspraken
Geplaatst in Arbeidsrecht door Nelleke de Langen-Loeffen op 31 oktober 2017

Reacties op Vanaf 1 januari 2018 vakantiegeld verschuldigd over overwerktoeslag

Peter op 27 mei 2018 10:44

Hallo,

Dus als je arbeidscontract niet onder een cao valt, dan heb je dus recht op 8% vakantiegeld over de gemaakte overuren (die nog uitbetaald moeten worden btw).

Dank v eventuele reactie!

Plaats zelf een reactie


Expand maakt gebruik van functionele, tracking en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren. Cookies zijn kleine informatiebestanden die de toegang tot expand.nl vergemakkelijken en de navigatie op onze website sneller en effici├źnter laat verlopen. Een cookie is uniek voor elke gebruiker. De functionele en analytische cookies zorgen ervoor dat de site goed werkt en dat wij inzicht hebben in het gebruik van onze eigen website. De tracking cookies worden gebruikt om bezoekers van onze website te voorzien van relevante informatie en de site te personaliseren. Dit doen we niet alleen via de inhoud, maar ook via de advertenties die wij tonen. Ook derde partijen (zoals Google) die via onze website cookies plaatsen, kunnen op deze manier proberen je interesses te vinden en k├║nnen deze cookies gebruiken om een bezoekersprofiel op te stellen. Wij hebben dit liever niet, maar jammer genoeg hebben we geen invloed op wat deze partijen met hun cookies doen. Als dergelijke cookies niet worden gebruikt dan betekent dit overigens niet dat je geen advertenties meer te zien krijgt op onze site. De advertenties zijn in dat geval alleen niet langer toegesneden op jouw interesses. In ons privacy statement vind je meer uitleg over het toestaan of blokkeren van cookies op onze site.