Expand verbindt HR professionals en HR vacatures aan het hele vakgebied

Goed werkgever-/werknemerschap, het wettelijk landschap, deel 1

Goed werkgeverschap is erg belangrijk, maar vergeet niet dat ook goed werknemerschap steeds belangrijker wordt. Ook al zou je nu nog kunnen zeggen dat werknemers beter beschermd worden dan werkgevers. Wat speelt er nu zoal een rol in de omgang met het personeel vanuit arbeidsrechtelijk standpunt bezien?
De weegschaal van de advocatuur wordt in woorden uitgedrukt als: “redelijkheid, billijkheid en een eerlijke belangenafweging, kijkend naar de omstandigheden van het geval.” Als partijen er samen niet uitkomen, volgt een toets door de rechter. Maar waar gaat het nu echt om?

Een goed vertegenwoordiger van een werkgever (lees manager) kan goed met mensen om gaan en zorgt voor een inspirerende werkomgeving, waarin mensen (medewerkers, ZZP’ers, stagiairs, etc.) zich gewaardeerd voelen voor hun toegevoegde waarde aan de onderneming. Werkgevers creëren dus optimale omstandigheden om te presteren.

En de werknemer dan? Van de werknemer (onder welke contractvorm dan ook) mag verwacht worden dat zij waarde toevoegt aan de onderneming, leergierig is en loyaal en dat zij zaken ter sprake brengt als daar aanleiding toe is, zodat ook vanuit de zijde van de werk-/opdrachtnemer de weegschaal in evenwicht blijft.

Volgende keer meer over de plaats van het arbeidsrecht; wat als de balans toch naar een bepaalde zijde doorslaat?

Geplaatst in Arbeidsrecht door Marion Dijksterhuis op 4 februari 2015

Reacties op Goed werkgever-/werknemerschap, het wettelijk landschap, deel 1

Chris Stapper op 15 december 2015 16:44

Hallo Marion, welkom!

Bij die redelijkheid en billijkheid vraag ik me altijd direct twee dingen af. Filosofisch of inhoudelijk ben ik altijd benieuwd wat redelijkheid (of rechtvaardigheid, in relatie tot de rechter) precies inhoudt. Wanneer ben je redelijk (genoeg)? Wat kunnen we in die zin precies van werknemers of werkgevers verwachten?

Misschien nog moeilijker is de organisatie-vraag; hoe zorg je voor een cultuur(omgeving) waar zowel werknemer als werkgever zich redelijk en billijk op kunnen én willen stellen? En hoe hou je die in stand? Communicatie ja, dat is duidelijk, maar hoe realiseer je die communicatie. Zet je de deur open, geef je andere feedback paden? Probeer je zo goed mogelijk naar iedereen te luisteren? Is iedereen daar wel even goed in? Het is een streven dat per situatie en misschien zelfs per dag moet worden ingeschat.

Die twee samengenomen is het ook interessant hoe de rechter moet besluiten wat er precies mis is gegaan. Of misschien is dat nog de makkelijkste van deze drie onderwerpen.

Plaats zelf een reactie